Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Reumatologi

”Reumatisk sjukdom ska inte vara ett hinder för att arbeta”

”Tidig diagnos, remiss till en reumatolog och tillgång till effektiva behandlingar förbättrar livskvaliteten och förmågan att arbeta. Tyvärr får alldeles för många vänta på diagnos, och därmed behandling”, det skriver Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet och Tommy Jillmarker, distriktsordförande Reumatikerförbundet Stockholm.


Publicerad den: 2019-10-11
Författare: Reumatikerförbundet

”Reumatisk sjukdom ska inte vara ett hinder för att arbeta”
Annons

Fler personer med reumatisk sjukdom och sjukdom i rörelseorganen skulle vara i arbete om de fick diagnos och behandling tidigare. Det visar forskning som den europeiska paraplyorganisationen för reumatiska sjukdomar, EULAR, lyft fram i samband med Internationella reumatikerdagen 12 oktober. I EU skulle ytterligare en miljon personer kunna vara i arbete varje dag om tidiga insatser var mer tillgängliga för personer med reumatiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen.

Totalt har över en miljon människor i Sverige någon form av reumatisk sjukdom. Många lever med smärta, svår trötthet, nedsatt funktionsförmåga, försämrad livskvalitet och risk för allvarliga följdsjukdomar. I takt med att de moderna läkemedelsbehandlingarna blivit fler och bättre har möjligheterna att delta aktivt i arbetslivet ökat.

Följande tre samhällsförändringar skulle förbättra livet för personer med reumatiska sjukdomar: 

  1. Tillgång till tidiga insatser för att begränsa smärta, trötthet och stelhet som gör det svårt att fortsätta arbeta.
  2. Större medvetenhet om de utmaningar som människor med reumatiska sjukdomar står inför.
  3. En översyn av hur vi arbetar. Möjlighet till flextid, bättre möjlighet till hemarbete och till höj- och sänkbara skrivbord kan göra stor skillnad.

Tidig diagnos, remiss till en reumatolog och tillgång till effektiva behandlingar förbättrar livskvaliteten och förmågan att arbeta. Tyvärr får alldeles för många vänta på diagnos, och därmed behandling.

Reumatisk sjukdom inte ska vara ett hinder för att arbeta. Alla människor ska ges möjlighet att arbeta till 100 procent av sin förmåga och kunna försörja sig på det. Om ens förmåga är 90 procent av en heltid är det orimligt att kräva att en person ska vara sjukskriven 25 procent. Det är slöseri med resurser och arbetskraft.

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet
Tommy Jillmarker, distriktsordförande Reumatikerförbundet Stockholm


 Åsikterna som uttrycks i artikeln är skribentens/skribenternas egna.

Annons
Annons

 


Annons
Annons
Annons

Annons