Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Pediatrik

En av nio fyraåringar i Stockholms län har övervikt eller fetma

Andelen fyraåringar med fetma har i stort sett varit oförändrad de senaste 10 åren i Stockholms län som helhet. Det visar årsrapporten 2018 från Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm. Rapporten visar också i vilken utsträckning barn i länet vaccineras, ammas och utsätts för tobaksrök tidigt i livet.


Publicerad den: 2019-07-08
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

En av nio fyraåringar i Stockholms län har övervikt eller fetma
Annons

Årsrapporten från Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm visar bland annat i vilken utsträckning barn i länet vaccineras, ammas och utsätts för tobaksrök tidigt i livet. De följer även andelen fyraåringar med övervikt och fetma per årskull. Och här är vad rapporten visar i korthet:

Lika många med fetma som för tio år sedan

I Stockholms län hade 8,8 procent av fyraåringarna övervikt och 1,8 procent fetma. När det gäller fetma har siffrorna sett likadana ut de senaste tio åren. Däremot har man sett en liten tendens till minskning av övervikt hos barn födda 2011-2013, jämfört med barn födda mellan åren 2003-2008.

Högst andel övervikt och fetma i Södertälje

Siffrorna varierar dock mellan länets kommuner eller stadsdelar. Lägst andel barn med övervikt och fetma har man i Täby, 6,5 procent, och högst andel i Södertälje, 17 procent

”Fetma hos barn och ungdomar riskerar att kvarstå upp i vuxen ålder och ökar därmed risken för sjuklighet i tonåren och vuxen ålder”, står det i rapporten..

2018 års rapport visar också:

  • Det nationella vaccinationsprogrammet har hög täckning. 96–97 procent av alla barn födda 2016 har vaccinerats enligt programmet.
  • Andelen barn som fått minst en dos rotavirusvaccin har ökat från 77 procent, som siffran var när vaccinet infördes i Stockholms län 2014, till att 91 procent 2018.
  • Andelen spädbarn som ammas fortsätter minska något. Andelen barn som enbart ammades vid fyra månaders ålder var 52 procent jämfört med 59 procent år 2008.
  • Andelen spädbarn som utsätts för tobaksrökning i hemmet minskar. Men siffran varierar beroende på var barnet bor. Andelen spädbarn som utsätts för tobaksrökning i hemmet varierade från 0 procent i Vaxholm till 21 procent i Skärholmen.
  • Andelen spädbarn vars mödrar screenades för nedstämdhet efter förlossningen var nu 79 procent, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med föregående år.

Källa: Årsrapport, Barnhälsovård i Stockholms län 2018

Annons
Annons

    Källor

  • Årsrapport, Barnhälsovård i Stockholms län 2018 - https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/barnhalsovard/bhv-rapporter/arsrapport_bhv_2018.pdf

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons