Svensk Förening för Kognitiv Medicin
Sponsor

Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Svensk Förening för Kognitiva Sjukdomar, (SFK), bildades år 1999.  Ett av motiven var, att det då inte fanns någon förening i Sverige med inriktningen specifikt på Kognitiva Sjukdomar i allmänhet och demenssjukdomar i synnerhet. Detta trots, att intensiv forskning hade pågått inom området under lång tid, såväl nationellt som internationellt. Allteftersom verksamhetsområdet utvidgades, beslöt föreningen 2013, att ändra namnet till Svensk Förening för Kognitiva Sjukdomar, men naturligtvis behålla förkortningen SFK. Ny hemsida upprättades: www.kognitivmedicin.se Här kan man bl a läsa om utbildningar, söka stipendiet samt nedladda den reviderade versionen av MMSE (se nedan!)

Flera centrala, och även idag, mycket aktiva aktörer samlades redan 1999, för att formulera de stadgar som finns idag. I tidens anda, bestämde man sig även för att utveckla kontakten med medlemmarna genom att skapa en egen Portal: www.kognitivmedicin.se

SFK är ett samarbetsprojekt mellan sjukvård och akademi. SFK har ett nära samarbete med sociala medieaktörer som Dagens Medicin, Netdoktor.se samt Läkartidningen och demenscentrum.

SFK har bildat två nätverk. Ett som riktar sig mot sjuksköterskor som arbetar med demenssjukdomar och som handlägger patienter med lindrig kognitiv svikt; ett annat som består av Kuratorer med särskilt intresse för motsvarande patientgrupper.

SFK:s kärnverksamhet består av utbildningar, symposier samt årligen utdelning av stipendium om 10000 kronor till ”den eller de som för demensvården framåt i Sverige”. Idag har vi flera symposier, bl a Kognitiv Medicin som går under senhösten, samt "Strategikursen" då bland annat sjuksköterskor träffas för utbildning på tidig höst. Under våren, har KuratorsNätverket sitt möte.

Som extra uppdrag, arbetar SFK för enhetlighet inom Sverige för användning av Kognitiva bedömningsinstrument. SFK har under 2012-2013, utarbetat en uppdaterad och reviderad version av Mini-Mental State Exam (MMSE). Föreningen har även gett ut en bok, med titeln "Kognitiv Medicin" som gavs ut under 2011.

Mikael Nornholm för SFK 2014-03-25