Nyhet | Psykiatri

Låg risk med antidepressiva läkemedel under graviditeten

Exponering för antidepressiv medicin under graviditeten är säkrare än förväntat och barnet löper ingen ökad risk för att utveckla autism eller ADHD. Det visar en omfattande studien publicerad i JAMA.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-04-21
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

I storskalig analys av svenska registerdata har forskare, från bland annat Karolinska Institutet, undersökt verkan av antidepressiva läkemedel under graviditeten. Forskarna fann bara en något ökad risk för att barnet skulle födas för tidigt om modern exponerats för antidepressiv medicin under graviditeten. Risken bedömdes vara 1,3 gånger högre hos dessa barn. Vidare fann forskarna ingen ökad risk för autism, ADHD eller hämmad fostertillväxt.

De antidepressiva läkemedlen som undersöktes var främst selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, och studien inkluderade uppgifter om alla barn födda i Sverige mellan 1996 och 2012 – sammanlagt över 1,5 miljoner spädbarn. Analysen innehöll även registerdata om recept på antidepressiv medicin, autism och ADHD-diagnoser hos barn, genetiska relationer mellan föräldrar och barn, föräldrars ålders- och utbildningsnivåer samt ett flertal andra faktorer.

    Källor

  • Karolinska Institutet - http://ki.se/nyheter/antidepressiv-medicin-under-graviditet-sakrare-an-forvantat

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons