Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Reumatologi

Kalciumpyrofosfatutfällning och pyrofosfatartrit


Uppdaterad den: 2022-05-20
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Kalciumpyrofosfatutfällning innebär utfällning av kalciumpyrofasfatkristaller i vävnad i och/eller runt leder:1-2
  • Förkortas CPPD – calcium pyrophosphate deposition
 • Tillståndet kan vara asymtomatiskt, men det kan också leda till akut artrit, artros med CPPD eller kronisk CPPD-artrit.
 • Kondrokalcinos avser kalciumpyrofosfatutfällning (förkalkning) i ledbrosk, vilket ofta är ett slumpmässigt fynd vid röntgenundersökning.

Terminologi

 • CPP – kalciumpyrofosfatkristaller – namnet på själva kristallerna.1
 • CPPD – paraplybeteckning för alla tillstånd med kalciumpyrofosfatutfällning.
 • CC – kondrokalcinos, förkalkning av ledbrosk (röntgen).


Kliniska manifestationer av CPPD

 1. Asymtomatisk CPPD (upptäcks genom bildundersökning).
 2. Artros med CPPD (upptäckt genom bildundersökning).
 3. Akut kristallartrit – CPP upptäcks genom synovialvätskeundersökning.
 4. Kronisk inflammatorisk artrit med CPP.

Förekomst

 • Prevalensen av kondrokalcinos vid röntgenundersökning ökar snabbt i hög ålder (siffror från USA):3
  • Cirka 15 % i åldersgruppen 65–74 år
  • Cirka 44 % i åldersgruppen >84 år
 • Kondrokalcinos upptäcktes hos 4,5 % i ett material med knäsmärta i Storbritannien, även här fanns ett tydligt samband med hög ålder.4
 • Kristallartrit med kalciumpyrofosfatutfällning är mindre vanligt än gikt, men det finns en ökande förekomst med stigande ålder.

Etiologi och patogenes

 • Orsaken till CPPD är okänd.
 • Kalciumpyrofosfatkristaller fälls ut främst i fibröst eller hyalint brosk i leder eller i ledstrukturer (kondrokalcinos).
 • Förändrad lokal metabolism i kondrocyter (broskceller) bidrar sannolikt till utfällning och lokal kristallbildning:
  • Kristaller i ledvätskan kan utlösa kristallartrit
 • Vissa fall kan vara ärftliga.

Predisponerande faktorer

 • Tidigare ledskada.
 • Familjär predisposition för CPPD.
 • Hemokromatos.
 • Primär hyperparatyreos.
 • Hypofosfatemi.
 • Hypomagnesemi.

ICD-10

 • M11.8 Andra specificerade kristallartropatier:
  • M11.8B Pyrofosfatartrit i axelled
  • M11.8C Pyrofosfatartrit i armbågsled
  • M11.8D Pyrofosfatartrit i handled/hand
  • M11.8F Pyrofosfatartrit i höftled
  • M11.8G Pyrofosfatartrit i knäled
  • M11.8H Pyrofosfatartrit i fotled/fot
  • M11.8X Pyrofosfatartrit med annan eller ospecificerad lokalisation

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen kristallartrit kräver tillförlitlig påvisning av CPP-kristaller genom mikroskopi av ledvätska, eventuellt genom bilddiagnostisk påvisning.2
 • Karakteristiska fynd vid röntgen eller ultraljud kan ge diagnosen med hög grad av sannolikhet.
 • Kronisk kristallartrit och artros med CPPD diagnostiseras genom röntgenundersökning.

Differentialdiagnoser

 • Artros
 • Akut giktartrit
 • Septisk artrit
 • Reumatoid artrit
 • Psoriasisartrit

Anamnes

 • Akut kristallartrit utvecklas snabbt, inom 6–24 timmar:
  • Oftast monoartrit i knät, alternativt i ankeln eller axeln
  • Ofta snabb utveckling med uttalad ledvärk
  • Leden blir smärtsam, varm och stel, ofta med rodnad i huden
 • Kronisk kristallartrit orsakar långvarig smärta, ofta med fluktuerande förlopp:
  • Förekommer i knä och höft men ofta även i fotled, armbåge eller axel, eventuellt i handleder eller vrister
  • Kan ha uppblossningar med förhöjt SR och CRP
 • Artros med CPPD:
  • Typiska artrosproblem i höft eller knän där även förkalkningar i brosk upptäcks, eventuellt påvisning av kristaller
  • Kan ha ett mer inflammatoriskt förlopp än ren artros

Kliniska fynd

 • Kristallartrit:
  • Akut smärtsamma, varma, röda och svullna leder
  • Kan vara kliniskt omöjlig att skilja från gikt, men lokalisering i armbågar, axlar eller debut i hög ålder kan ge misstanke
 • CPPD kan inte upptäckas genom klinisk undersökning.
 • Artros kan orsaka ledsvullnad och nedsatt ledrörlighet.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Akut kristallartrit:
  • SR och CRP förhöjda
  • Urat är vanligtvis normalt
 • Kronisk CPPD – blodprov för differentialdiagnostik:
  • Kalcium, eventuellt PTH
  • ALP
  • Magnesium
  • Fosfat
  • Ferritin och transferrinmättnad
 • Röntgen av leder kan påvisa kondrokalcinos (kalciumutfällning i brosk).
 • Ultraljud kan visa karakteristiska förändringar nära lederna, särskilt relevant vid svullnad i små leder.

Andra undersökningar

 • Mikroskopi av ledvätska i polärt ljus visar typiska kristaller:
  • Kristallerna är mer rundade och korta än urinsyrakristallerna

När remittera?

 • Remiss för diagnos och behandling vid misstänkt kristallartrit.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomatisk behandling i akut fas.

Behandlingen i korthet

 • Asymtomatiskt tillstånd behandlas inte.
 • Akut kristallartrit är självbegränsande. Smärta behandlas med intraartikulära steroidinjektioner, eventuellt kompletterat med paracetamol eller NSAID.
 • Eventuellt systemiska steroider i akut fas.
 • Artros med CPPD behandlas enligt riktlinjer för artros.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling vid akut pyrofosfatartrit är densamma som för akut giktartrit. Tabellen nedan är från Läkemedelsbehandling av gikt – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket 3:20165

Läkemedel (förstahandsval)

Kan rekommenderas

Olämpligt/kontraindicerat vid

NSAID (till exempel naproxen, ibuprofen) högsta rekommenderade dos i 3–5 dagar

Till de flesta i övrigt friska. Lägg till protonpumpshämmare vid behov

Antikoagulantiabehandling, blödande magsår, astma, nedsatt njurfunktion
COX-2-hämmare Till patienter med tidigare ulcus eller samtidig antikoagulantiabehandling Hjärt-kärlsjukdom och nedsatt njurfunktion
Kolkicin (inom 12 timmar från debut) 1 mg,
sedan 0,5 mg efter 1 timme. Efter ytterligare 12 timmar 0,5 mg var 8:e vaken timme
till bättring, eller total dos 6 mg per attack
Till de flesta i övrigt friska. Patienten ska vara väl informerad om preparatet. Nedsatt njurfunktion. Kontraindicerat vid behandling med P-gp-hämmare eller kraftiga CYP3A4-inhibitorer (t.ex. ciklosporin, erytromycin) om samtidig njur- eller leverfunktionsnedsättning.
Kortison peroralt (prednisolon 30 mg/dag) i 3–5 dagar Till de flesta i övrigt friska Misstänkt septisk artrit.

Annan behandling

 • Eventuellt operation för artros.

Förebyggande åtgärder

 • Lågdos kolkicin kan i vissa fall vara lämpligt för att förebygga anfall.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Pyrofosfatartrit läker ofta spontant inom 1–2 veckor.6

Komplikationer

 • Möjligen snabbare progression av artros i vissa fall där det finns både artros och CPPD.

Prognos

 • Många förblir asymtomatiska.
 • Akuta episoder av inflammation kan orsaka svår smärta, men är självbegränsande.

Uppföljning

Vad bör kontrolleras?

 • Vid symtomatisk tillstånd: uppföljning som vid artros.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Utfällning av kalciumpyrofosfatkristaller är mycket vanligt i hög ålder.
 • Orsaken är okänd och behandlingen är symtomatisk.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons