Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Psykiatri

Alkoholavvänjning


Uppdaterad den: 2013-08-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Identifiera problemtyngd

CAGE

 • Fyra frågor för identifiering av alkoholproblem:
  • Har du funderat på att minska ditt drickande? (Cut down)
  • Kritiserar andra ditt drickande? (Annoyed by others criticizing)
  • Har du skuldkänslor på grund av ditt drickande? (Guilt feelings)
  • Tar du ett glas för att komma i gång morgonen efter att du har druckit? (Eye-opener):
   • Ja på en av frågorna: i farozonen för beroende
   • Ja på två eller flera: hög sannolikhet för beroende

AUDIT

 • Formulär för registrering av alkoholvanor och grad av beroende:
  • Vid resultat >= 8 för män eller >= 6 för kvinnor finns det anledning att misstänka skadlig konsumtion
 • Kan användas antingen för sig eller i kombination med blod eller urinprover.
 • Kontrollera eventuellt ICD-10 kriterier för beroende.

I vilken fas är patienten?

 • Prochaska och DiClementes modell för förändringsprocess är en modell som kan hjälpa till att identifiera vilken mental fas patienten befinner sig i när det gäller förändring, så att individuell vägledning kan ges mot bakgrund av detta. Man kan möta patienter i alla stadier av denna förändringscirkel. En stor utmaning består i att fånga upp den stora andel med alkoholproblem som befinner sig i fas I eller II, och som inte söker hjälp för sin alkoholkonsumtion.
 • I. Omedveten fas:
  • Jag vet inte att jag har ett problem
 • II. Före övervägandefas:
  • Jag vet att jag har ett problem, men kan inte göra något åt det
 • III. Övervägandefas:
  • Jag vet att jag har ett problem. Vad kan jag göra åt det?
 • IV. Förberedelsefas:
  • Jag vet att jag har ett problem, och jag vill göra något åt det
 • V. Handlingsfas:
  • Jag vet att jag har ett problem. Jag försöker att göra något åt det
 • VI. Underhålls- och återfallshantering:
  • Jag har klarat mig, men det är svårt att hålla ut
  • Jag föll dit igen – vad gör jag nu?

Prochaska och DiClementes modell

 • Efter att man är överens med patienten om vilken mentala fas som bäst täcker in situationen, går man vidare med de råd som beskrivs under aktuell fas.

I. Omedveten fas

 • Jag vet inte att jag har ett problem.
 • Verksamma försvarsmekanismer:
  • Minimering eller förnekande av problemet
  • Rationalisering (bortförklaring)
 • Åtgärd från den som behandlar:
  • Om möjligt knyta aktuella besvär till alkoholkonsumtionen
  • Alkoholanamnes (är det ok att jag ställer några frågor angående alkohol?) – om detta inte är gjort
  • Neutral information:
   • Riskzoner
   • Sambandet mellan hälsoproblemet och alkoholkonsumtion
   • Erbjud vidare information, eventuellt erbjud ett blodprov
   • Ge inte varningar eller råd i denna fas

II. Före övervägandefas

 • Jag vet att jag har ett problem, men kan inte göra något åt det.
 • Första steget i ändringsprocessen.
 • Verksamma försvarsmekanismer:
  • Minimering eller förnekande av problemet
  • Rationalisering (bortförklaring)
  • Protest mot information
  • Resignation och uppgivenhet
 • Åtgärd från den som behandlar:
  • Bidra till att öka den patientens /klientens uppmärksamhet på farorna med fortsatt konsumtion
  • Eventuellt erbjuda registrering och kartläggning av konsumtionen
  • Understryka personlig kontroll och ansvar för handlingar
  • Aktuella informationsskrivelser/faktablad anpassade till individuellt behov
  • Speciellt för den resignerade: behöver hopp och optimism för möjligheten att sluta, råd om nya sätt att sluta på, vad har fungerat tidigare och liknande
  • Undvika egen frustration och konfliktfyllda diskussioner
  • Sätta upp en tid för ny konsultation

III. Övervägandefas

 • Jag vet att jag har ett problem. Vad kan jag göra åt det?
 • Denna fas är präglad av ambivalens: konflikter av typen vill – vill inte, samt kan – kan inte.
 • Verksamma mekanismer:
  • Vänta på det rätta ögonblicket
  • Vänta tills man är 100 % säker på att man vill eller måste
  • Önsketänkande (rationalisering)
  • Oövervägda handlinger, slutar många gånger
 • Åtgärd från den som behandlar:
  • Hjälp till med att utforska ambivalens:
   • Vad är positivt och vad är negativt med konsumtionen?
  • Gör ett räkenskapsschema:
   • Vad gillar du bäst med konsumtionen?
   • Vad är du mindre nöjd med?
   • Vad tror du att du skulle sakna om du slutade?
   • Vad tror du att du skulle vinna om du slutade?
   • Vad är det viktigaste för dig nu? Vad tror du kommer att bli viktigt för dig på längre sikt?
  • Bestäm en tid för en ny konsultation. Förnyad diskussion i denna fas kan vara nödvändig. Eventuell fortsättning i nästa fas

IV. Förberedelsefasen

 • Jag vet att jag har ett problem. Jag försöker göra något åt det.
 • Användaren har nu en tydlig motivation för att sluta:
  • Fokus flyttat från varför till hur sluta
 • Åtgärd från den som behandlar:
  • Avtala ett slutdatum, eller datum för reduktion av konsumtionen
  • Bidra till öppenhet, uppmana till att involvera andra i beslutet
  • Ändra eventuellt lite på vanor, som en förberedelse till att sluta

V. Handlingsfas

 • Jag vet att jag har ett problem. Jag försöker göra något åt det.
 • Personen slutar att dricka alkohol, eller gör en betydelsefull omläggning av sina vanor.
 • Åtgärd från den som behandlar:
  • Bidra till att planlägga besvärliga/frestande situationer
  • Uppmärksamhet på positiva effekter – egen belöning
  • Mät biokemiska parametrar, såsom belöning och inte kontroll
  • Undvik repetition av tidigare misslyckade strategier

VI. Underhålls- och återfallshantering

 • Jag har klarat mig, men det är svårt att hålla ut.
 • "Jag föll dit igen. Vad gör jag nu?"
 • Åtgärder:
  • Informera: Många upplever sug och nya perioder med ambivalens, och återfall kan förekomma
  • Påminn om tidigare argumentation
  • Sug efter berusning och fara för återfall avtar gradvis under de första tolv månaderna:
   • Gå eventuellt tillbaka till aktuell fas vid bestående återfall
   • Ytterligare kontroll vid behov
Annons
Annons

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons