Visar resultat för "generiskt utbyte"

Intervju | Infektion | 2016-06-14

Infektionsexperter samlas för erfarenhetsutbyte

Under Infektionsveckan som är den största nationella mötesplatsen för infektion/mikrobiologi samlas läkare, sjuksköterskor, forskare och biomedicinska analytiker för att diskutera infektionssjukdomar. En av föreläsarna var Soo Aleman, specialistläkar...

https://www.netdoktorpro.se/infektion/artiklar/infektionsexperter-samlas-for-erfarenhetsutbyte/
Medicinsk översikt | Endokrinologi | 2018-04-18

Atoxisk benign struma

Struma innebär en förstoring av tyreoidea och säger ingenting om dess funktion. Struma kan förekomma vid såväl hypotyreos som tyreotoxikos men också utan att funktionen är påverkad, så kallad atoxisk struma. Den här översikten berör atoxisk benign st...

https://www.netdoktorpro.se/endokrinologi/medicinska-oversikter/struma-atoxisk-benign/
Medicinsk översikt | Gastroenterologi | 2010-09-10

Dyspepsi, funktionell

De symtom som avses är epigastrisk smärta, epigastrisk brännande känsla, besvärande postprandiell uppkördhet samt tidig mättnadskänsla. Symtomen ska ha funnits under sammanlagt minst tre månader sedan minst sex månader tillbaka. För uteslutande av or...

https://www.netdoktorpro.se/gastroenterologi/medicinska-oversikter/dyspepsi-funktionell/
Medicinsk översikt | Gastroenterologi | 2011-01-04

Gastroesofageal refluxsjukdom, GERD

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är en sammanfattande diagnostisk term för symtom och sjukliga förändringar i esofagusslemhinnan, som antas bero på en genom regurgitation från magsäcken patologiskt ökad exposition för sur magsaft. 

https://www.netdoktorpro.se/gastroenterologi/medicinska-oversikter/gastroesofageal-refluxsjukdom-gerd/
Medicinsk översikt | Gastroenterologi | 2010-12-14

Magsår / Ulcus

Definition av magsår Magsår är en gemensam beteckning för sår i magsäcken, sår i pylorus och sår i bulbus duodeni. Den endoskopiska definitionen av ett magsår är en epitelskada med tydlig substansförlust. Ytliga sår utan substansförlust kallas erosio...

https://www.netdoktorpro.se/gastroenterologi/medicinska-oversikter/magsar-ulcus/
Artikel | Hematologi | 2022-01-13

Kongressrapport från ASH - hematologinyheter du inte får missa

Färska resultat från studier kring lymfoproliferativa sjukdomar, klonal hematopoes och patofysiologi, akut myeloisk leukemi och allogen stamcellstransplantation. Dessa sammanfattar professor Gunnar Juliusson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus...

https://www.netdoktorpro.se/hematologi/artiklar/kongressrapport-fran-ash-hematologinyheter-du-inte-far-missa/
Artikel | Diabetes | 2020-11-13

Den viktiga relationen med diabetespatienten

Diabetes är en komplex sjukdom i sig själv och ur ett behandlingsperspektiv. Idealet för diabetesvård är att patienterna ska vara så väl behandlade och ha så goda värden att de inte löper någon allvarlig risk för följdsjukdomar. Men så ser det inte u...

https://www.netdoktorpro.se/diabetes/artiklar/den-viktiga-relationen-med-diabetespatienten/
Medicinsk översikt | Njurmedicin | 2020-07-24

Hyperkalemi

Bakgrund Plasmakalium >5,0 mmol/L bland vuxna. Allvarliga symtom uppträder vanligen vid P-Kalium >6,5 mmol/L. Orsaken till hyperkalemi bör alltid klarläggas, det kan handla om: Effekter av läkemedel, till exempel kaliumintag Rubbad fördelning...

https://www.netdoktorpro.se/njurmedicin/medicinska-oversikter/hyperkalemi/

Annons
Annons
Annons

Annons