Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Femoral retroversion


Uppdaterad den: 2012-10-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Utåtrotation av lårbenet och därmed utfothet.1
 • "Chaplin-fötter".2

Förekomst

 • Utfothet är betydligt ovanligare än infothet. Spädbarn går normalt med fötterna utåt. OBS! Smärta i lår-knä i kombination med ensidig utfothet hos barn över åtta års ålder kan vara tecken till epifysiolys. Röntga!

Etiologi och patogenes

 • Oklar. Normalvariant?3-5

ICD-10

 • Q65.8 Andra specificerade medfödda deformiteter av höftleden

ICD-10 Primärvård

 • Q65- Medfödd höftdeformitet

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska kliniska fynd

Differentialdiagnoser

 • Lateral tibiatorsion
 • Plattfot

Anamnes

 • Utfothet.
 • Är vanligare bland överviktiga barn.

Kliniska fynd

När remittera?

 • Om felställningen är ett kliniskt problem efter det att barnet kommit upp i skolåldern.
 • Vid unilaterala tillstånd och vid smärta.

Behandling

 • Vanligtvis ingen behandling

Allmänt om behandlingen

 • Tillståndet korrigeras som regel av sig själv.3-4,6
 • Först om utfotheten kvarstår upp i skolåldern och orsakar barnet problem kan remiss till ortoped övervägas:
  • Tillståndet är inte säkert förknippat med någon riskökning för artros eller annan sjuklighet5

Annan behandling

 • Icke-operativ behandling såsom orthoser eller sittställning har sannolikt ingen effekt på utfotheten. Fysioterapeut kan många gånger bidra till ett bättre gångmönster även om felställningen i sig inte påverkas.3,5-6
 • Undantagsvis kan osteotomi bli aktuellt i tonåren. Denna utföres som regel i trochanternivå.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Förekommer oftast hos spädbarn/småbarn och korrigeras som regel av sig själv.

Prognos

 • God

Patientinformation

Vad finns det i form av skriftlig patientinformation?

 • Chaplin-fötter

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons