Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Pediatrik

Så mycket har den fysiska aktiviteten minskat bland barn och unga

Mellan åren 2000 och 2017 har den vardagliga fysiska aktiviteten, mätt i steg per dag, minskat ordentligt bland 14-åriga flickor och pojkar, det visar en studie från Göteborgs universitet. 


Publicerad den: 2018-12-12
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Så mycket har den fysiska aktiviteten minskat bland barn och unga
Annons

– Den främsta förklaringen vi kan hitta är den dramatiskt ökade användningen av internet på telefoner och på läsplattor i de ungas vardagliga liv sedan 2010, något som sannolikt lett till ökad inaktivitet, säger Anders Raustorp, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Så gjordes studien

• I undersökningen deltog barn och unga i åldrarna 8,11 och 14 år. År 2000 ingick 332 barn och ungdomar och år 2017 var det 532 barn och ungdomar som deltog. 


• Deltagarna kom från sex skolor i tre medelklassområden och under studiens gång använde sig forskarna av sig av likadana protokoll, förfarande och stegräknare (som mäter steg per dag).


Annons
Annons

Rekommenderat antal steg per dag

Resultatet i studien visar att mängden steg sjunkit mest bland 14-åringar, 24 procent bland flickor och 30 procent bland pojkar.  

Antalet steg för pojkarna har alltså sjunkit från 15 353 år 2000 till 10 718 år 2017. För flickor i samma ålder är motsvarande siffror 12 742 år 2000 och 9 690 år 2017. Rekommenderat antal steg per dag ligger för 14-åringarna ligger på 13 500 för pojkarna och 12 000 flickor.

För de 11-åriga barnen sjönk mängden steg med 12 procent, för både flickor och pojkar, och för 8-åriga flickor var siffran oförändrad. Hos de 8-åriga pojkarna hade dock den genomsnittliga mängden steg ökat med 8 procent år 2017.

Mer idrott införs

Hösten 2019 kommer 100 timmar ytterligare idrott och hälsa i skolan införas, då i form av ytterligare en 45 minuters idrottslektion på högstadiet. 

Annons
Annons

    Källor

  • Göteborgs universitet - https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//kraftigt-sankt-fysisk-aktivitet-bland-aldre-barn-och-ungdomar.cid1601818


Annons
Annons
Annons

Annons