Visar resultat för "depression"

Medicinsk översikt | Psykiatri | 2017-10-12

Depression

Det mest typiska symtomet för depression är sänkt grundstämning och glädjelöshet. Den drabbade ser ingen framtid och upplever saker som tidigare roade som jobbiga och besvärliga. Siffror på hur vanlig depression är uppskattas till 15–20 procent av be...

https://www.netdoktorpro.se/psykiatri/medicinska-oversikter/depression/
| Psykiatri | 2017-04-07

Depression uppmärksammas på Världshälsodage

Om inte större krafttag görs kan depression komma att utgöra den största sjukdomsbördan i världen om tre år, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Därför uppmärksammar Folkhälsomyndigheten depression idag på Världshälsodagen.

https://www.netdoktorpro.se/psykiatri/nyheter/depression-uppmarksammas-pa-varldshalsodage/
Medicinskt verktyg | Psykiatri | 2017-12-13

Nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom

De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom syftar till att möta den ökande psykiska ohälsan och se till att de drabbade får rätt behandling i ett tidigt skede. Riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder för såväl barn och...

https://www.netdoktorpro.se/psykiatri/medicinska-verktyg/nationella-riktlinjerna-for/
Medicinsk översikt | Neurologi | 2012-11-05

Äldredepression

Cirka 15 procent av personer över 75 år lider av något psykiskt sjukdomstillstånd, varav depression är det vanligaste. Omkring 27 procent av kvinnor mellan 65 och 80 år rapporterar besvär, och 14 procent av män i samma ålder.

https://www.netdoktorpro.se/neurologi/medicinska-oversikter/aldredepression/
Intervju | Gynekologi/Obstetrik | 2014-06-18

Könshormonernas roll för stämningsläge undersökt

Både östrogen- och testosterontillskott leder till ökade nivåer av fritt serotonin i synapsen.  En ny studie kastar nytt ljus över mekanismerna för stämningsläget kring och efter klimakteriet.

https://www.netdoktorpro.se/gynekologi-obstetrik/artiklar/konshormonernas-roll-for-stamningslage-undersokt/
Medicinsk översikt | Geriatrik | 2015-12-08

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Man menar att cirka 80 procent av patienterna med demens löper risk att drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom, BPSD, under sina sjukdomsfaser, där depression och vanföreställningar är vanligast.

https://www.netdoktorpro.se/geriatrik/medicinska-oversikter/beteendemassiga-och-psykiska-symtom-vid-demens-bpsd/
Forum | Allmänmedicin | 2014-05-09

Medicinsk nyhet: Fyra av tio läkarintyg brister i kvalitet

Även om kvaliteten på läkarintygen till Försäkringskassan har förbättrats något, brister fortfarande drygt fyra av tio intyg. Detta enligt myndighetens egen granskning.http://netdoktorpro.se/allmanmedicin/nyheter/Fyra-av-tio-lakarintyg-brister-i-kval...

https://www.netdoktorpro.se/allmanmedicin/forum/medicinsk-nyhet-fyra-av-tio-lakarintyg-brister-i-kvalitet/
Forum | Allmänmedicin | 2014-06-30

Medicinsk nyhet: Lista på onödiga åtgärder i vården

Håller med helt och hållet i stort förutom vissa reservationer:Första punkten hälsoundersökningar kan vara problematisk och bero på sammanhanget. Vad är definitionen på hälsoundersökning? På en vanlig primärvårdsmotagning är det ju patienter man möte...

https://www.netdoktorpro.se/allmanmedicin/forum/medicinsk-nyhet-lista-pa-onodiga-atgarder-i-varden/
Forum | Endokrinologi | 2012-01-27

D-vitaminbrist

HejDet måste finnas ett skäl till att leta efter d-vitaminbrist. För oss på endokrinklinik är det antingen att pat ligger lite knappt i calcium och har ett PTH värde i övre kanten av referensen/ eller förhögt som tecken till sekundär hyperparathyreoi...

https://www.netdoktorpro.se/endokrinologi/forum/d-vitaminbrist/
Forum | Obesitas | 2012-07-26

Medicinsk nyhet: Maten viktigare för vikten än träning

En ny vetenskaplig studie visar att matvanor är mycket viktigare än träning för att förklara varför jordens befolkning blir allt fetare. Detta enligt forskare som har studerat en tanzanisk stam som levt på samma sätt i tiotusentals år. Hadza-stammen ...

https://www.netdoktorpro.se/obesitas/forum/medicinsk-nyhet-maten-viktigare-for-vikten-an-traning/

Annons
Annons
Annons