Medtronic
Sponsor

Medtronic

 Medtronic förbättrar liv och hälsa för miljontals människor varje år. Som en global ledare inom medicinsk teknik, tjänster och lösningar, använder vi vår djupa kliniska, terapeutiska och ekonomiska expertis för att ta itu med de komplexa utmaningar som hälso- och sjukvårdssystemen idag står inför. Covidien har under 2015 blivit en del av Medtronic. Integrationen av två så stora företag medför stora möjligheter när det kommer till synergieffekter som att kunna jobba med större projekt inom hälso- och sjukvården och tillsammans få ännu bättre behandlingsresultat för patienterna.

Information om produkter och terapier som behandlar hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, ryggskador och neurologiska besvär såsom kronisk nervsmärta och spasticitet hittar du på www.medtronic.se.

Övriga marknadsledande produkter och terapier för kirurgi inom bland annat stapling- och laparoskopiinstrument, suturer, mesh,  avancerad elektrokirurgi m.m finns på www.medtronic.com/covidien.

På Netdoktor fokuserar vi nu på att nå ut med information inom området fetmakirurgi.

Fetmakirurgi

Information inom området fetmakirurgi, med bl. a. instruktionsfilmer med olika operationsmetoder, innovativa lösningar och produkter m.m. hittar du under:
http://www.medtronic.com/covidien/clinical-solutions/bariatric-health

Kontaktperson för fetmakirurgi hos Medtronic är Magnus Levin (magnus.levin@medtronic.com) som nås via mejl eller växelnumret 08-585 605 00.