Bayer (Kardiologi)
Sponsor

Bayer (Kardiologi)

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. För mer information, besök www.bayer.se och www.bayer.com.

Mer om vaskulär protektion:

Se film här »