Psoriasisartrit - fingerled

Psoriasisartrit - fingerled

Monoartrit med tendinit och onykia punktata.

Foto: Ulla Lindqvist

PsA, psoriasisartrit (medicinsk översikt) »