Visar resultat för "generiskt utbyte"

Intervju | Kardiologi | 2016-04-14

Nya läkemedelsetiketter ska underlätta generiskt utbyte

Kunskapen om generiskt utbyte kan förbättras och läkemedlets substansnamn bör framgå tydligare på apoteksetiketten. Något som ska underlätta både för läkare, farmaceuter och patienter, förklarar Carola Bardage, forskare på Läkemedelsverket.

https://www.netdoktorpro.se/kardiologi/artiklar/nya-lakemedelsetiketter-ska-underlatta-generiskt-utbyte/
Artikel | Kardiologi | 2020-08-25

Lathund: Förskrivning enligt de nya utbytesreglerna

Har du koll på vilka uppgifter du ska ange vid förskrivning, enligt de nya regelverket för generiskt utbyte? Med hjälp av sakkunnig på Läkemedelsverket har NetdoktorPro tagit fram en lathund.

https://www.netdoktorpro.se/kardiologi/artiklar/lathund-forskrivning-enligt-de-nya-utbytesreglerna/
Intervju | Kardiologi | 2015-11-03

Läkarens inställning till generika påverkar patienten

Lagen om generiskt utbyte har funnits i tretton år, men långt ifrån alla läkare känner sig bekväma med systemet. Idag finns fortfarande en osäkerhet kring generiskt utbyte, menar Catarina Bernet som är kvalitetsutredare på Läkemedelsverket. ”Vi måste...

https://www.netdoktorpro.se/kardiologi/artiklar/lakarens-installning-till-generika-paverkar-patienten/
Intervju | Kardiologi | 2016-06-21

Statligt projekt ska förbättra förskrivarsystemet

Listan över utbytbara läkemedel är lång och fler tillkommer, vilket ställer höga krav på ett användarvänligt förskrivarsystem. Därför har professionen stort inflytande i det pågående projektet, i ledning av Läkemedelsverket, som ska förbättra systeme...

https://www.netdoktorpro.se/kardiologi/artiklar/statligt-projekt-ska-forbattra-forskrivarsystemet/
Intervju | Kardiologi | 2017-04-04

Ska bli enklare att få information om utbytbara läkemedel

Snart ett år har gått sedan Läkemedelsverket tillsammans med TLV inledde sitt arbete med att ta fram förslag på hur förståelsen för det generiska utbytet kan blir bättre. Allt finns sammanställt i rapporten ”Ett tryggt utbyte på apotek”, som nu är sk...

https://www.netdoktorpro.se/kardiologi/artiklar/ska-bli-enklare-att-fa-information-om-utbytbara-lakemedel/
Intervju | Kardiologi | 2020-08-21

Det här bör du veta om de nya reglerna för läkemedelsutbyte

Sedan juni 2020 erbjuder apoteken utbyte även för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna till ett likvärdigt läkemedel inom förmånerna, högkostnadsskyddet. Men vad innebär förändringen rent praktiskt för läkare och för patienterna? Netdoktor...

https://www.netdoktorpro.se/kardiologi/artiklar/det-har-bor-du-veta-om-de-nya-reglerna-for-lakemedelsutbyte/
Intervju | Kardiologi | 2015-12-09

Läkare: måste bli enklare att få aktuell information om generiska läkemedel

Med tusentals generiska preparat har förskrivarens valmöjligheter ökat markant. Idag kan läkare ofta erbjuda patienten ett billigare läkemedelsalternativ framför dyrare originalpreparat. ”Det är däremot svårt att få en god överblick över tillgängliga...

https://www.netdoktorpro.se/kardiologi/artiklar/lakare-maste-bli-enklare-att-fa-aktuell-information-om-generiska-lakemedel/
Intervju | Kardiologi | 2016-02-17

Läkare: färre fall av felmedicinering med generisk förskrivning

Hallå där Claes Lagerstedt, överläkare och medicine doktor, på Medicinkliniken vid Hallands sjukhus samt ordförande i Läkemedelskommittén i Halland.

https://www.netdoktorpro.se/kardiologi/artiklar/lakare-farre-fall-av-felmedicinering-med-generisk-forskrivning/
Intervju | Kardiologi | 2017-09-01

Stora prisskillnader på läkemedel – behöver inte vara så

Att det finns receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen gör att patienten blir lidande. Priset på ett läkemedel kan variera mellan olika apotek. Läkarna i sin tur har ingen chans att agera som patientens ombud då det skulle innebära...

https://www.netdoktorpro.se/kardiologi/artiklar/stora-prisskillnader-pa-lakemedel-behover-inte-vara-sa/
Medicinsk översikt | Reumatologi | 2016-10-24

Biosimilarer

Biologiska läkemedel utgörs av proteiner som produceras av levande organismer, vilket skiljer preparaten från generiska produkter som framställs genom kemisk syntes. Biosimilarer är biologiska läkemedel som till stor del liknar originalläkemedlen, me...

https://www.netdoktorpro.se/reumatologi/medicinska-oversikter/biosimilarer/

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons