Nyhet | Pediatrik

Minska vårdbehovet med utökat vaccinationsprogram

Ett utökat barnvaccinationsprogram med bland annat rotavirusvaccin skulle minska behovet av sjukhusvård i betydande grad. Det menar läkare från Astrid Lindgrens barnsjukhus som har studerat allvarliga infektionsfall hos barn mellan åren 2008 och 2013.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-01-23
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Idag erbjuds alla barn vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b och pneumokocker. Flickor erbjuds även vaccination mot HPV, humant papillomvirus.

I Stockholms läns landsting ges även vaccin mot rotavirus sedan 2014. Tillsammans med vattkoppor och influensa är rotavirus de infektioner som helt dominerar under vinterhalvåret och alla tre sjukdomar är möjliga att vaccinera mot.

Annons
Annons

– Rotavirus orsakar stor sjukdomsbörda, främst hos småbarnen. Man har sett att vaccinet minskar sjukhusbördan avsevärt. Även om man bara vaccinerar de minsta barnen så ”sprids” skyddet även till större barn på till exempel förskolan, säger Ann Lindstrand, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Inkludera vaccin mot influensa, vattkoppor och rotavirus

De fem läkare från Astrid Lindgrens barnsjukhus, som har studerat allvarliga infektionsfall hos barn mellan åren 2008 och 2013, skriver i en artikel i Läkartidningen att ett utökat vaccinationsprogram som inkluderar influensa, vattkoppor och rotavirus skulle bidra till minskad sjuklighet och minska behovet av sjukhusvård. Något man redan har sett i länder som infört vaccination mot vattkoppor och rotavirus, som USA och Australien. Därför borde detta beaktas ”inför framtida prioriteringar”, menar läkarna.

Enligt den utredning som Folkhälsomyndigheten nu arbetar med uppfyller rotavirus smittskyddslagens krav på vaccin som bör ingår i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Nämligen effekt på sjukdomens spridning, etiska principer och samhällsekonomisk kostnadseffektivitet.

Annons
Annons

– Det är beräknat att ge en vinst på omkring 120 miljoner kronor per år om man räknar med indirekta kostnader, säger Ann Lindstrand.

Beslut ska tas i myndighetens ledningsgrupp sista veckan i januari 2017 och vara regeringen tillhanda den 6 februari.

    Källor

  • Livsmedelsverket - http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/vill-se-fler-vaccin-i-vaccinationsprogrammet-15566

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons