Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Smärta

Läkare kan inte tillräckligt om långvarig smärta hos äldre

Nu lanserar NetdoktorPro sin nya läkarutbildning om långvarig smärta hos äldre. Ett viktigt medicinskt område som få läkare har tillräcklig kunskap om, menar överläkaren Hans Johansson vid Södertälje sjukhus.


Publicerad den: 2015-03-30

Annons

I den nya webbaserade läkarutbildningen om långvarig smärta hos äldre, VadvetduomSMÄRTAHOSÄLDRE, får sjukvården chansen att förbättra sina kunskaper inom området. Långvarig smärta karaktäriseras som en pågående smärta under minst tolv veckor. Bland dem över 65 år (med eget boende) lider 25-50 procent av långvarig smärta med en intensitet av fem eller mer på en tiogradig skala. Trots att professionen möter smärtpatienter dagligen har majoriteten av läkare bristfälliga kunskaper inom området.

– Svenska läkarutbildningar lägger endast 0,2 procent av undervisningstiden på smärta och smärtlindrande behandlingar. Det är oförsvarbart, säger Hans Johansson som är överläkare vid smärtmottagningen på Södertälje sjukhus samt faktagranskare av läkarutbildningen.   

Smärta är ett tillstånd som kopplas till både känslor, beteende och personens tidigare erfarenheter. Hos äldre kompliceras bilden ytterligare av fysiologiska förändringar som gör att de är känsligare för smärta.

Annons
Annons

Underbehandlat område

I dag är långvarig smärta hos äldre ett underbehandlat område. NetdoktorPro:s nya läkarutbildning är därför viktig, påpekar Hans Johansson.

– Läkarna måste bli bättre på smärta och smärtlindrande behandlingar. I takt med att en större del av befolkningen blir äldre kommer troligtvis fler drabbas av långvarig smärta i framtiden.

Ta chansen och genomför läkarutbildningen, det tar endast tio minuter och alla svar är anonyma. Läkarutbildningen om långvarig smärta hos äldre hittar du här.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.