Ferring Läkemedel AB
Sponsor

Ferring Läkemedel AB

Affärsidé

Människokroppen producerar en stor mängd peptider varje sekund. Dessa reglerar en mängd kroppsfunktioner med finstämd precision. Hur är det då möjligt att gå in i processen och modifiera dessa peptider utan att störa den fina balans som råder?

Uppgiften att tillverka läkemedel på kroppens villkor genom att använda de naturliga, kroppsegna substanserna som i normala fall gör att kroppen fungerar som den ska, kan synas visionär och faktum kvarstår - kroppens egen produktion är oöverträffad i jämförelse med alla typer av läkemedel.

Ferring är och har varit pionjärer inom peptidforskning. Peptider är biologiskt mycket aktiva substanser som produceras av kroppen själv. Målet för Ferring vid starten 1950 var, och är fortfarande, att tillverka effektiva läkemedel på kroppens villkor.

Historik

Ferring grundades av läkaren och docenten Frederik Paulsen från ön Föhr, den största av de nordfrisiska öarna. En man född på Föhr, kallas en ”ferring”, därav företagets namn.

Dr Paulsen var den genuine forskaren som drevs av visionen att framställa läkemedel på kroppens villkor. Han utvecklade och patenterade en metod för framtagning av peptider ur svinhypofyser, vilken utfördes av slakteripersonal. Eftersom de stora slakterierna låg i sydsverige och Danmark, var det naturligt att lokalisera företaget till Malmö.

Problemet med metoden var svårigheten att få fram tillräckligt rena peptidhormoner. Lösningen blev att framställa dem syntetiskt, vilket blev möjligt när de naturliga hormonerna isolerats och kemiskt kunde beskrivas.

1961 kunde således Ferring som ett av de första företagen i världen på syntetisk väg och i industriell skala framställa peptidhormonerna vasopressin och oxytocin. Konsekvenserna av detta blev att merparten av sidoeffekterna försvann och företaget blev oberoende av tillgången på svinhypofyser.

Ferrings huvudkontor finns i Saint-Prex, Schweiz. Totalt finns Ferring representerade i mer än 50 länder och har ca 4500 anställda världen över.

Affärsområden

Ferrings prioriterade affärsområden är gastroenterologi, urologi samt gynekologi/obstetrik.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.