Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Framfotsadduktion


Uppdaterad den: 2012-10-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Framfotsadduktion innebär antingen metatarsus adductus eller varus.
 • Metatarsus adductus:
  • Är den vanligaste medfödda fotdeformiteten, ett funktionellt tillstånd1
  • Adduktion föreligger av framfoten med en konvex lateral kontur
 • Metatarsus varus:
  • Är en mer uttalad adduktionsfelställning av metatarsalerna där det kan föreligga subluxation i tarsometatarsallederna
  • Är en mer rigid felställning
 • Metatarsus adductus kontra varus:
  • Om felställningen lätt kan korrigeras, eller överkorrigeras, genom att pressa framfoten i rätt position, föreligger metatarsus adductus
  • Om felställningen inte låter sig korrigeras föreligger metatarsus varus

Förekomst

Metatarsus adductus

 • Förekommer hos en av tusen nyfödda.2
 • Är något vanligare bland flickor.3
 • Förekommer oftare på vänster sida än på höger.

Etiologi och patogenes

 • Den troligaste orsaken är att foten har blivit klämd intrauterint.

ICD-10

 • Q66.2 Metatarsus varus

ICD-10 Primärvård

 • Q66-Medfödd missbildning av fötter

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska kliniska fynd

Differentialdiagnoser

 • Klumpfot
 • Medial tibiatorsion
 • Femoral anteversion

Anamnes

 • Adduktion av framfoten föreligger – infothet.

Kliniska fynd

 • Adduktion föreligger av framfoten med en konvex lateral kontur.
 • Vristen har normal rörlighet:
  • 20 graders dorsalflexion
  • 50 graders plantarflexion
 • Uteslut klumpfot:4
  • Foten låter sig inte plantarflekteras utöver det normala
  • Hälen är medialt devierad (varum)
  • Fotsulan är njurformad sett underifrån
 • Bedöm fotens flexibilitet:5
  • Håll hälen i normalposition och abducera framfoten till minst neutral position
  • Om detta inte är möjligt är deformiteten rigid och metatarsus varus föreligger
 • Se instruktionsfilm: Fot- och fotledsstatus (7:26) – Medicinska fakulteten, Lunds universitet

När remittera?

 • Omedelbarrt vid misstanke om rigid felställning, metatarsus varus.
 • Vid bristande korrektion av metatarsus adduktus efter några månaders tänjning.

Checklista vid remittering

Framfotsadduktion

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik eller terapi (gipsbehandling)
 • Anamnes:
  • När upptäcktes tillståndet, utveckling av felställning
  • Provat att tänja?
 • Kliniska fynd:
  • Grad av adduktion – beskriv
  • Möjligt att häva felställningen genom tänjning?
  • Vriströrlighet – antal grader flexion och extension?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Inga aktuella

Behandling

Behandlingsmål

 • Fullständig korrektion av felställningen.

Allmänt om behandlingen

 • Metatarsus adductus:
  • De allra flesta fallen korrigeras av sig själv före ett års ålder
  • Eventuellt kan föräldrarna hjälpa till med tänjningsövningar
 • Metatarsus varus:
  • Bör gipsbehandlas snarast möjligt

Egenbehandling

 • Tänjningsövningar:
  • Föräldrarna kan utföra tänjningsövningar under spädbarnets första månader
  • Bakfoten hålls still med ena handen medan den andra sträcker ut mittfoten så att felställningen överkorrigeras lite
  • Övningen rekommenderas att utföras fem gånger vid varje blöjbyte4

Annan behandling

 • Kirurgi behövs som regel inte eftersom resultaten av seriegipsning är goda. Dessutom är det inte ovanligt med komplikationer efter kirurgi.2
 • I vissa fall föreligger måttlig adduktion av framfoten och extrem adduktion av stortån (metatarsus primus varus):
  • Behandlingen är då kirurgisk med frigöring av abductor hallucis-senan vid 6–18 månaders ålder4

Gipsning

 • Flexibla deformiteter som kvarstår efter några månader samt rigida deformiteter (metatarsus varus) är behjälpta av seriegipsning.
 • Barnet remitteras till ortoped för bedömning.
 • Bäst resultat uppnås när behandlingen inleds under barnets första levnadsmånader.6
 • Gipset bör bytas ut varje eller varannan vecka och korrektion uppnås vanligen efter tre till fyra gipsbyten. Hos det lite äldre barnet som börjat gå kompletteras behandlingen ofta med adduktusskor, det vill säga skor med medialt stöd.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Metatarsus adductus:
  • 85–90 % av fallen som diagnostiseras vid födseln har normaliserats utan behandling vid ett års ålder5

Prognos

 • Metatarsus adductus:
  • Mycket god
 • Metatarsus varus:
  • God

Patientinformation

Vad finns det i form av skriftlig patientinformation?

 • Infothet – medfödda felställningar i framfoten

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons