Orion Pharma (Astma)
Sponsor

Orion Pharma (Astma)

Orion Pharma AB ingår i Orion-koncernen med huvudkontor i Finland. Prioriterade områden är kardiologi/intensivvård, astma/KOL, neurologi, onkologi/urologi, biosimilarer samt egenvård. Vi erbjuder också flera kostnadseffektiva generiska läkemedel där vår strävan är att hålla konkurrenskraftiga låga priser. Generiska läkemedel står idag för nästan hälften av vår omsättning.

Orion är ett innovativt europeiskt, forskningsbaserat företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel, läkemedelssubstanser och diagnostiska tester.Orion Pharma är koncernens största division. Orions forskning och utveckling är framförallt fokuserad på produkter inom CNS (Central Nervous System), intensivvård, onkologi/urologi samt astma/KOL. Moderbolaget forskar intensivt för att utveckla befintliga och ta fram nya innovativa medicinska behandlingar.

Orion grundades år 1917 av finska apotekare och har sedan dess vuxit till en av Nordens ledande läkemedelskoncerner. Orions produkter säljs i fler än hundra länder och företaget har egna säljorganisationer i över tjugo länder.

Verksamheten baseras på företagets grundläggande värderingar: ömsesidigt förtroende och respekt, kundfokus, innovation, prestation, kvalitet samt tillförlitlighet och säkerhet.

Läs mer om Orion på koncernens webbplats. Klicka här

På den svenska hemsidan hittar du vår medicinska service där vi erbjuder såväl produktrelaterat som terapiinriktat material som är mycket uppskattat. Välkommen att beställa här