Sanofi Pasteur MSD
Sponsor

Sanofi Pasteur MSD


Vi utvecklar vacciner för livet

Varje år räddar vaccin livet på miljontals människor världen över. Smittsamma och dödliga sjukdomar har utrotats eller kraftigt minskat i antal med hjälp av vacciner. Vi på Sanofi Pasteur MSD brinner för vårt arbete. Inte bara för att vi får delta i utvecklingen av framtidens vacciner, utan också för att vi får bidra till att rädda liv varje dag.

Enbart vacciner

Sanofi Pasteur MSD verkar i 19 europeiska länder med sammanlagt 400 miljoner invånare. Som enda företag i Europa arbetar vi enbart med att utveckla och sälja vacciner. Vi tillhandahåller vacciner som kan förhindra omkring 20 smittsamma sjukdomar inom alla åldersgrupper; barn, ungdomar, vuxna och äldre. Här i Sverige tillhandahåller vi ett 20-tal vacciner som är anpassade efter svenska förhållanden och behov.

Två företag – dubbel kompetens

Sanofi Pasteur MSD samägs av läkemedelsföretagen Sanofi Pasteur och Merck. Tillsammans med våra ägarföretag och deras samarbetspartners runt om i världen har vi gedigen kunskap och kompetens på vaccinområdet. I vår dagliga verksamhet samarbetar vi också med epidemiologer, hälsoekonomer, myndigheter och andra experter.

SPMSD Kundsupport
telnr: 020-21 50 50
e-post: infose@spmsd.com

Läs mer på www.spmsd.se