Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Klinefelters syndrom


Uppdaterad den: 2019-02-06
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Klinefelters syndrom är den vanligaste orsaken till testikelsvikt med minskad spermatogenes och nedsatt testosteronproduktion1-2
 • Karakteriseras av små testiklar, azoospermi, gynekomasti, relativt normala yttre genitalia, normal eller subnormal intellektuell utveckling och förhöjda FSH-värden.
 • Beror på en kromosomavvikelse, oftast 47 XXY.
 • Klinefelters syndrom beskrevs för första gången av Klinefelter, Reifenstein och Albright 1942.3

Förekomst

 • Är den vanligaste formen av manlig hypogonadism och av kromosom aneuploidi.
 • Prevalens:
  • Cirka 1 av 700 levandefödda pojkar, vilket innebär att det i Sverige föds cirka 70 pojkar per år med syndromet4
  • Det är den vanligaste könskromosomavvikelsen även om många inte får diagnos5
  • Upp till 3,1 % bland infertila män6
 • Etnicitet:
  • Förekomsten är densamma bland alla folkslag
 • Underdiagnostiserad:
  • I en dansk studie diagnostiserades färre än 10 % av fallen före puberteten6

Etiologi och patogenes

 • Karyotyp:
  • 80–90 % beror på karyotypen 47 XXY7
  • Övriga varianter är 46 XY/47 XXY mosaik, 48 XXYY, 48 XXXY och 49 XXXXY eller 46 XX man
 • Primär testikelsvikt:
  • Ger nedsatt testosteronproduktion och sekundär hypergonadotropism på grund av minskad negativ feedback på hypofysen
 • Mikroskopiska fynd i testiklarna:
  • Bristande epitel och hyalinisering i tubuli seminiferi, något som leder till azoospermi
  • Stora mängder elastiska fiber
  • Ökat antal Leydig-celler
 • Patienter med kromosommosaik har vanligtvis få kliniska tecken.1

Predisponerande faktorer

 • Hög ålder hos modern predisponerar för maternell nondisjunktion.

ICD-10

 • Q98.0 Klinefelters syndrom med karyotyp 47,XXY
 • Q98.1 Klinefelters syndrom hos man med mer än två X-kromosomer
 • Q98.2 Klinefelters syndrom hos man med 46,XX-karyotyp
 • Q98.4 Klinefelters syndrom, ospecificerat

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs genom kromosomanalys.
 • Karaktäristiska morfologiska fynd och karyotyp med två eller flera X-kromosomer.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till gynekomasti:
  • Idiopatisk gynekomasti
  • Hormonproducerande tumör i testikel eller binjure (obs testikelcancer)
  • Prolaktinproducerande hypofystumör
  • Läkemedel
 • Andra orsaker till manlig hypogonadism.
 • Andra orsaker till stark längdtillväxt.

Anamnes

 • En liten, ibland gracil penis kan i sällsynta fall ge misstanke om tillståndet redan vid födseln.
 • Undantagsvis uppstår misstanken under barndomen på grund av snabb längdtillväxt och lätta känslomässiga och beteendemässiga avvikelser:
  • Sen språkutveckling är vanligt
  • Dyslexi är mycket vanligt bland barn med Klinefelters syndrom8
  • Ofta svårigheter att utföra eller lösa praktiska uppgifter
 • Diagnosen ställs ofta först vid puberteten:9
  • Puberteten inträder vid normal tid
  • Små testiklar
  • 85 % har gynekomasti vid puberteten
  • Avvikande kroppsbyggnad (lång, minskad muskelmassa, tendens till bålfetma)
  • Vissa har nedsatt libido
 • Vissa diagnostiseras först senare i livet, till exempel under utredning för barnlöshet (infertilitet).
 • Efter 25-årsåldern uppger cirka 70 % nedsatt libido, och normal skäggväxt förekommer bara hos 1/5 av patienterna.1

Kliniska fynd

 • Som regel är utvecklingen i det närmaste normal fram till puberteten.
 • Hypergonadotrop hypogonadism från pubertetsåldern.
  • Gynekomasti
  • Testiklarna utvecklas initialt rätt normalt och når en storlek på 8-10 ml för att senare under puberteten hyaliniseras och har i vuxen ålder en volym på 3-4, max 6 ml och är palpatoriskt hårda
  • Minskad kroppsbehåring, i synnerhet axill- och könsbehåring samt skäggväxt
  • Minskad muskelmassa
  • Som regel normal penis, men den kan vara liten
  • Infertilitet
 • Tillväxt:
  • Födelsevikten är som regel normal, men ofta stark längdtillväxt i småbarnsåldern
  • Personer med diagnosen beskrivs ofta ha ett bredare höftparti och smalt axelparti
 • Mental funktion:10
  • Intellektuell funktion är som regel normal eller lätt sänkt, mer uttalad avvikelse vid multipla X- eller Y- kromosomer8
  • Mentalt är pojkarna ofta något passiva, men också möjligen aggressiva/impulsiva
  • Man ser ofta sen språkutveckling och dyslexi
  • Uthållighet och koncentrationsförmåga kan vara nedsatt
 • Vid multipla X- eller Y- (XXXY, XXXXY) ses ofta större morfologiska avvikelser:
  • Mikrocefali
  • Kortvuxenhet kan förekomma
  • Klinodaktyli (sidovis snedställning av fingrarna)
  • Radioulnar synostos (förbening)
 • Beteendemässiga problem kan förekomma.
 • Ökad förekomst av somatisk sjukdom:
  • Hjärtlungsjukdom, osteoporos, bröstcancer, djup ventrombos och lungemboli
  • Diabetes och metabolt syndrom påvisas oftare hos personer med Klinefelters syndrom än hos en kontrollgrupp med samma BMI, vilket antagligen beror på en kombination av hormonella förhållanden och livsstilsfaktorer11

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Aktuella prover:
  • FSH, LH, S-testosteron, SHBG (Sex Hormone Binding Globulin), prolaktin
 • FSH och LH:
  • Ökad mängd gonadotropiner (FSH och LH) i serum 
  • FSH är bästa indikatorn på patologi
 • S-testosteron:
  • Kan vara normalt, men fritt testosteron i serum är vanligtvis lågt
  • Hos vuxna med 47 XXY karyotyp är S-testosteron sänkt hos cirka 80 %12
 • S-Östradiol:
  • Är vanligtvis högre än normalt
 • SHBG:
  • Är förhöjt

Andra undersökningar

 • Ejakulat:
  • Praktiskt taget alla ejakulat från patienter med 47 XXY visar azoospermi
  • Sädesceller förekommer endast sällan
 • Kromosomanalys
 • Kan också diagnostiseras genom PCR-påvisning av RNA för X-inaktiv-specifik transkriptas (XIST) i perifera leukocyter
 • Eventuellt ekokardiografi för att utesluta mitralklaffprolaps
 • Eventuellt bentäthetsmätning

När remittera?

 • Remittera alltid till relevant specialist vid misstanke om tillståndet (endokrinolog, urolog, pediatriker)

Behandling

Behandlingsmål

 • Öka livskvaliteten, minska psykosocial belastning och begränsa somatisk sjukdom.

Behandlingen i korthet

 • Livslång testosteronsubstitution:
  • Bidrar till ökad muskelstyrka och för män normal muskulär kroppstyp, könskarakteristika och skäggväxt
  • Ökar libido, ger större testiklar, ökar bentätheten, förbättrar humöret, självbild och livskvalitet
  • Verkar också förbättra socialt beteende13 och har postiva psykiska effekter14
  • Har ingen effekt på infertilitet eller gynekomasti15
 • Infertilitet
  • Kan avhjälpas med IVF
 • Gynekomasti:
  • Kirurgi ge goda kosmetiska resultat

Egenbehandling

 • Fysisk aktivitet och sund livsstil är viktigt, bland annat för att minska risken för osteoporos.

Läkemedelsbehandling

Testosteronsubstitution

 • Behandling sköts av lämplig specialist, vanligen inom endokrinologi.
 • Tidig start:
  • Kan inledas i början av puberteten eller när pubertetsutvecklingen är långsam eller otillräcklig, behandlingen är vanligen livslång
  • Tidig behandling ger ökad maskulinitet, styrka, könsdrift, bentäthet och kroppsbehåring16
  • Testosteron har en positiv effekt på stämningsläge och beteende, ökad initiativförmåga, förbättrar det målinriktade tänkandet och självkänslan, minskar trötthet och irritabilitet17
  • Hjälper inte mot gynekomasti
 • Intramuskulär injektion:
  • Depotinjektioner kan ges i ökande dosering under tonåren
  • I vuxen ålder ges depotinjektioner var tredje månad
 • Transdermal behandling med gel:
  • Kan hos en del ersätta intramuskulära injektioner

Annan behandling

 • ICSI – intracytoplasmatisk spermieinjektion (assisterad befruktning):
  • Är effektivt hos en del
  • Emellertid ökar detta chansen för överföring av syndromet1
  • Även ökad risk för trisomi18

Förebyggande åtgärder

 • Det finns ingen behandling som kan förebygga Klinefelters syndrom.
 • Föräldrar som har ett barn med Klinefelters syndrom har inte högre risk vid nästa graviditet än övriga befolkningen att få ett barn med Klinefelters syndrom.19
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • De flesta får en normal barndom, eventuellt subnormal psykosocial utveckling.
 • Vanligtvis ställs diagnosen i puberteten, men inte sällan senare i livet.

Komplikationer

 • Ökad förekomst av somatiska sjukdomar:
  • Bröstcancerrisken är ökad
  • Kroniska lungsjukdomar
  • Hjärtsjukdomar, i synnerhet mitralklaffprolaps
  • Diabetes mellitus och nedsatt glukostolerans20
  • Osteoporos
  • Åderbråck förekommer hos 20–40 %
  • Venösa bensår21
  • DVT, lungemboli22
  • Allmänt ökad förekomst av autoimmuna sjukdomar, bland annat systemisk lupus erythematosus, Sjögrens syndrom och reumatoid artrit
 • Infertilitet:
  • Cirka 5 % (Klinefelter 46,XY/47 XXY mosaik) kan ändå vara fertila
 • Ökad förekomst av beteendestörningar och psykosociala problem.

Prognos

 • Normal förväntad livslängd hos de flesta:
  • De mest extrema fallen har något förkortad livslängd på grund av ökad förekomst av diverse somatiska sjukdomar23
 • Testosteronsubstitution ger bättre livskvalitet hos de flesta patienter.

Uppföljning

 • Vid etablerad diagnos bör blodprover för analys av FSH/LH och testosteron tas med regelbundna intervall från 11 års ålder.10

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Patientorganisationer

 • I Sverige finns Klinefelternätverket
 • UK Klinefelter Association (www.ksa.uk.co.uk)
 • US Klinefelter Organization (www.genetic.org/ks)
 • Deutsche Klinefelter Syndrom Vereinigung (www.Klinefelter.org)

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons