Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Musarm


Uppdaterad den: 2012-12-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Begreppet musarm ingår i "repetitive strain injury" som inkluderar alla de symtom som kan uppstå i samband med upprepade ansträngningar av muskler, ledband, senor och nerver.1
 • Musarm är ett tillstånd som omfattar många olika tillstånd i axel, arm, handled och hand så att både symtombilden och diagnosen varierar.
 • Den gemensamma nämnaren är att besvären beror på långvarigt datorarbete.

Förekomst

 • Vanligt förekommande tillstånd.
 • I USA:
  • Fann man 1999 att 66 % av all arbetsrelaterad sjukdom beror på muskuloskeletala besvär från den övre extremiteten2
 • I Sverige:
  • Arbetar en tredjedel av alla yrkesaktiva med kontorsarbete och 90 % av dessa arbetar regelbundet med en dator3
  • Bland dessa upplever 36 % av kvinnorna och 16 % av männen smärtor i nacke, axlar eller arm minst en dag i veckan
  • På vissa arbetsplatser är sifforna ännu högre
 • Konsekvenser:
  • Besvären leder till prestationsnedsättning och ökad sjukfrånvaro

Etiologi och patogenes

 • Musarm är inte ett strängt medicinskt definierat syndrom och rymmer alla de belastningsrelaterade besvär som kan uppstå i den övre extremiteten i form av:
  • Ledinflammation
  • Patologi i muskel- och senfästen (epikondylalgi)
  • Nervinklämning (till exempel karpaltunnelsyndrom)

Patogenes

 • Långvariga, upprepande ansträngningar vid monotont arbete med dator.
 • Användning av datamus:
  • Precisionsarbete med mus medför en tidsmässigt längre period när handleden är i en ställning som avviker från normalställningen
  • Arbete med mus innebär att man håller underarmen i en ställning som helt avviker från den anatomiska normen med pronerad underarm, extenderad handled (>30°) och därtill spänning i fingrar och fingertoppar för att trycka ned tangenterna och greppa om musen4
  • Handlederna hålls också mer ulnardevierade (>10°) än normalt5-7
  • Detta leder till att medianusnerven i handleden komprimeras samt att man arbetar med förkortad muskulatur i underarmen, vilket ger ökat tryck i karpaltunnelen och på sikt kan ge ett manifest karpaltunnelsyndrom3-4,8
  • Användning av vertikal mus ger en normal ställning av armen och minskad muskulär belastning
  • Arbete som innebär statisk belastning, till exempel vid "dra och släpp" ger längre tidsintervaller med tryckökning i karpaltunneln
 • Man menar att muskelsmärtor i axel och underarm beror på långvarig aktivering av "motor units", vilket utlöser degenerativa processer och smärtor.9

Arbetsställning och stillasittande

 • Arbetsplatsens ergonomska utformning är viktig för att undvika skador på rörelseapparaten.
 • Personer som arbetar med justerbara kontorsmöbler samt med nyare tangentbord med integrerad rullmus visar sig ha mindre besvär.
 • En vanlig felaktig arbetsställning är att tangentbordet är för högt eller för lågt.

Predisponerande faktorer

 • Långvarigt arbete med dator.10
 • Särskilt utsatta är de som har mycket statiskt arbete med mus, till exempel de som jobbar mycket med grafik.8

ICD-10

 • M65 Synovit och tenosynovit
 • M70 Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck
 • M75 Sjukdomstillstånd i skulderled
 • M77 Andra entesopatier
 • M79 Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras annorstädes

ICD-10 Primärvård

 • M659P Annan synovit och tenosynovit
 • M702 Olekranonbursit
 • M750 Adhesiv kapsulit i skulderled
 • M759P Andra sjukdomstillstånd i skulderled
 • M771P Epikondylit
 • M799P Annat sjukdomstillstånd i mjukvävnad

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Smärtor i övre extremitet och nacke som en följd av långvarig och/eller intensivt arbete på dator.

Differentialdiagnoser

 • Specifika tillstånd som:
  • Karpaltunnelsyndrom
  • Handledstendinopati
  • Epikondylalgi
  • Nackmyalgi

Anamnes

 • Symtomatologin kan variera beroende på vilka strukturer som är påverkade.
 • Typiska besvär är smärtor i underarmarna, handlederna, handflatorna och axlarna.11
 • Smärtorna ökar ofta efter längre arbete vid dator.

Kliniska fynd

 • Vid mycket tangentbordsarbete:
  • Ömheten är som regel lokaliserad bilateralt om trapeziusmuskulaturen, nacken och överarmen
 • Vid omfattande användning av datamus:
  • Ofta ensidiga besvär i underarm, handled och armbåge12

Behandling

Behandlingsmål

 • Förebygga belastningsbesvär.
 • Återfå normal funktion.

Allmänt om behandlingen

 • Vanliga behandlingsprinciper är avlastning, eventuellt sjukintyg, NSAID, kortisoninjektion, fysioterapi, operation.
 • Se information om de specifika belastningsbesvären, till exempel:
  • Karpaltunnelsyndrom
  • Handledstendinopati
  • Epikondylalgi
  • Nackmyalgi

Ergonomiska åtgärder

 • Kontorsstolen bör vara justerbar.
 • Kontrollera att tangentbordet har rätt höjd i förhållande till hur man sitter.
 • Stöd under handleden/handens baksida kan vara bra för en del, men studier visar att effekten varierar.1
 • Musmatta gör att man arbetar mindre intensivt med att röra musen. Rullmus integrerad med tangentbordet kan vara av värde.
 • Olika utformningar av musen ger olika belastningsbesvär. Man bör således hellre variera arbetet än att använda "specialmus".12
 • En del arbetar bättre stående, men det kan ge ökad belastning på nacke och ben.13
 • Arbetsställningen bör varieras, och man ska resa sig och gå lite emellanåt.

Förebyggande åtgärder

 • Jämför ergonomiska åtgärder.

Råd för att förebygg musarm1

 • Individuellt utformad och ergonomiskt anpassad arbetsplats.
 • Variera arbetsställningen.
 • Variera användningen av pekinstrument – mus, "track ball", pekpenna, kombinerat tangentbord och rullmus.
 • Variera vilken hand du använder för att föra musen.
 • Använd kortkommandon istället för att använda mus.
 • Begränsa omfattningen av dubbelklick.
 • Ta korta pauser i arbetet.
 • Undvik om möjligt negativ stress i arbetet.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Besvären kan uppstå akut efter kortvarigt intensivt arbete på dator, men vanligare är ökade besvär på grund av långvarigt arbete med dator.

Komplikationer

 • Inflammation i senor, senfästen, nervinklämningssyndrom.

Prognos

 • Tidig intervention med ergonomiska åtgärder ger en bra prognos.

Patientinformation

Vad finns i form av skriftlig patientinformation?

Animationer

 • Nacksmärtor

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons