Nyhet | Psykiatri

Var tionde äldre upplever ensamhet och oro

Det handlar om svåra besvär av ångest, oro, rädsla och ensamhet. Även missnöje vad gäller äldreomsorgen är vanligt bland den här gruppen äldre. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-10-19
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– Det här är personer som man behöver få upp ögonen för inom äldreomsorgen. Målet är att alla äldre ska känna sig trygga och få en bra omvårdnad, säger enhetschef Stina Hovmöller.

Att var tionde äldre upplever ängsla, oro, ångest, ensamhet och/eller otrygghet uppkom genom Socialstyrelsens årliga undersökning till alla äldre med äldreomsorg. Precis som tidigare år är majoriteten nöjda med äldreomsorgen men för att ge ett underlag till fortsatt utveckling lägger de i år fokus på dem som har det svårast.

Annons
Annons

– Ängslan, oro och ångest kan bero på kroppslig sjukdom, men också på psykosociala faktorer som mindre fysisk aktivitet, brister i kosten eller bieffekter av läkemedel. När det gäller ensamhet kan det handla om förlust av en partner, att man inte längre har samma rörlighet eller att man saknar kontakt med vänner och bekanta. Och otrygghet kan bero på brister i exempelvis bemötande eller möjlighet att påverka förändringar, säger Matilda Hansson, utredare vid Socialstyrelsen.

Svårighet att påverka

Undersökningen visar att de som upplever dåligt välbefinnande i större utsträckning än övriga äldre uppger att det är svårt att påverka när personalen kommer. De upplever även olämpligt agerande från personal det senaste året och de är mer missnöjda med möjligheten till utomhusvistelse och med måltiderna.

Socialstyrelsen hoppas att resultaten ska användas av äldreomsorgen i kommunerna för att utveckla sitt arbete.

Annons
Annons

– Man kan exempelvis se till att personalen har kompetens att upptäcka om en äldre person inte mår så bra. Ibland kanske den äldre har svårt att uttrycka detta och i stället kanske man säger att man har ont någonstans. Från Socialstyrelsens sida inleder vi nu också ett fördjupat arbete kring äldres psykiska ohälsa i samverkan med flera myndigheter, säger Stina Hovmöller.

Siffror i korthet:

Totalt har 135 085 äldre, 62 procent, med hemtjänst eller på äldreboende svarat på Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, som ligger till grund för rapporten Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016.

  • Majoriteten av de äldre med äldreomsorg har uppgett positiva svarsalternativ för de flesta frågor. Exempelvis anser 78 procent med hemtjänst och 85 procent i särskilt boende att det är lätt att få tag på personalen vid behov. Och 82 procent med hemtjänst respektive 73 procent i särskilt boende anser att personalen alltid eller ofta har tid att utföra sitt arbete.
  • Totalt 52 procent av de äldre i äldreomsorgen uppger att de upplever besvär av ängslan, oro eller ångest, varav 43 procent upplever lätta besvär och 9 procent svåra besvär.
  • Totalt 58 procent av de äldre med äldreomsorg uppger att de besväras av ensamhet, varav 43 procent ibland och 15 procent ofta.
  • De flesta, 86 procent, som bor hemma med stöd av hemtjänst eller i särskilt boende uppger att de känner sig trygga. 10 procent känner sig varken trygga eller otrygga och 4 procent känner sig otrygga.

    Källor

  • Socialstyrelsen - http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/mangaaldreuppleverensamhetochoro

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons