Nyhet | Psykiatri

Förskrivning och följsamhet av antidepressiva kopplas till kön

Dubbelt så många kvinnor som män diagnostiseras med depression och fler kvinnor får också antidepressiva läkemedel utskrivet. En förklaring kan vara att färre män söker vård för psykisk ohälsa, enligt en ny avhandling som även visar att följsamheten skiljer sig åt mellan könen. Det rapporterar Läkartidningen.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-12-11
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Genom att 16 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 18 och 84 år fick fylla i formuläret HADS (Hospital anxiety and depression scale) kunde forskarna se hur psykisk ohälsa och kön påverkar läkemedelsanvändning vad gäller följsamhet samt förskrivning.

Resultaten visade att dubbelt så många kvinnor som män diagnostiseras med depression och fler kvinnor får också antidepressiva läkemedel utskrivet. Samtidigt rapporterade männen depression i något högre utsträckning än kvinnorna. Något som tyder på att förre män söker vård för psykisk ohälsa. En annan förklaring, enligt avhandlingen, kan vara att psykiska besvär hos män inte upptäcks då symtomen ofta avviker från vårdens diagnoskriterier.

Olika skäl till dålig följsamhet av antidepressiva

Bland de 7 985 slumpmässigt utvalda personer mellan 18 och 84 år som fick svara på frågor gällande följsamhet skiljde sig också svaren mellan männen och kvinnorna.
Männen rapporterade i större utsträckning än kvinnorna att de ändrade doserna och glömde att ta sina läkemedel. Kvinnorna i sin tur rapporterade att de betydligt oftare avstod från att ta sina läkemedel på grund av läkemedelsbiverkningar, jämfört med männen.

Annons
Annons

Slutsatsen i avhandlingen är att kön bör beaktas i riktlinjer för diagnostik och behandling av depression men även inom klinisk praxis och framtida studier.

 

    Källor

  • Läkartidningen - http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/12/Forskrivning-och-foljsamhet-av-antidepressiva-hade-koppling-till-kon/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons