Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Tibiatorsion


Uppdaterad den: 2012-10-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Man skiljer mellan medial/intern och lateral/extern tibiatorsion.1
 • Medial tibiatorsion (underbenet är vridet inåt) är den näst vanligaste orsaken till infothet. Den vanligaste orsaken är ökad anterversion av collum femoris, det vill säga en felställning på femurnivå.2-3
 • Lateral tibiatorsion (underbenet är vridet utåt) är ovanligare och oftare ensidig.

Förekomst

 • Medial tibiatorsion:
  • Är lika vanligt hos flickor som hos pojkar

Etiologi och patogenes

 • Till största delarna okänt. Det kan finnas ett samband med ställning av fot och ben under fostertiden. Man har även spekulerat i om sitt- och sovställning kan bidra till uppkomsten.
 • Det finns mindre förutsättningar för spontan korrektion av lateral tibiatorsion eftersom tibia normalt roterar lateralt när barnet växer.2,4

ICD-10

 • Q74.2 Andra medfödda missbildningar av nedre extremitet inklusive bäckengördel

ICD-10 Primärvård

 • Q74-PAnnan medfödd missbildning av extremitet

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska kliniska fynd

Differentialdiagnoser

 • Medial tibiatorsion:
  • Framfotsadduktion
  • Femoral anteversion
 • Lateral tibiatorsion:
  • Femoral retroversion
  • Plattfot

Anamnes

 • Medial tibiatorsion:
  • Infothet, uppdagas när barnet börjar att gå
  • Tillståndet är oftast bilateralt
 • Lateral tibiatorsion:
  • Utfothet, ses vanligtvis i åldern fyra till sju år2,5
  • Tillståndet är ofta ensidigt och är vanligare på höger sida
  • Tillståndet kan förvärras

Kliniska fynd

 • Medial tibiatorsion:
  • Tillståndet kan vara asymmetriskt och påverkar då oftare vänster ben än höger
  • Barnet går med patella rakt framåt, men fötterna pekar inåt
  • Eftersom knäskålarna pekar rakt fram finns orsaken till rotationen nedanför knäet
  • Är fötterna normala och det inte föreligger någon framfotsadduktion kan deformiteten lokaliseras till underbenen
 • Lateral tibiatorsion:
  • Ofta ensidig
  • Patella pekar rakt fram, men foten pekar utåt
 • Se instruktionsfilm: Fot- och fotledsstatus (7:26) – Medicinska fakulteten, Lunds universitet

När remittera?

 • Medial tibiatorsion: Vid uttalad infothet på underbensnivå hos ett barn som kommit upp i skolåldern. Tänk på att den vanligaste orsaken till infothet, infothet på femurnivå (ökad anteversion av collum femoris) korrigeras spontant under hela barnets uppväxt. Dessa barn behöver som regel inte remitteras till ortoped.
 • Lateral tibiatorsion: Vid ökande utfothet hos ett barn som börjar komma upp i skolåldern.

Behandling

Behandlingsmål

 • Acceptabel position av foten när barnet vuxit färdigt.

Allmänt om behandlingen

 • Medial tibiatorsion:
  • Hos omkring 90 % kommer tillståndet gradvis att förbättras fram till åttaårsåldern2
 • Lateral tibiatorsion:
  • Som regel spontan förbättring, men kirurgi kan bli aktuellt

Egenbehandling

 • Medial tibiatorsion:
  • Att undvika ställningar som vrider in benen kan möjligen underlätta en spontan korrigering. Barnet bör undvika att sitta i så kallad omvänd skräddarställning

Annan behandling

 • Behandling med nattskenor, specialsko eller ortoser påverkar inte felställningen.2

Osteotomi vid medial tibiatorsion

 • Utföres enklast på distala tibia. Gipstid sex till åtta veckor.
 • Tillstånd som talar för osteotomi:4
  • Barn över åtta år
  • En väsentlig felställning som ger patienten besvär. Operationsindikationen ökar vid ensidig tibiatorsion

Osteotomi vid lateral tibiatorsion

 • Även här kan osteotomin med fördel utföras på distala tibia.
 • Barn över åtta år.
 • Uttalad deformitet (lår-fot vinkel > 40°)
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Goda förutsättningar för spontan korrektion av medial tibiatorsion. Vid kvarstående lateral tibiatorsion när barnet börjar komma upp i skolåldern kan det finnas indikation för kirurgi eftersom lateral tibiatorsion är associerad med utveckling av patellofemoral instabilitet och smärta.2

Prognos

 • Medial tibiatorsion:
  • Mycket god
 • Lateral tibiatorsion:
  • God

Patientinformation

Vad finns det i form av skriftlig patientinformation?

 • Inåtroterat ben
 • Utåtroterat ben

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons