Neuroförbundet
Sponsor

Neuroförbundet

  • Är en intresse-, service-och kamratorganisation
  • Verkar på riks-, läns- och lokal nivå
  • Är en riksomfattande sammanslutning av lokalföreningar
  • Arbetar bl.a. genom att stödja forskning, samt genom utrednings- och utvecklingsarbete
  • Är en ideell sammanslutning och är partipolitiskt obunden
  • Har ca 13 000 medlemmar

Vår vision
Är att verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.

Läs mer: www.neuroforbundet.se