Visar resultat för "depression"

Medicinsk översikt | Psykiatri | 2017-10-12

Depression

Det mest typiska symtomet för depression är sänkt grundstämning och glädjelöshet. Den drabbade ser ingen framtid och upplever saker som tidigare roade som jobbiga och besvärliga. Siffror på hur vanlig depression är uppskattas till 15–20 procent av be...

https://www.netdoktorpro.se/psykiatri/medicinska-oversikter/depression/
| Psykiatri | 2017-04-07

Depression uppmärksammas på Världshälsodage

Om inte större krafttag görs kan depression komma att utgöra den största sjukdomsbördan i världen om tre år, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Därför uppmärksammar Folkhälsomyndigheten depression idag på Världshälsodagen.

https://www.netdoktorpro.se/psykiatri/nyheter/depression-uppmarksammas-pa-varldshalsodage/
Medicinskt verktyg | Psykiatri | 2017-12-13

Nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom

De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom syftar till att möta den ökande psykiska ohälsan och se till att de drabbade får rätt behandling i ett tidigt skede. Riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder för såväl barn och...

https://www.netdoktorpro.se/psykiatri/medicinska-verktyg/nationella-riktlinjerna-for/
Nyhet | Psykiatri | 2019-03-15

Magnetstimulering kan användas vid schizofreni och depression

I en studie vid Akademiska sjukhuset testas nu magnetstimulering på patienter med schizofreni och depression. Behandlingen erbjuds redan patienter med svårbehandlad depression, och med positiva resultat. 

https://www.netdoktorpro.se/psykiatri/nyheter/magnetstimulering-kan-anvandas-vid-schizofreni-och-depression/
Nyhet | Psykiatri | 2019-01-28

Fysisk aktivitet kan minska risken för framtida depressioner

Tidigare studier har pekat på att fysisk aktivitet är ett sätt att behandla depressioner. Nu visar nya forskningsresultat att motion även kan minska risken för framtida depressioner, rapporterar Sveriges Radio.  

https://www.netdoktorpro.se/psykiatri/nyheter/fysisk-aktivitet-kan-minska-risken-for-framtida-depressioner/
Medicinsk översikt | Neurologi | 2012-11-05

Äldredepression

Cirka 15 procent av personer över 75 år lider av något psykiskt sjukdomstillstånd, varav depression är det vanligaste. Omkring 27 procent av kvinnor mellan 65 och 80 år rapporterar besvär, och 14 procent av män i samma ålder.

https://www.netdoktorpro.se/neurologi/medicinska-oversikter/aldredepression/
Nyhet | Gynekologi/Obstetrik | 2019-03-08

Infektion under graviditeten ökar risken för psykisk ohälsa hos barnet

En stor svensk observationsstudie visar att risken för autism och depression ökar om hens mamma vårdats på sjukhus på grund av infektion under graviditeten. Närmare 1,8 miljoner barn har deltagit i studien som gjorts av forskare från bland annat Göte...

https://www.netdoktorpro.se/gynekologi-obstetrik/nyheter/infektion-under-graviditeten-okar-risken-for-psykisk-ohalsa-hos-barnet/
Intervju | Gynekologi/Obstetrik | 2014-06-18

Könshormonernas roll för stämningsläge undersökt

Både östrogen- och testosterontillskott leder till ökade nivåer av fritt serotonin i synapsen.  En ny studie kastar nytt ljus över mekanismerna för stämningsläget kring och efter klimakteriet.

https://www.netdoktorpro.se/gynekologi-obstetrik/artiklar/konshormonernas-roll-for-stamningslage-undersokt/
Nyhet | Psykiatri | 2019-01-21

Studie: Sex kan vara ett självskadebeteende

En ny avhandling från Linköpings universitet visar att användandet av sex som självskadebeteende är jämförbart med att skära sig eller bränna sig själv, det rapporterar Läkartidningen.

https://www.netdoktorpro.se/psykiatri/nyheter/studie-sex-kan-vara-ett-sjalvskadebeteende/
Nyhet | Psykiatri | 2019-02-25

Var fjärde patient på psykakuten är 90-talist

90-talisterna står för 26 procent av alla besök på landets psykiatriska akutmottagningar, rapporterar P4 Blekinge som tagit del av siffror från Patientregistret.

https://www.netdoktorpro.se/psykiatri/nyheter/var-fjarde-patient-pa-psykakuten-ar-90-talist/

Annons
Annons
Annons