Greta Edelstam, docent & överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Akademiska sjukhuset
Expert

Greta Edelstam

  • docent & överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Akademiska sjukhuset
  • Medlem sedan: 2008-09-25

Jag är specialist i Obstetrik och Gynekologi och arbetar främst med assisterad befruktning. Min subspecialisering är sedan 1998 inriktad på barnlöshet och reproduktionsmedicin. Sedan mer än 20 år forskar jag nya behandlingsmetoder för patienter med barnlöshet och endometrios. Jag disputerade på en avhandling om barnlöshet till följd av sammanväxningar och blev docent 2005. Min nuvarande forskning omfattar en ny hormonfri behandling för kvinnor med endometrios.