Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Spondylolys och spondylolistes


Uppdaterad den: 2020-05-27
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Spondylolys:
  • Defekt i kotbågen utan glidning av ryggkotan, oftast i nivå med L5–S1
  • Det är en enkelsidig eller dubbelsidig defekt i pars interarticularis i en eller flera ländryggskotor
  • Kan vara medfödd, traumatisk eller bero på degenerativa förändringar
 • Spondylolistes:
  • Förutsätter bilateral spondylolys
  • Glidning framåt (ventralt) av en ryggkota (korpus) i förhållande till den underliggande kotan, oftast i nivå med L5 (85–95 %)1
  • Kan ses så högt upp som L2

Förekomst

 • Spondylolys är vanlig medan höggradig spondylolistes är ovanligt.2
 • Spondylolys:
  • Förekommer hos 4,4 % av barn i 6-årsåldern och 6 % av vuxna3
  • Cirka 15 % av spondylolys utvecklas till spondylolistes (se nedan)
 • Ålder:
  • Vanligt i ungdomsåren, med ökad förekomst av symtom hos idrottsutövare
  • Genomsnittlig ålder vid diagnostidpunkten är cirka 15 år1
 • Kön:
  • Ses oftare hos pojkar, men könsskillnaden är inte stor1-2,4-5
  • Hos tjejer progredierar tillståndet oftare till spondylolistes6
  • Degenerativ spondylolistes är vanligast hos vuxna kvinnor 
 • Idrottare:
  • Förekomsten av symtomatisk spondylolys är högre bland idrottare (8–30 %)7
  • Utsatta sporter är kastsporter, bollsporter som handboll och fotboll, gymnastik, rodd, simning, dykning, brottning, tyngdlyft, volleyboll, tennis och balett8

Etiologi och patogenes

Spondylolys

 • Orsaken verkar vara en medfödd kotdysplasi, d.v.s. en smalare kotbåge, efterföljt av ett utmattningsbrott (stressfraktur), men det finns många hypoteser:
  • Separata ossifikationscenter
  • Fraktur efter födelsen, fraktur vid trauma
  • Utmattningsbrott som uppstår vid upprepad flexion och extension i kombination med rotation
  • Tryck mot leden i pars articularis
  • Svaghet i stödstrukturer (muskulatur)
  • Patologiska förändringar i pars articularis
  • Dysplasi i pars interarticularis
 • Mekaniska faktorer antas vara orsaken, eller det som utlöser utvecklingen av spondylolys, särskilt när medfödda anomalier föreligger. 

Spondylolistes

 • Spondylolys progredierar till spondylolistes hos cirka 15 %:3
  • Progressionen sker vanligtvis under växtspurten och med minimala ändringar efter 16-årsåldern
  • Progressionen till spondylolistes är korrelerad med smärtor
 • Glidningen av ryggkotan föregås antingen av en bilateral spondylolys eller en subluxation mellan båglederna (degenerativ spondylolistes).
 • Degenerativa förändringar i fasettleder, artrit eller artros kan medföra instabilitet i leden, ökad belastning på ligament och ledkapseln. Detta kan leda till glidning av kotan.
 • Graden av spondylolistes är inte nödvändigtvis associerat med graden av symtom.

Patogenes

 • Upprepade rörelser med flexion, extension, rotation och torsion, antingen enskilt eller i kombination, verkar vara viktiga för utvecklingen.4
 • Detta är förklaringen till att det är vanligare bland idrottare.

Predisponerande faktorer

 • Arv:
  • Barn som har äldre syskon med ryggradsanomalier har en ökad risk för att få samma sjukdom (19–69 %)
 • Ålder:
  • Spondylolysen av den dysplastiska kotbågen sker oftast i 7–15 års ålder
  • Ökad glidning vid spondylolistes ses i åldrarna 9–14 år
  • Degenerativ spondylolys ses hos vuxna eller äldre
 • Ockult spina bifida.
 • Scheuermanns sjukdom.
 • Tillväxt och växtspurt (spondylolistes).
 • Uttalad lumballordos.

ICD-10

 • M43 Andra deformerande ryggsjukdomar
  • M43.0 Spondylolys
  • M43.1 Spondylolistes
 • Q76 Medfödda missbildningar av kotpelaren och bröstkorgens ben
  • Q76.2 Medfödd spondylolistes
  • Q76.4 Andra medfödda missbildningar av kotpelaren, ej förenade med skolios

ICD-10 Primärvård

 • M431 Spondylolistes

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Strukturella ortopediska ryggsjukdomar hos barn visar sig oftast genom kyfos, skolios eller smärtor.
 • Diagnosen ställs vanligtvis genom en kombination av sjukhistoria, klinisk undersökning samt röntgen av ryggraden.

Differentialdiagnoser

Symtom & tecken på allvarligt tillstånd

 • Ålder <4 år.
 • Feber.
 • Viktnedgång.
 • Allvarlig, konstant eller progredierande smärta.
 • Nattlig smärta.
 • Traumatisk orsak.
 • Känd malignitet eller tuberkulos.
 • Neurologiska bortfall. 

Medfödda tillstånd

 • Icke-strukturell skolios:
  • Anisomeli, medfödd
  • Kongenital höftledsdysplasi/luxation
  • Bäckenrotation

Förvärvade tillstånd

 • Ligament- eller muskelsjukdomar:
  • Är den vanligaste orsaken till ryggsmärtor hos barn
  • Myofasciella smärtor
  • Sakroiliaka ledskador
 • Diskogent smärtsyndrom och fasettsyndrom.
 • Prolaps av en intervertebraldisk:
  • Kan uppträda även hos barn och ungdomar
 • Diskit:
  • Uppträder hos barn ned till tio månader och ger smärta som förvärras vid rörelse
 • Reumatiska tillstånd/bindvävssjukdomar:
  • Led- och mjukdelspåverkan av ryggraden som en del av en systemisk sjukdom
  • Artrit kan leda till destruktion av kotbågen och spondylos
 • Vertebral osteomyelit:
  • Ger smärta
 • Tumor cerebri och spinal tumör:
  • Kan orsaka neuromuskulär skolios och spinal tumör, kan ge smärtor lokalt i ryggen

Anamnes

 • Spondylolys är ofta asymtomatisk:
  • Hos mer än hälften av de drabbade är spondylolys asymtomatisk4
  • Detta gäller även idrottsutövare
  • Barn som utvecklar spondylolys i unga år har vanligtvis inga symtom
 • Något äldre barn, ofta omkring tillväxtspurten (13–18 år), med akut eller subakut spondylolys utvecklar ofta akut eller gradvis smärta:
  • Kan kännas i skinkor och bakre delen av låret
  • Symtomen förvärras ofta vid fysisk aktivitet, särskilt vid rörelse som innebär hyperextension och avtar vid en minskad aktivitetsnivå9
  • Trötthets- och stelhetskänsla i ländryggraden som ofta avtar efter aktivitet men kan ibland bli persisterande och ger då misstanke om spondylolistes
  • Ofta ökad smärta vid hyperextension av ryggen
 • Spondylolistes ger ofta smärtor:
  • Såsom vid spondylolys
  • Vid spondylolistes kan tryck från bågbaser eller pseudartros leda till tryck på nervrötterna som visar sig som ischiasliknande besvär:
   • Stumhetskänsla i lår och underben
   • Neurologiska bortfall är dock sällsynta
  • Utstrålande smärta från skelett- och mjukdelsstrukturer, särskilt vid hyperextension av ryggen
 • Vid degenerativ spondylolys uppträder ofta långvariga ryggsmärtor, med försämring vid belastning:
  • Smärtor kan också uppträda i vila

Kliniska fynd

 • Den kliniska undersökningen hos symtomatiska patienter ger ofta en indikation på att patologi i facettlederna kan föreligga.

Undersökningen

 • Vid undersökningen ska patienten vara avklädd, underkläderna behålls på.
 • Generell ryggundersökning:
  • Inspektion:
   • Axlar, benlängdsskillnad, atrofi, fotställning
  • Aktiv och passiv rörlighet:
   • Typiskt är ökad smärta vid extension, kan också vara ensidig
  • Neurologisk undersökning
  • Specifika tester
  • Palpation av benstrukturer och mjukdelsstrukturer:
   • Lumbosakral ömhet, särskilt vid extension eller böjning till sidan
 • Se instruktionsfilm: Rygg- och nackstatus (7:54) – Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Specifika tester

 • Stående, hyperextensionstest på ett ben:
  • Patienten står på ett ben, böjer motsatt sidas höft och knä samtidigt som ländryggraden hyperextenderas
  • Vid ökad smärta i ländryggraden anses testet positivt
 • Liggande, hyperextensionstest för ett ben:
  • Patienten ligger på en bänk, i magläge på böjda armbågar, undersökaren extenderar patientens höft med sträckt knä
  • Positivt test ger ökad smärta i ländryggraden
 • Testen är sensitiva men har låg specifitet:10
  • Ingen av dessa tester är specifika för spondylolys/-listes eftersom positiva tester föreligger också vid diskbråck med bilateral påverkan, dysfunktion i facettled eller låsning i facettled

Spondylolistes

 • Vid uttalad spondylolistes kan man se och palpera en fördjupning ("step") mellan de berörda kotorna:
  • Typiska fynd vid spondylolistes är dessutom en långsträckt kompensatorisk lordos från lumbalregionen upp till torakalregionen

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Det finns inga relevanta laboratorieundersökningar för diagnosen.

Andra undersökningar

 • Röntgen av ryggrad: framsida och sidobild:
  • Laterala flexions- och extensionsbilder kan tas för att få en bättre bild av spondylolistes och eventuell instabilitet
  • En idrottsutövare med ryggsmärtor som förvärras vid hyperextension och där röntgen är negativ behöver ytterligare bilddiagnostik
 • MRT:
  • Tidigare defekter kan påvisas på MRT11
 • Lumbal CT:
  • Ger de bästa bilderna, men har också en hög strålbelastning
  • Ger tilläggsinformation om förändringar i fasettlederna, spondylolistes, prolaps
 • SPECT kan vara ett alternativ. 

När remittera?

 • Akutremiss: vid neurologiska bortfall.
 • Vid tecken på som talar för allvarlig sjukdom – se differentialdiagnoser. 
 • Vid klinisk misstanke om strukturell ortopedisk sjukdom små hos barn (<6–7 år) finns en låg tröskel för utredning hos barnspecialist.
 • Om misstanken bekräftas genom röntgen remitteras barnet till en specialist i ortopedi, rehabiliteringsmedicin eller barnsjukdomar för bedömning av behandlingsåtgärder och plan för uppföljning och kontroll.
 • Vid misstanke om spondylolys/spondylolistes (med eller utan röntgenfynd) bör patienten remitteras till en specialist i ortopedi med erfarenhet i behandling av den här typen av ryggproblematik.

Checklista vid remittering

Spondylolys/spondylolistes

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Beskrivning av symtom: förlopp, utveckling? 
  • Eventuell tidigare behandling?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser – skola, arbete, sjukfrånvaro, dagliga aktiviteter?
 • Kliniska fynd:
  • Ryggrad – snedheter, gropar, rörlighet? Eventuellt resultat av specifika tester.
  • Neurologiska bortfall?
  • Samband mellan kliniska och radiologiska fynd?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Röntgen – resultat
  • Eventuellt MR eller CT

Behandling

Behandlingsmål

 • Smärtlindring, smärtfrihet.
 • Se till att ryggsjukdomen inte progredierar för att undvika komplikationer.

Behandlingen i korthet

 • Det finns inga väl dokumenterade riktlinjer för behandling av barn eller vuxna med spondylos eller spondylolistes.12
 • Specialistbehandling:
  • För att skräddarsy en behandlingsplan krävs erfarenhet med problematiken
  • Patienter under 20 år och med ryggbesvär som har varat i >2–4 veckor utan förbättring bör remitteras för kompletterande undersökning hos läkare som har erfarenhet av behandling av unga ryggpatienter
 • Behandlingsform:
  • Är beroende av symtomens varaktighet, CT-fynd, eventuell skelettscintigrafi, kliniska fynd och patientens ålder
  • Icke-kirurgisk behandling är generellt inte sämre än kirurgi vid spondylolys och låggradig spondylolistes13
 • Symtomatisk spondylolys:
  • Behandlas med avlastning i den akuta fasen, därefter symtomatisk behandling, träning och i undantagsfall operation14
 • Asymtomatisk spondylolys hos barn/ungdomar:
  • Inga restriktioner15

Egenbehandling

 • Symtomatisk spondylolys och spondylolistes:
  • Ryggen bör skonas för stora påfrestningar
  • Man måste finna en balans för att samtidigt se till att rygg- och magmuskler tränas upp
  • Se även nedan

Behandling

 • Asymtomatisk spondylolys behöver ingen avlastning från idrottsaktiviteter. 
 • Vid idrottsrelaterad symtomatisk spondylolys/-listes är avlastning, eventuellt med användning av korsett hos yngre idrottsutövare, och gradvis ökad träning aktuellt.
 • Vid degenerativ spondylos/-listes följs behandlingsupplägget såsom vid kroniska ländryggssmärtor. 
1. Avlastning från idrottsaktiviteter, följt av träning
 • Indikation:
  • Aktuellt när symtomen varar mindre än 3–6 månader, patienten anger ökad smärta vid specifika tester, radiologiska undersökningar är positiva och patienten är yngre än 16–17 år
 • Avlastning:
  • Patienten ska avstå från idrottsaktiviteter i några månader
  • Avlastningstiden beror på fynd vid kontroller i förhållande till kliniska tester och resultat av bilddiagnostik 
  • Användning av korsett kan övervägas
 • Träningsprogram:
  • Ett träningsprogram för stabiliserande muskulatur i mage och rygg görs av en fysioterapeut, tillsammans med stretchövningar för höftmuskulaturen
  • Därefter följs vanliga principer för träning efter en skada i förhållande till bland annat ledrörlighet, styrketräning, proprioceptiv träning, konditionsträning och idrottsspecifik träning
  • Undvik hyperextensionsövningar
2. Avlastning från idrottsaktiviteter i en viss period följt av specifik träning
 • Indikation:
  • Symtom >6 månader, patienten anger måttlig smärta vid specifika tester, CT är positiv, skintigrafi negativ och patienten är äldre än 16–17 år
 • Avlastning:
  • Patienten ska avstå från idrottsaktivitet, vanligtvis i 4–8 veckor
  • Om patienten inte har blivit smärtfri efter avlastningsperioden kan det vara aktuellt med korset, se ovan under punkt 1
 • Träningsprogram:
  • Under avlastningsperioden lägger man upp ett träningsprogram enligt vad som nämns ovan
3. Kirurgisk behandling av spondylolistes
 • Vid ökande glidning, glidning över 50 % eller ihållande besvär i form av smärta eller avvärjande reaktion.16
 • För patienter som inte blir asymtomatiska med konservativ behandling som har pågått i 6–12 månader ska operation övervägas.
 • Kirurgi anses ge bäst effekt och smärtreduktion när det föreligger spinalstenos.17

Annan behandling

 • Radiofrekvensbehandling kan ha smärtlindrande effekt hos personer med långvarig smärta från facettlederna i ländryggen.18

Förebyggande åtgärder

 • Stabiliserande träning av rygg- och magmuskulatur, speciellt med betoning på neuromuskulär träning.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Många av anomalierna visar sig först när barnet börjar gå.
 • Förloppet är också relaterat till typ av anomali.

Komplikationer

 • Ökande glidning och/eller ischiasbesvär.
 • Spinal stenos. 

Prognos

 • Radiologisk stadieindelning vid tidpunkten för diagnos har ett högt prediktivt värde om sannolikheten för läkning. 
 • Spondylolys:
  • Tidig behandling av spondylolys ger ofta goda resultat med konservativa åtgärder
 • Spondylolistes:
  • Prognosen är god för de flesta och tillståndet kan vanligtvis hanteras utan operation
  • Kirurgisk korrigering ger vanligtvis symtomlindring och läkning hos cirka 75 %

Uppföljning

Plan

 • Ryggsjukdomar hos barn progredierar ofta:
  • Det är speciellt viktigt att kontrollera barnen ofta i perioder då de växer mycket
 • Unga idrottsutövare:
  • Ökande belastning vid träning
 • Vuxna:
  • Följs som andra patienter med långvariga ryggsmärtor
 • Alla åldersgrupper:
  • Observation för neurologiska komplikationer

Vad bör kontrolleras?

 • Man bör kontrollera progressionen.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Vilka övningar ska patienten undvika, vilka kan bidra till att förbättra tillståndet.
 • Om behandlingen inte lyckas bör patienten utredas på specialistnivå.

Skriftlig patientinformation

 • Spondylolys och spondylolistes

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons