Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Höstblåsor


Uppdaterad den: 2017-09-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Virusinfektion med utslag i mun, på händer och fotsulor.
 • Vanligtvis orsakat av Coxsackievirus A16, men kan också orsakas av andra Coxsackievirus-varianter, och av enterovirus 71 (EV71).

Förekomst

 • Infektionen förekommer främst hos barn under tio år.
 • Den är mycket smittsam och kan uppträda i mindre epidemier. Det är inte ovanligt att alla barn i en miljö smittas.
 • Infektionen är vanligast på sommaren och hösten.
 • 1997 och 1998 var det stora epidemier i Malaysia och Taiwan som orsakades av EV71. Under dessa epidemier registrerades också komplikationer från hjärna och hjärta, samt några dödsfall.
 • 2016 gav ett utbrott i Katalonien (Spanien) neurologiska symptom hos cirka 100 patienter, varav omkring en fjärdedel behövde sjukhusinläggning:1
  • Merparten var barn under 11 år
  • Utbrottet påverkade inte andra delar av Spanien
 • Utbrott bland militärrekryter (cirka 20 års ålder) i USA med totalt 53 bekräftade fall under 2015, alla orsakade av Coxsachievirus A62

Etiologi och patogenes

 • Beror oftast på coxsackievirus A16, men även andra coxsackievirustyper kan orsaka sjukdomen (A5, A7, A9, A10, B2 och B5):3
  • Coxsackievirus är en undergrupp till enterovirus och ingår i familjen picornaviridae
 • Kan också orsakas av enterovirus 71 (EV71):
  • Detta virus verkar kunna orsaka en mer aggressiv form av infektionen4 och har högre incidens av neurologiska reaktioner3

Smittrisk

 • Infektionen är smittsam så länge det finns blåsor i munnen och på händer/fötter.
 • Smittrisken är störst vid sjukdomsutbrottet. Det betyder att smittan sprider sig raskt i miljöer som förskolor och det finns inte något skäl till att hålla barnen hemma hela den smittfarliga perioden.
 • Barn bör hållas hemma så länge de har feber.
 • Immunitet erhålls bara mot aktuellt virus, det vill säga reinfektion med andra varianter är möjlig.5

ICD-10

 • B08.4 Hand, foot and mouth disease

ICD-10 Primärvård

 • B084 Hand, foot and mouth disease

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Infektionssjukdom med åtföljande utslag i mun, på händer och fötter.
 • Klinisk diagnos, men kan verifieras med påvisning av virus.

Differentialdiagnoser

 • Herpangina
 • Herpesgingivostomatit
 • Aftös stomatit
 • Stevens-Johnsons syndrom
 • Sekundär syfilis

Anamnes

 • Inkubationsperioden är fyra till sex dagar.
 • Då utvecklas feber och i regel allmänsymtom med sjukdomskänsla och dålig aptit.
 • Därefter halsont och efter hand små blåsor på slemhinnorna i munnen på tungan.
 • Samtidigt eller strax därefter utvecklas i regel ömma vesiklar på handryggen och eventuellt i handflatorna.
 • Cirka en tredjedel utvecklar även utslag/vesikler på fötterna och i sätesregionen.
 • Blåsorna försvinner inom loppet av en till två veckor.
 • Samtidig diarré förekommer, särskilt vid infektion med EV71.

Kliniska fynd

 • Feber och allmänsymtom är vanligt.
 • Utslag i mun, på händer och eventuellt på fötter.
 • Utslagen i munnen sitter på kindernas slemhinnor och på tungan men kan också spridas till gommen och tonsillerna:
  • Vesiklar från 0,25–1 cm i storlek
  • Ofta ömma, som en röd ring som vartefter utvecklas till vesiklar
 • På händer och fötter även erytem med vesikelbildning.
 • Vesiklarna kan brista och bilda små sår.
 • Tillståndet kan förlöpa med enbart enantem eller enbart exantem.
Höstblåsor
Höstblåsor
Höstblåsor

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga aktuella.
 • På sikt kan det vara aktuellt att utföra serologiska tester (PCR) för att skilja mellan infektion med coxsackievirus A16 och enterovirus 71.4

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Eventuellt lindra besvären med febernedsättande behandling.

Förskola/dagmamma

 • Barnen kan gå till förskolan även om de fortfarande har utslag.
 • Man bör bara hålla sig till de vanliga reglerna med feber över 38 grader eller ett nedsatt allmäntillstånd.

Egenbehandling

 • Vanliga råd med febernedsättande eller smärtlindrande mediciner vid behov (paracetamol eller ibuprofen).
 • Ljumma eller kalla drycker kan lindra obehaget i munhålan.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt paracetamol/ibuprofen vid behov.

Förebyggande behandling

 • Vaccin mot EV71 är testad i Kina med goda resultat – detta vaccin är dock inte aktuellt i västvärlden eftersom allvarlig sjukdom med EV71 är ovanligt här.6
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Sjukdomen är ofarlig i sin vanliga form.
 • Febern går oftast över efter två till fyra dagar.
 • Hudförändringarna läker normalt inom en vecka.
 • Vid sjukdom som orsakas av enterovirus 71 kan förloppet vara allvarligare med organkomplikationer bland annat från centrala nervsystemet.
 • Endast i sällsynta fall kan infektionen återkomma.3

Prognos

 • God.
 • Men komplikationer förekommer vid infektion med EV71.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Ofarlig virussjukdom.
 • Barnen kan gå till förskolan när allmäntillståndet tillåter även om de fortfarande har utslag.

Skriftlig patientinformation

Uppföljning

Plan

 • Inga kontroller är nödvändiga.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons