Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Reumatologi

Checklista för att ställa diagnosen inflammatorisk ryggsjukdom

Den största utmaningen vid ankyloserande spondylit (AS), icke-radiografisk spondylartrit och andra inflammatoriska tillstånd i kotpelare och sakroiliakaleder är att ställa diagnos i ett tidigt skede. Något som har stor betydelse för att undvika funktionsnedsättning och allvarliga komplikationer. Därför har NetdoktorPro tagit fram en checklista som du kan använda i mötet med patienten.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-12-19

Checklista för att ställa diagnosen inflammatorisk ryggsjukdom

Klinisk bild vid inflammatorisk ryggsjukdom

 • Smygande sjukdom som vanligtvis debuterar före fyrtio års ålder.
 • Initiala symtom är stelhet och värk huvudsakligen till ländryggen.
 • Smärta under natten är vanligt.
 • Symtom från halsryggrad samt bröstryggrad kan så småningom tillkomma.
 • Ingen förbättring vid vila medan besvären upplevs mindre vid fysisk aktivitet.
 • Hos en fjärdedel av patienterna engageras någon gång perifera leder, vanligen i nedre extremiteterna.
 • Andra organ, förutom leder och skelett, som kan påverkas är ögon, hud och tarm samt i sällsynta fall aorta.
 • Närmare hälften av patienterna drabbas också någon gång under sin sjukhistoria av regnbågshinneinflammation.

Vill du testa dina kunskaper inom inflammatorisk ryggsjukdom kan du på tio minuter genomföra vår läkarutbildning om AS, där du får följa ett patientfall. Gå till utbildningen här.

Visste du att...

Det tar flera år för erosioner eller skleros/ankylos i sakroiliakalederna att utvecklas.  Men inflammatoriska förändringar kan ses i skelettet långt tidigare med MR-undersökning.

Ställa diagnosen inflammatorisk ryggsjukdom

 1. Tag en grundlig anamnes där ovan symtom stödjer förekomst av inflammatorisk ryggsjukdom.
 2. Ytterligare fynd som speciellt stöder diagnosen är familjär förekomst av någon kronisk inflammatorisk sjukdom, så som spondylartrit, psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom.
 3. Gör ett HLA-B27-test och analysera bilddiagnostik, främst magnetisk resonanstomografi (MRT) och gärna med "STIR-sekvens", vilket kan stärka diagnosmisstanken.
 4. Vid positiva fynd bör patienten remitteras till reumatolog.
 5. Om reumatologen vid undersökning av sakroiliakalederna ser minst två ödem på ett bildsnitt alternativt minst ett ödem som sträcker sig över flera bildsnitt, talar detta starkt för inflammatorisk ryggsjukdom.

Kom ihåg att...

Diagnosen inflammatorisk ryggsjukdom ofta är svår att ställa kliniskt och vanliga inflammationsmarkörer som CRP och ESR är normala hos 80 procent av patienterna.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.