Nyhet | Psykiatri

Nu likställs spelmissbruk med annat missbruk

Sedan årsskiftet finns nationella rekommendationer för stöd och behandling vid spelmissbruk, som Socialstyrelsen nu likställer med annat missbruk. Det innebär att hälso- och sjukvården har skyldighet att erbjuda hjälp till de som behöver.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-01-05
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Över 130 000 personer i åldersgruppen 16–84 år, majoriteten män, beräknas vara spelberoende och av dem har drygt 30 000 allvarligt missbruk. Problemet har ökat de senaste åren vilket har lett till en lagändring vilket innebär att kommunerna nu är skyldiga att erbjuda stöd, vård och behandling vid spelproblem. Dock saknar många kunskap inom området och därför har Socialstyrelsen tagit fram ett kunskapsstöd. Där hittar du rekommendationer för hur spelberoende ska upptäckas och diagnostiseras, men också vilken behandling som bör erbjudas.

– Det finns ett samband mellan spelproblem och andra typer av missbruk. Skillnaden är att de ekonomiska konsekvenserna blir så mycket större. Samsjuklighet är också vanligt. Personer med spelberoende har upp till tre gånger så hög risk för att drabbas av depression och ångestsyndrom, säger Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen.

Behandling vid spelmissbruk

Den behandling som Socialstyrelsen rekommenderar är kognitiv beteendeterapi (KBT) och i vissa fall i även motiverande samtal (MI).

Annons
Annons

Samtidigt är forskningsområdet relativt ungt vilket gör att det saknas kunskap om spelmissbruk och spelberoende men med lagändringen väntas det vetenskapliga underlaget växa. Uppmärksamheten kring spelberoende väntas även leda till att fler söker hjälp.

Läs de nationella rekommendationerna för behandling av spelmissbruk och spelberoende här.

 

    Källor

  • Socialstyrelsen - http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/ratttillstodochbehandlingforspelmissbruk

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons