Mikael Nornholm
Expert

Mikael Nornholm

  • överläkare allmän vuxenpsykiatri
  • Minneskliniken, SUS, Malmö
  • Region Skåne
  • Medlem sedan: 2014-03-24

Jag är specialist i allmän vuxenpsykiatri och har arbetat kliniskt med demenssjukdomar i drygt femton år. Jag har även, under två år, tjänstgjort som medicinsk rådgivare vid H. Lundbeck Sverige. För tillfället arbetar jag vid Minneskliniken i Malmö, Skånes universitetssjukhus (SUS), där jag förutom mottagningsarbete med avancerad demensutredning, diagnos och behandling, är engagerad i läkemedelsfrågor och patientsäkerhetsfrågor genom Läkemedelsnätverket i Skåne. Jag är Läkemedelsansvarig läkare. Jag håller seminarier och undervisning för såväl kollegor som för AT-läkare och universitetsstuderande vid SUS Malmö och Lunds universitet. Jag bedriver kliniska läkemedelsprövningar inom området Alzheimers sjukdom och lindrig kognitiv störning. Ett stort intresse är att delta i arbetet med att utveckla Svensk Förening för Kognitiv Medicin (SFK), där jag är styrelsemedlem och ansvarig webbredaktör (www.kognitivmedicin.se), tillika kassör sedan 2005.

Inom mitt kliniska arbete har jag som ständig drivkraft att förena forskning och utveckling med det vardagliga arbetet som läkare. Jag lägger stor vikt vid samarbete mellan kliniker från olika verksamhetsområden, och jag har passion för att vidga samverkan, genom regelbundet teamarbete med alla som är involverade i kognitiva sjukdomar, sett från var och ens yrkesgrupp.