Nyhet | Psykiatri

Regeringen vill se snabbare insatser vid lättare psykisk ohälsa

Det är för svårt att få hjälp vid lättare psykisk ohälsa, tillgängligheten måste bli bättre. Det menar regeringen. Därför ska nu en ny vårdform inom primärvården utredas.


Publicerad den: 2019-08-16
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

Primärvården har idag i uppdrag att ge stöd vid lättare psykisk ohälsa. Men tillgängligheten är för dålig, menar regeringen som nu vill utreda om vårdcentralerna kan ta ett större ansvar.

Förebygga svårare psykisk ohälsa och sjukskrivningar

– När du mår dåligt ska du snabbt kunna få hjälp, även innan det gått så långt att du behöver söka upp den specialiserade psykiatrin. Därför påbörjas nu arbetet med att ta fram nya insatser för personer med lättare psykisk ohälsa. På så sätt kan vi förebygga svårare psykisk ohälsa och sjukskrivningar, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande.

Sedan 2017 arbetar regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård. Hon får nu alltså också i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer mer lättare psykisk ohälsa.

Annons
Annons

I utredningen ska hon även titta på vilka utbildningsinsatser som finns idag för att ta hand om lättare psykisk ohälsa i första linjens hälso- och sjukvård. På så sätt ska man kunna se om det finns eventuella behovet av nya utbildningsinsatser.

    Källor

  • Regeringen - https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/08/snabbare-stod-vid-lattare-psykisk-ohalsa/

Annons
Annons
Annons