Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Nattskräck


Uppdaterad den: 2021-07-26
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Pavor nocturnus, nattskräck, på engelska "sleep terror".
 • Återkommande, kortvarig sömnstörning hos barn, karakteriserad av intensivt skrikande och rädsla samtidigt som barnet är svårt att väcka.1-3
 • Barnet kan också visa tecken på autonoma reaktioner som takykardi, takypné och svettning under anfallen.
 • Barnet minns vanligen inte något av händelsen när det vaknar nästa morgon.
 • Nattskräck kan upplevas skrämmande för familjen eftersom man inte förstår vad som är fel.

Förekomst

 • Det uppskattas att 1–6 % av alla barn upplever anfall av nattskräck.
 • Tillståndet är lika vanligt hos flickor och pojkar.
 • Ålder:
  • Kan förekomma från 1-årsåldern
  • Börjar ofta i 4-årsåldern
  • Vanligast i åldersgruppen 5–7 år
  • Vuxna kan i sällsynta fall ha nattskräck. Hos vuxna är tillståndet ibland kopplat till psykisk sjukdom

Etiologi och patogenes

Patofysiologi

 • Sömn indelas i två huvudfaser karakteriserade av:
  • Sömn med snabba ögonrörelser, rapid eye movement-sleep/REM-sömn/R-sömn
  • Sömn med långsamma ögonrörelser, nonrapid eye movement-sleep/non-REM-sömn/non-R-sömn
 • Non-R-sömn blir allt djupare när sömnen progredierar från stadium 1 (N1) till stadium 3 (N3).
 • Nattskräck sker vid övergången från N3 till ett ytligare sömnstadium.
 • Detta sker oftast tidigt i sömnperioden, och nästan alltid inom 3 timmar efter att barnet har somnat.

Predisponerande faktorer

 • Ärftliga faktorer kan ha betydelse, men är inte vetenskappligt dokumenterat.1
 • Anfall kan ibland vara utlösta av:
  • Sömnbrist
  • Feber
  • Läkemedel som påverkar centrala nervsystemet
  • Stressande livshändelser
 • I vissa fall kan man se att andningsstörningar under sömnen kan vidmakthålla eller utlösa nattskräck och andra parasomnier och att till exempel tonsill- och/eller adenektomi kan förbättra tillståndet.4

ICD-10

 • F51.4 Nattskräck

ICD-10 Primärvård

 • F51- Icke organisk sömnstörning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes

Differentialdiagnoser

 • Mardröm:
  • Kommer under R-sömn sent på natten, barnet är lätt att väcka och minns drömmarna
 • Epilepsi
 • Andra sömnstörningar

Anamnes

 • Barnet är oftast helt friskt.
 • Anfallet:
  • Vanligtvis under den första tredjedelen av natten
  • Barnet skriker till, andas snabbt, svettas och har hög puls
  • Barnet verkar vara vaket men är förvirrat och desorienterat. Reagerar inte på stimuli
 • Varaktighet:
  • De flesta anfallen varar bara 1–2 minuter, och som regel mindre än 10 minuter, men barnet kan förbli otröstligt upp till 30 minuter innan det slappnar av och somnar om igen
 • Om barnet vaknar under anfallet minns det bara delar av händelsen.
 • Morgonen efter minns barnet mycket litet eller ingenting av anfallet (i motsats till mardrömmar där barnet ofta kan berätta detaljerat om dem).
 • Oftast förekommer bara ett anfall under natten.5 

Kliniska fynd

 • Vid nattskräck är undersökningsfynden vanligen helt normala.

Kompletterande undersökningar i primärvård

 • Vid typisk anamnes 

Andra undersökningar

 • EEG:
  • Bara om det finns misstanke om nattliga epileptiska anfall
  • Rutin-EEG eller sömndepriverat EEG
 • Konsultation hos öron-näsa-hals-specialist och eventuellt polysomnografi vid misstanke om sömnrelaterad andningsstörning.

När remittera?

 • Behövs sällan.
 • Vid misstanke om epilepsi eller sömnrelaterad andningsstörning.

Behandling

Behandlingsmål

 • Information om att tillståndet är ofarligt och går över av sig själv.3

Behandlingen i korthet

 • Parasomnier är vanliga under barndomen och sällan behandlingskrävande.
 • Se till att barnet får tillräckligt med sömn – vid sömnbrist ökar risken för nattskräck.

Egenbehandling

 • Det kan vara bra att föräldrarna ser till att barnets säng och rum är säkra så att barnet inte skadar sig om det impulsivt lämnar rummet.
 • Se till att barnet får tillräckligt med sömn och att det har fasta läggdagsrutiner.
 • Eliminera så långt som möjligt faktorer som kan störa sömnen, och upprätthåll regelbundna sömntider.
 • Man bör undvika att barnet dricker mycket på kvällen, så att det vaknar kissnödigt efter ett par timmar.
 • Under anfall:
  • Prata lugnt med barnet
  • Försök inte vöcka barnet
 • Schemalagd väckning:6
  • Vid svåra besvär kan schemalagd väckning under 2–3 veckor ibland bryta sömnmönstret:
   • Barnet väcks varje natt 15 minuter innan parasomnin vanligen uppträder
   • Föräldern kan försöka väcka barnet varsamt och hålla det vaket några minuter, och sedan låta det somna om
  • Schemalagd väckning kan dock ibland försämra barnets sömnkvalitet och därmed ibland förvärra problemet
  • Rekommenderas inte när det finns bakomliggande faktorer såsom sömnbrist på grund av obstruktiv sömnapné

Läkemedelsbehandling

 • Det saknas evidens för farmakologisk behandling av parasomnier.7
 • Om attackerna är intensiva och frekventa och påverkar beteende under dagtid kan ställningstagande till medicinering hos sömnspecialist vara motiverad.7

Annan behandling

 • Information om tillståndet.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tillståndet förekommer vanligtvis hos barn från 4–12 års ålder, det försvinner vanligtvis i tonåren eller tidigare.

Prognos

 • Nattskräcksanfallen pågår som regel under förhållandevis kort tid, i de flesta fall bara några veckor.
 • Nästan alla barn har vuxit från nattskräck när de kommer i tonårsfasen.

Uppföljning

Plan

 • Stöd och information till föräldrarna om att tillståndet är ofarligt och att barnet kommer att växa från det.

Patientinformation

Vad bör man informera patienten om?

 • Tillståndet är ofarligt och går över av sig själv.

Skriftlig patientinformation

 • Nattskräck

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons