Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Amputationer


Uppdaterad den: 2015-09-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Kirurgiskt avlägsnande av lem som arm, ben, ett finger, etc.
 • Av praktiska skäl diskuteras här bara:
  • Avlägsnande av större del av hand eller arm (amputation av övre extremiteter)
  • Avlägsnande av större del av ben (amputation av nedre extremitet)
 • Avlägsnande av fingrar eller tår och andra kroppsdelar diskuteras inte.

Förekomst

 • Större amputation av övre extremiteter:
  • Cirka 0,6 per 100 000 per år1
 • Nedre extremitetsamputerade:
  • Cirka 30–40 per 100 000 per år2

Anatomi / Klassificering

Nedre extremitet

 • Hemipelvektomi.
 • Desartikulation i höftled.
 • Transfemoral amputation.
 • Knädesartikulation.
 • Transtibial amputation (crusamputation).
 • Symes amputation (i fot).
 • Fotamputationer: Transmetatarsal, metatarsal, fotrot (genom Lisfranc elller Choparts led).

Övre extremitet

 • Axeldesartikulation.
 • Överarmsamputation.
 • Armbågsdesartikulation.
 • Underarmsamputation.
 • Amputation hela eller del av hand.

Orsak och sjukdomsutveckling

 • Cirka 50 % av övre extremitetsamputationer är traumatiska skador.1
 • Undre extremitetsamputationer sker i cirka 80–90 % av fallen på grund av ischemi (aterosklerotisk kallbrand).
 • Andra orsaker (nedre extremitet och övre extremitet):
  • Traumatisk amputation, infektion, tumör, kongenital missbildning

ICD-10

 • S48 Traumatisk amputation av skuldra och överarm
 • S58 Traumatisk amputation av underarm
 • S68 Traumatisk amputation av handled och hand
 • S78 Traumatisk amputation av höft och lår
 • S88 Traumatisk amputation av underben
 • S98 Traumatisk amputation av fotled och fot
 • I70.2 Aterosklerotiskt gangrän
 • Z44.0 Inpassning och justering av armprotes
 • Z44.1 Inpassning och justering av benprotes
 • G56.4 Kausalgi
 • T13.6 Traumatisk amputation av nedre extremitet, nivå ospecificerad
 • T87 Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation
  • T87.3-T87.6 Komplikationer som är utmärkande för amputationer
 • T93.6 Sena besvär av klämskada och traumatisk amputation på nedre extremitet
 • Z44.1 Inpassning och justering av benprotes

ICD-10 Primärvård

 • T05-P Traumatisk amputation
 • T88-P Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

Diagnos

Faser under förloppet

 1. Före amputation:
  • Preoperativ bedömning och information
 2. Akut fas:
  • Operation med pre-, peri- och postoperativ smärtlindring
 3. Tidig rehabilitering.
 4. Rehabilitering med protesanpassning.
 5. Vidare uppföljning:
  • Primärvård, ortopedingenjören, eventuellt polikliniskt på specialistavdelning

Kompletterande undersökningar

 • Palpation av perifer puls.
 • Trofiska förändringar?
 • Sår?
 • BT-mål nedre extremitet.
 • Undersökning av kapillär cirkulation.

Andra undersökningar

 • Doppler-undersökning av perifera kärl.
 • Angiografi.

När remittera?

 • Svårt justerbar diabetes – remitteras till invärtesmedicinare eller diabetesteamet.
 • Diabetes med dålig cirkulation i nedre extremitet – remitteras till fotvårdsspecialist, ortopedtekniker för skor.
 • Diabetes med fotsår – remitteras snabbt sårteam/diabetesteam, kärlkirurg:
  • 90 % av patienterna med diabetes och fotsår slutar med amputation!
 • Betydande symtomatisk arteriell insufficiens – remitteras till kärlkirurg.

Checklista vid remittering

Amputation

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Kirurgi? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Underliggande sjukdom / skada - diabetes, åderförfettning, trauma?
  • När började det aktuella problemet? Utveckling?
  • Smärta, smärta i vila, nattsmärta?
  • Behandling fram till nu?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Läkemedel?
  • Konsekvenser Funktionsnedsättning? Arbetsförhet?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd?
  • Generellt organstatus?
  • Lokal status: Perifer puls, trofiska förändringar, sår, kapillär cirkulation?
  • Dragtest (korsband)?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Hb, glukos?
  • Doppler-undersökning av perifera kärl Angiografi?

Behandling

Behandlingsmål

 • Varierar med ålder, allmänna tillstånd och typ av amputation.
 • Till exempel:
  • Förhindra ytterligare gangränutveckling och smärta
  • Kunna viktbelasta vid förflyttning
  • Självständig i hemmet
  • Gångfunktion
  • Återuppta arbete/fritidsintressen

I akutfasen

 • Lugna och informera om ingreppets typ och följdsjukdomar.
 • Optimal preoperativ smärta och nutrition vid elektiv kirurgi.
 • Preoperativ planering av rätt amputationsnivå.
 • Utformning av amputationsstumpen, bra hudtäckning är väsentligt för bra rehabiliteringsresultat.
 • Amputationen bör utföras av erfarna kirurger.
 • Optimal peri-och postoperativ smärtlindring:
  • Epiduralanalgesi, opiater

Rehabilitering

Tidig rehabilitering

 • Cirka vecka 2–6.
 • Startar på kirurgisk avdelning, vidare på rehabiliteringsavdelning, i utbildningsinstitution, i hemmet eller på särskilt boende.
 • Sårläkning, sårvård.
 • Stumpkompression- kompressionsstrumpa, silikonhylsa, lindning.
 • Utbildning i vård av amputationsstumpen - kompression, härdning, hygien, stumpinspektion.
 • Kontrakturprofylax.
 • Rehabilitering:
  • Balansträning, ståträning, träning av styrka och koordination:
   • När det gäller ståträning vid nedsättning av rörelseförmågan är det dock svårt att dra slutsatser om vilken regelbundenhet som krävs och hur länge en eventuell effekt kvarstår3
  • Allmän fysisk träning som förberedels för att behärska protesanvändning
 • Vidare smärtbehandling.
 • Optimal näring, eventuellt järntillskott.
 • Eventuellt träning med interimsprotes (tillfällig protes).

Proteser

 • Vanligaste typerna av proteser:
  • Suprakondylär crusprotes med kondylupphängning och vacuumeffekt
  • Femurprotes med vacuumfäste och vikt på tuber os ischii (samt anteriort mottryck)
 • Knä och fotled:
  • Många varianter med olika egenskaper
  • Individuella behov av aktivitet/stabilitet är viktigt för valet.
 • Proteser för övre extremitetsamputationer:
  • Konventionell mekanisk protes
  • Myoelektrisk protes:
   • Styrs av myoelektriska signaler. Kan ha:
    • Öppning och stängningsfunktion av handen
    • Supination/pronation av underarmen
    • Armbågs-böjning och sträckning
  • Kosmetisk protes:
   • Utan aktiv funktion av protesen.
  • Estetisk protes:
   • Som en kosmetisk, men med specialiserad hantverks-relaterad konstruktion, så att protesen är identisk med den motsatta extremiteten. (Eventuellt även för undre extremitetsamputerade)
  • Specialproteser:
   • Till exempel "Greiffer" vid tyngre manuellt arbete, skidstavprotes, roddprotes etc.

Bidrag från olika discipliner i rehabiliteringsteamet

 • Ortopedingenjör:
  • Gipsgjutning till protesen är vanligast när stumpen är helt eller nästan helt läkt och efter en tids kompression av stumpen (cirka sex veckor)
  • Design och justering av protesen och hylsan i den tidiga fasen
  • Kosmetik av protesen
  • Ytterligare justeringar, reservproteser och specialproteser, bad-/dusch-protes etc.
  • Andra ortopediska hjälpmedel
  • Vid armamputationer:
   • Specialanpassade hjälpmedel för arm- och handfunktion
 • Fysioterapeut:
  • Protesträning och gradvis anpassning till protesen enligt schema
  • Bedömning och träning av gångfunktion
  • Ytterligare träning i rörelse, förflyttning, styrka, balans, kondition etc.
  • Smärtbehandling med TNS, värme/kyla, avslappning etc.
  • Utbildning i protesanvändning
  • Överväga andra gånghjälpmedel/rullstol
 • Arbetsterpeut:
  • Bedömning, utbildning och rådgivning med avseende på ADL (hem, arbete, fritid)
  • Bostadsanpassning
  • Andra hjälpmedel
  • Transport
 • Socionom:
  • Skydd av psykosociala problem
  • Rättighetsinformation (se Trygghetsmedicin)
 • Sjuksköterska:
  • Sårvård
  • Vård av stump/hygien
  • Näring
  • Uthyrningsjobb
  • Personlig assistans
 • Flera yrkesgrupper:
  • Behandling av förlust och sorg
 • Lekmanshjälp.

Smärtbehandling

Fantomsmärtor4-6

 • Förekomst:
  • 26–85 % av amputerade4
  • Minska frekvensen med bättre pre-, per- och postoperativ smärtlindring?
 • Orsaker:
  • Bero på central kronifisering av smärta eller förändringar i perifera nervsystemet (neurinom)
 • Karakteristika:
  • Förväxlas ofta med fantomkänsla:
   • Känslan av att den förlorade kroppsdelen fortfarande sitter kvar, företrätt av andra sensoriska kvaliteter än smärta
   • Förklara och lugna - inte behandla
  • När varaktigheten är längre än sex månader:
   • Generellt liten förändring senare i förloppet
  • Kännetecknas av brännande, värkande, klämmande, skärande eller stickande smärta - eventuellt med parestesier
  • Bra pre-, per- och postoperativ smärtlindring (samt i tidig rehabiliteringsfas) har sannolikt betydelse för utvecklingen av och graden av fantomsmärta5
  • Kausal behandling vid neurinom
 • Läkemedelsbehandling:
  • Som vid neurogen smärta
  • Mest använt är gabapentin, amitriptylin och karbamazepin
  • Opiater är ofta nödvändiga, särskilt tidigt i förloppet. Dessa är effektiva, men kräver ofta större doser än vid någon annan typ av smärta
  • Andra läkemedel som försöks är: NSAID, kapsaicin och kalcitonin, mexiletin, betablockerare, klonazepam. Få bra studier på effekt4-5
 • Icke läkemedelsbehandling:
  • Annan sensorisk stimulering
  • Protesbruk minskar smärta i vissa fall
  • Det saknas vetenskapligt stöd för nyttan av TENS vid behandling av fantomsmärtor7
  • Annat som försöks, men saknar bevis för effekt: Smärthanteringstekniker, mental träning, hypnos, andra fysioterapeutiskmetoder
 • När svårbehandlad smärta bör bland annat spinal elektrisk stimulering utvärderas.

Stumpsmärta4-5

 • Förväxlas ofta med fantomsmärta.
 • Kan bero på:
  • Protesskav, exostoser, heterotrop benbildning, ärrvävnad, neurinom, smärta från angränsande led, kroniskt regionalt smärtsyndrom (CRPS/reflexdystrofi), referred pain, sårsmärta, ischemisk smärta
 • Behandling:
  • Kausal där så är möjligt

Neurinom

 • Kan orsaka stump- och fantomsmärta.
 • Tinels tecken är ofta positiva.
 • Ibland palpabelt.
 • Injektion med lokalbedövningsmedel leder till tillfällig smärtlindring.
 • Kan i förekommande fall försöka behandla med kirurgisk revision, men återfall är vanligt.

Annan smärta hos amputerade

 • Smärta från andra delar av muskel/skelettsystemet.
 • Är lika vanligt och allvarligt problem som fantomsmärta.6
 • Beror ofta på fel/sned belastning och överbelastning.
 • Behandling som vid andra muskel-/skelett-smärttillstånd med betoning på bland annat:
  • Optimal protesanpassning och korrigering
  • Tilasset-träning (förebyggande)
  • Avlastning, aktivitetsreglering

Förebyggande åtgärder

 • Allmänt förebyggande av ateroskleros med rökavvänjning, kostråd, motion etc.
 • Övervakning av cirkulation i extremiteterna.
 • God kontroll av blodglukos hos diabetespatienter.
 • Sårprofylax - ortopediska skor, fotvårdsspecialist etc.
 • Tidig och adekvat behandling av fotsår, speciellt vid diabetes.
 • Eventuellt kärlkirurgi.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

I den akuta fasen och rehabiliteringsfasen

 • Sårinfektion.
 • Bristen på sårläkning.
 • Tromboemboliska komplikationer och andra komplikationer om allmäntillstånd.
 • Svårt styrbar smärta.
 • Anemi, näringsbrist.
 • Kontrakturutveckling.
 • Dekonditionering och muskelatrofi på grund av inaktivitet.
 • Psykisk reaktion på förlust av lem och funktion, eventuellt djupare depression.
 • Sårbildning, hudirritation eller smärta på grund av protesskav.
 • Varierande stumpstorlek (hög grad av ödem i stumpen).
 • Allergi mot proteshylsan.
 • Adduktorinsufficiens på grund av förlust av vidhäftning av adduktor magnus vid femuramputation.
 • Uttalad köldkänsla i amputationsstumpen.
 • Osteoporos på grund av låg vikt-belastning.

Prognos

Faktorer som påverkar prognosen i negativ riktning med avseende på funktionsnivå efter amputation8-9

 • Hög ålder.
 • Vaskulär orsak till amputation - ofta andra aterosklerotiska komplikationer.
 • Annan komplicerande sjukdom.
 • Låg nivå av funktion före amputationen.
 • Högre amputationsnivå.
 • Stumpsmärta.
 • Inte adekvat rehabiliteringshjälp.
 • 63 % var protesanvändare genom crusamputation av vaskulär orsak.9
 • Vid amputation efter trauma:
  • 80 % av crusamputerade och 70 % av femuramputerade hade endast lätta svårigheter med att gå på en plan yta9

Uppföljning

Plan

 • Regelbundna inspektioner av ortopedingenjören för att justera protesen och proteshylsan och byte om de är slitna etc, eventuellt tillknuten rehabiliteringsklinik eller ortopedisk klinik.
 • Eventuellt vidareutbildning av en fysioterapeut i en kommun eller en privat institution.
 • Eventuellt senaste vistelse på hälsocenter för testning och utbildning i hälsoaktiviteter.
 • Eventuellt smärtklinik.
 • Kontroll och uppföljning av primärvårdsläkare.
 • Individuell rehabiliteringsplan med samordnaren i primärvården för personer med särskilt komplexa behov som önskar att en sådan plan skall utarbetas.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Råd och tips till amputerade.
 • Felaktig stumpställning efter operationen.

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons