Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Shaken baby syndrom


Uppdaterad den: 2019-07-21
Sakkunnig: Athena Adeli, Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare

Annons
  • Shaken baby syndrom brukar användas om symtomtriaden hjärnskada, subduralblödningar och retinablödningar:1
    • Hypotesen är att barnet har skakats så kraftigt att det orsakats en akut encefalopati med subdurala och retinala blödningar.
  • En SBU-rapport (2016) konkluderade att det finns begränsat kunskapsunderlag (low quality evidence) för triadens diagnostiska säkerhet vid traumatisk skakning.2
  • Andra forskare har kritiserat den svenska litteraturgenomgången.
  • Vårdnadshavare kan ha blivit oskyldigt dömda för att ha skakat sitt barn till döds. Samtidigt föreligger det också otvivelaktiga fall av barnmisshandel. Det rekommenderas från flera håll att man bör vara försiktig med att använda begreppet shaken baby syndrom samt att man bör avstå från att ge symtomtriaden patognomt värde.
  • Vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa är hälso-och sjukvårdspersonal enligt socialtjänstlagen skyldiga att genast anmäla oro för barn till socialtjänsten i den kommun eller stadsdel där barnet bor.

Källor

Annons
Annons
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons