Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Exanthema subitum, tredagarsfeber


Uppdaterad den: 2022-03-28
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Sjukdomen är en viral exantemsjukdom.
 • Exanthema subitum, tredagarsfeber, har även kallats sjätte sjukdomen.
 • Internationellt är benämningen roseola infantum.

Förekomst

 • Förekommer nästan uteslutande hos barn i ålder mellan 6 månader och 3 år:1 
  • 90 % av fallen är hos barn under 2 år2
 • Vanligast förekommande på våren och hösten.2

Etiologi och patogenes

 • Exanthema subitum orsakas oftast av humant herpesvirus 6, HHV-6, mer sällan av humant herpesvirus 7, HHV-7.3
 • De allra flesta människor smittas av viruset i tidig barndom och subklinisk infektion är mycket vanligt:
  • Typisk klinisk bild av exathema subitum uppstår hos uppskattningsvis 20 % av barnen3
 • Viruset utsöndras i saliv och kan smitta från symtomfria individer.
 • Liksom vid andra herpesvirusinfektioner är viruset latent efter infektion och symtom kan uppkomma senare i livet vid immunosuppression.3 

ICD-10

 • B08.2 Tredagarsfeber

ICD-10 Primärvård

 • B082 Tredagarsfeber

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs i regel på typisk klinisk bild.

Differentialdiagnoser

 • Röda hund:
  • Ovanligt men förekommer främst hos ovaccinerade
 • Penicillinallergi: 
  • Utslaget kan misstas för läkemedelsreaktion om barnet fått antibiotika
  • Vid penicillinallergi varar utslaget längre och är oftare associerat med klåda4

Anamnes

 • Debutsymtom är i regel feber som vara hög och varar i 3–5 dagar.2
 • Febern kan komma plötsligt.
 • Då febern sjunker uppstår ett makulopapulöst exantem framträder och försvinner inom timmar upp till till 2 dygn:1
  • Utslaget är ofta blekt och kan vara svårt att upptäcka.

Kliniska fynd

 • Initialt feber i 3–5 dagar:
  • 15 % av barnen får feberkramper2
Makulopapulöst exantem på bålen vid tredagarsfeber
 • När febern försvinner uppkommer ett makulopapulöst exantem:1
  • Diskreta blekröda makulopapler med en diameter på 2–5 mm
  • Exantemet bleknar vid tryck:
   • Detta kan enkelt undersökas genom att trycka ett glas mot huden
  • Utslagen uppkommer på bålen och sprider sig ibland till extremiteter, hals och ansikte
  • Det brukar inte vara associerat med klåda
 •  Ibland uppkommer röda utslag i gommen och på uvula, så kallade nagayama spots.3
 • Allmäntillståndet äroftast gott.
 • Associerade symtom förekommer, är i regel lindriga och kan utgöras av:3
  • Symtom på övre luftvägsinfektion och svullna ögonlock
  • Diarré
  • Förstorade lymfkörtlar på halsen

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Ingen specifik provtagning behövs. Diagnosen ställs på typisk klinisk bild. 
 • Prov som serologi kan vara av värde vid svårare sjukdom orsakat av human herpesvirus hos immunsupprimerade:3
  • HHV kan orsaka opportunistiska infektioner vid tranplantion av benmärg och stamceller5

Behandlingsmål

 • Symtomlindring. 

Behandlingen i korthet

 • Ingen specifik behandling behövs.
 • Febernedsättande läkemedel kan ges vid behov, se: Feber hos barn.

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Inkubationstiden är 1–2 veckor.5
 • Sjukdomsförloppet är cirka en vecka.

Komplikationer

 • Feberkramper förekommer i den febrila fasen.2

Prognos

 • Förloppet är i regel helt okomplicerat.
 • Reaktivering av viruset kan förekomma vid immunosuppression.2
Annons
Annons

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Tredagarsfeber är ofarlig och snabbt övergående virusinfektion.
 • Allmäntillståndet och febern avgör om barnet kan gå till förskola.

Skriftlig patientinformation

 • Information om tredagarsfeber

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons