Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Pediatrik

Så bemöter du kunskapsmotstånd om vaccin

I takt med att fler vaccin gör entré i vården växter oron hos allmänheten, i synnerlighet bland föräldrar som ska ta beslut om att vaccinera sina barn. Hur möter du som läkare denna typ av kunskapsmotstånd? Den frågan lockade över 200 läkare, sjuksköterskor och andra berörda till årets Vaccindag den 2 oktober.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-10-03

Föräldrar positiva till HPV-vaccin för pojkar
Annons

I en rapport presenterar Folkhälsomyndigheten attityder till vaccin i Sverige bland föräldrar till barn mellan 0 och 15 år. Majoriteten, runt 70 till 75 procent av de tillfrågade, hade vaccinerat sina barn. En femtedel, cirka 20 procent, svarade att de upplevt oro eller tvekat inför minst ett vaccin men har ändå valt att vaccinera sina barn. Resterande upplevde oro och hade valt att avstå från minst ett vaccin. Denna lilla men betydande grupp är en av vårdens utmaningar. Det är samtliga föreläsare under Vaccindagen på Folkhälsomyndigheten överens om.

Runt 230 deltagare, många av dem läkare, fyller Gardaulan där dagens symposium passande nog håller till i. En av moderatorerna berättar att den är döpt efter Sven Gard, vars forskning ledde fram till den svenska framställningen av poliovaccinet, och att vi är här för att diskutera aktuella frågor och framtida utmaningar i syfte att förbättra arbetet med de nationella vaccinationsprogrammen.

Vaccinationsmotstånd och oroliga föräldrar

Vaccinationer har blivit ett slagträ i det offentliga samtalet och dagens medielandskap gör att vi ställs inför nya prövningar. Faktaresistens, kunskapsmotstånd och "fake news" är ord som tas upp under symposiet, något som läkare måste vara rustade för när de möter patienten.

Annons
Annons

– Hur möter man kunskapsmotstånd? Såra inte människors självkänsla, lägg betoning på det som är rätt och sätt in det i ett förklarande sammanhang, säger Anders Lindberg, tidigare smittskyddsläkare.

Diskussionen leder mot frågan om risken för att bli smittad av de sjukdomar som barn vaccineras mot. Vad säger du till föräldern? Konklusionen blir att risken för att insjukna i till exempel mässling i Sverige är liten men smittas barnet är det en stor risk.

Vaccin är att ha kontroll. Det brukar barnhälsoöverläkaren Margareta Blennow säga till oroliga föräldrar. Hon lyfter fram flera exempel på så kallade "fake news" som hon ofta får höra när hon träffar mammor och pappor för att diskutera vaccinfrågor.

Hur påverkas immunförsvaret? Klarar kroppen av att ta emot alla vaccin samtidigt? Kvicksilver finns i vaccin och det skadar hjärnan. Det är vanliga frågor och påståenden som Margareta Blennow möts av i sitt arbete.

Annons
Annons

– Då förklarar jag för föräldern att vaccin förstärker det naturliga immunförsvaret och att kroppen klarar bra många fler vacciner än de få som barn vaccineras mot, säger hon och fortsätter:

– Sen är det bra att vårdgivare vet att kvicksilver försvann ur svenska barnvaccinationsprogrammet 1992. Dessutom finns det ingen data på att små mängder kvicksilver i konserveringsmedlet thiomersal alls skadade.

 

Hur kan man som läkare/sjuksköterska förhålla sig till kritik eller skepsis mot vaccinationer?

  • Kunnig – men ren information är inte tillräcklig 
  • Lyssnande – mer än rättande och övertalande 
  • Välkommande av frågor – stäm av 
  • Respektfull – men inte undfallande 
  • Individuellt, personligt – just det här barnets bästa 
  • Behåll kontakten

Uppdaterat barnvaccinationsprogram

Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hib (Haemophilus influenzae typ b), pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund är de sjukdomar som barn idag får vaccin mot enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. För flickor ingår även vaccin mot HPV (Humant papillomvirus), som kan orsaka livmoderhalscancer.

– En av de mest effektiva av dessa är mässlingvaccinet, och polio är i princip eliminerat. I år har endast 19 poliofall rapporterats i välden. Vaccin räddar varje år livet på två till tre miljoner barn i världen men det skulle kunna vara betydligt fler om fler fick vaccinera sig. I Europa ser det bra ut på många plan och Sverige har nått WHO:s mål för "European Vaccine Action Plan" (2015-2020), säger Ann Lindstrand, chef över enheten för vaccinationsprogram vid Folkhälsomyndigheten.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

I regeringens budgetförslag för 2018 framgår det att vaccination mot rotavirus även ska ingå i barnvaccinationsprogrammet.

– Regeringen gör nu en satsning på barnhälsovården och vaccinverksamheten. Hepatit B kommer dock inte ingå i vaccinationsprogrammet. I praktiken erbjuds redan vaccination mot hepatit B till spädbarn i hela landet sedan 2016 och vi kommer inte ändra våra riktlinjer, trots regeringens beslut om statlig finansiering, säger Ann Lindstrand.

Myndigheten har vidare lämnat in ett underlag som stödjer HPV-vaccin även för pojkar.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.