Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Psykiatri

Kognitiv träning hjälper efter utmattning

Problem med minnet och koncentrationen är vanligt bland personer som drabbats av utmattningssyndrom. Men nu visar forskning från Umeå universitet att kognitiv träning kan stärka återhämtningen efter utmattning.


Publicerad den: 2019-01-28
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Utmattning
Annons

Hanna Malmberg Gavelin, forskare i psykologi vid Umeå universitet, som gjort en ny doktorsavhandling har undersökt två olika behandlingar för personer med utmattningssyndrom: datorbaserad kognitiv träning och fysisk konditionsträning, som erbjudits som tillägg till ett stressrehabiliteringsprogram för personer dessa personer.

Resultatet visade att kognitiv träning gav en förbättring i kognitiv funktion som kvarstod ett år efter avslutad behandling.

Fysisk konditionsträning gav en förbättring i minnesfunktionen direkt efter behandlingen, däremot såg man ingen skillnad gentemot kontrollgruppen när man tittade på långtidsuppföljningarna.

Annons
Annons

Läs även: Medicinsk översikt om depression

”Viktig kunskap”

– Våra resultat visar att det är möjligt att förbättra kognitiv funktion för personer som drabbats av utmattningssyndrom. Det är viktig kunskap eftersom problem med exempelvis minnes- och koncentrationsförmåga är ett framträdande symptom för dessa individer, berättar Hanna Malmberg Gavelin, i ett pressmeddelande.

I avhandlingen undersöktes även om kognitiv eller fysisk träning dessutom kunde ha positiva effekter på psykisk hälsa och arbetsförmåga. Det visade sig att alla grupper förbättrades likvärdigt över tid på dessa utfallsmått, däremot hade de personer som slutfört den kognitiva träningen hade större förbättring på utbrändhetssymtom jämfört med de som genomgått stressrehabilitering utan tilläggsträning.

– Vi fann visst stöd för att kognitiv träning kan ha positiva effekter på återhämtningsförloppet, säger Hanna Malmberg Gavelin.

Annons
Annons

Måste anstränga sig mer mentalt vid arbetsuppgifter

I en delstudie kunde man dessutom se att patienter med hög grad av utmattning aktiverar delar av hjärnan som är viktiga för arbetsminnet i högre utsträckning jämfört med patienter med lägre grad av utmattning, trots att de klarade av en arbetsuppgift lika bra.

Enligt Hanna Malmberg kan detta tyda på att de personer som har svårare utmattning måste anstränga sig mer för att klara uppgiften och att den som drabbats av utmattningssyndrom möjligen kan kompensera för kognitiva nedsättningar under en begränsad tid, men då på en bekostnad av till exempel mental trötthet.


– Kunskap och kännedom om hur vi kan behandla kognitiva nedsättningar på bästa sätt är av betydelse för rehabiliteringen av de många individer som idag drabbas av stressrelaterad ohälsa, säger Hanna Malmberg Gavelin.

    Källor

  • Umeå universitet - https://www.umu.se/nyheter/mojligt-att-starka-kognitiv-funktion-vid-utmattningssyndrom_7540125/

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons