Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Reumatologi

Spondylartriter hos barn


Publicerad den: 2013-05-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Juvenil idiopatisk artrit kallas också för HLA B27-associerad artrit och kännetecknas av den klassiska kliniska triaden:
  • Artrit
  • Entesit (inflammation och ömhet vid senfästen)
  • HLA-B27-positivitet
 • De vanligaste spondylartriterna är ankyloserande spondylit, reaktiv artrit (Reiters syndrom), psoriasisartrit och artriter i samband med inflammatorisk tarmsjukdom.1

Förekomst

 • Den totala prevalensen är uppskattad till 2 per 1 000.2

Etiologi och patogenes

 • Psoriasisartrit:
  • Är ovanlig i barndomen
 • Artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom:
  • Kan vara den initiala manifestationen av tarmsjukdomen
  • För alla barn med artrit som har kroniska eller recidiverande magsmärtor, viktminskning eller bristande viktökning bör denna diagnos övervägas

Diagnos

Entesit

 • Manifesterar sig typiskt som ankelsmärtor, hälsmärtor och stelhet i nedre delen av ryggen eller i höfterna.
 • Entesit kan yttra sig ensamt eller tillsammans med artrit, som vid seronegativ artritentesopati, ett syndrom som förekommer hos cirka 20 % av alla barn med reumatisk sjukdom.3
 • Typisk för entesit är morgonstelhet samt smärta med förbättring under aktivitet och försämring efteråt och i slutet av dagen.
 • Barn med entesit kan ha symtom i flera år innan de söker behandling. Det kan föreligga en familjeanamnes med liknande besvär eller annan HLA B27-associerad sjukdom.
 • De flesta barn med entesit förbättras efter genomgången pubertet utan ytterligare progression av sjukdomen.
 • Vissa barn med entesit och positiv HLA-B27 eller samtidig artrit utvecklar spondylit i vuxen ålder.

Juvenil ankyloserande spondylit

 • Ankyloserande spondylit hos vuxna föreligger hos cirka 1 av 1 000 kvinnor och 2 av 1 000 män,2 medan prevalensen bland barn är lägre.
 • Kliniska symtom vid juvenil ankyloserande spondylit är lumbosakrala ryggsmärtor, långvarig morgonstelhet som förbättras av aktivitet samt artrit i en eller flera perifera leder. Besvär högre upp i ryggen har oftast en funktionell genes.
 • Kriterierna för klassificering baseras på en typisk anamnes och kliniska fynd som spinalsmärtor, artrit eller entesit; HLA-B27-positivitet, liknande sjukdom i familjeanamnesen, samt associerade symtom som uveit och kolit.
 • Sjukdomen debuterar från prepubertet och är klart vanligare hos pojkar än hos flickor.
 • Den vanligaste extraartikulära manifestationen är symtomatisk uveit.
 • Laboratorieprover har litet värde.4
 • Den slutliga diagnosen kräver fynd av artrit eller entesopti. Sakroiliit kan vara svår att med säkerhet fastställa kliniskt. Coxit eller entesopati i höftregionen är inte ovanlig vid denna typ av reumatisk sjukdom. Röntgen av sakroiliakaleder är sällan av värde eftersom skleros utvecklas först efter lång tid.
 • MR med kontrastförstärkning är bäst och CT är känsligare än röntgen eller skelettskintigrafi i diagnostiken av juvenil ankyloserande spondylit.5

Reaktiv artrit

 • Reaktiv artrit beskriver en heterogen grupp med aseptiska inflammatoriska artriter och är den vanligaste typen av inflammatorisk polyartrit bland pojkar över 13 år.
 • Tillståndet uppkommer i typiska fall efter en gastrointestinal infektion eller icke-gonokockuretrit.
 • Diagnosen ställs baserad på inflammatorisk artrit och nyligen genomgången infektion, samt exklusion av andra orsaker till artrit som septisk artrit.
 • Laboratorieprover är inkonklusiva men bör tas, till exempel med antistreptolysin O-antikroppstest om det har förekommit en streptokockinfektion, eller odling av synovialvätska vid misstänkt bakteriell artrit. Borreliaserologi skall tas vid gonartrit.6
 • Symtomen på reaktiv artrit är oftast övergående men kan vara i upp till sex månader.
 • Trots den sannolika spontana förbättringen är det viktigt med korrekt diagnostik och behandling för att förhindra utveckling av långvarig funktionsnedsättning.

Kompletterande undersökningar

 • Barn med spondylartrit, med undantag för psoriasisartrit, har i regel negativ ANA och reumatoid faktor.
 • HLA-B27 anges ha en sensitivitet på cirka 85 % men låg specificitet för spondylartrit och bör därför bara tas vid kliniskt fastställd reumatisk sjukdom.7

Åtgärder

Remittering

Checklista vid remittering

Spondylartriter hos barn

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandlingssvikt? Övrigt?
 • Anamnes:
  • När ställdes diagnosen? Av vem? På vilka grunder?
  • Aktuella problem. Allmäntillstånd? Ryggsmärtor? Artriter? Morgonstelhet? Seninflammationer? Andra organ – ögon, tarm?
  • Förlopp och utveckling? Ständiga besvär?
  • Fysisk aktivitetsnivå (fysioterapi).
  • Andra sjukdomar?
  • Aktuella läkemedel? Annat?
  • Konsekvenser. Funktionsnedsättning? Dagliga aktiviteter? Eventuella sociala problem?
 • Kliniska fynd:
  • Ryggstatus. Rörlighet – ventralflexion, lateralflexion, extension? Toraxexkursion?
  • Ledstatus? Eventuell påverkad led Rörelseinskränkningar?
  • Hjärta, lungor, tarm?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Hb, CRP, SR, kreatinin, HLA-B27, urinsticka, ANA, anti-CCP
  • Röntgen? Förändringar i SI-lederna? I ryggraden? Andra bildundersökningar?
Annons
Annons

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons