Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Sinus tarsi-syndrom


Uppdaterad den: 2020-02-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Sinus tarsi-syndrom är ett kliniskt tillstånd som kännetecknas av laterala fotsmärtor, lokal smärta vid palpation av sinus tarsi och ibland fotledsinstabilitet.1
 • Det verkar inte finnas någon enighet om sjukdomshistoria, kliniska tester eller användning av bilddiagnostik för att bekräfta diagnosen eller att fastställa orsaken.2
 • Vissa författare kopplar ihop sinus tarsi-syndrom med instabilitet i subtalar-leden.
 • Sinus tarsi-syndrom beskrevs först av O 'Connor 1958.3

Förekomst

 • Relativt sällsynt tillstånd, men inte ovanligt bland idrottare.
 • De flesta patienter är i 20–30 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • Beror oftast på tidigare vristskada med skador på subtalar ligament eller belastningsskador på grund av ökad subtalar pronationstendens.
 • Eventuellt bildning av ärrvävnad efter vristskada.4

Sinus tarsi

 • Sinus tarsi är en konisk formad anatomisk bentunnel i bakre delen av foten med öppningen mot laterala sidan. Det avgränsas av sulci på os talus och os calcaneus. Ligamentum talocalcaneum interosseum korsar genom tunneln och delar talonavikularleden från subtalarleden.
 • Strukturer som finns i sinus tarsi är fettvävnad, arterieanastomoser, ledrecesser posteriort, nervfibrer och fem ligament (laterala, intermediära och mediala rötter av extensor retinaculum inferior, ligamentum cervicale och ligamentum interosseum).

Predisponerande faktorer

 • Plattfot, överpronation.

ICD-10

 • M70 Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck:
  • M70.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Sinus tarsi-syndrom är i de flesta fall en klinisk diagnos, men ibland kan MR vara till hjälp för att utesluta differentialdiagnoser.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till smärta lateralt i bakfoten:
  • Osteokondrala skador i övre laterala talushörnan
  • Avaskulär nekros
  • Stressfraktur i det omgivande benet
  • Patologi i de omgivande senorna och ligamenten, speciellt ligamentum talofibulare anterior

Anamnes

 • Subjektivt känner patienten diffus smärta längs den laterala sidan av foten efter "stukning" och har en känsla av vristinstabilitet, speciellt vid gårng på ojämnt underlag.
 • Smärtan är ofta värst på morgonen och minskar efter uppvärmning.
 • Försämring vid löpning på gräs eller annat mjukt underlag är normalt.

Kliniska fynd

 • Lokaliserad smärta och palpationsömhet framför laterala malleolen vid malleolspetsen (sinus tarsi).
 • Smärtan provoceras fram ofta i full supination och full pronation.
 • Diagnosen bekräftas av smärtfrihet efter injektion av lokalbedövning. Detta bör ske under genomlysning, så att du är säker på att träffa sinus tarsi.
 • Pronationsställning:
  • Bedöm fotställning sett bakifrån
  • Ökad pronation kan predisponera för tillståndet
 • Instabilitet kan bero på att ligamenten slitits av.

Andra undersökningar

 • Behövs vanligtvis inte.
 • Röntgen:
  • Konventionell röntgen av fotleden och subtalarlederna, även med belastning, kommer i allmänhet inte att visa patologiska förändringar
 • MRT:
  • Kan användas som bilddiagnostisk undersökning i utvärderingen av orsakerna till patientens besvär och vid utredning av differentialdiagnoser
  • Fibros och/eller inflammationer ger typiska MRT-fynd
  • Ligamentrupturer diagnostiseras genom brist på representation, genomgående högsignal eller onormalt förlopp
  • Ganglierna som utgår från sinus tarsi kan också ge symtom5

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring.

Allmänt om behandlingen

 • Konservativ behandling leder vanligtvis till målet.

Egenbehandling

 • Avlastning.
 • Kylning vid smärta.
 • Skor:
  • Med ökad pronationstendens bör patienten använda korrigerande skoinlägg
  • Byte av skor kan prövas
 • Tejpning. Eventuellt ortoser.
 • Muskelträning, balans- och proprioceptionsträning.6

Läkemedelsbehandling

 • NSAID eventuellt.
 • Kortisoninjektion:
  • Kan ge snabb återhämtning
  • Injiceras en fingerbredd framför och en fingerbredd under spetsen av den laterala malleolen
  • Nålspetsen riktas mot spetsen av den mediala malleolen
  • En till tre injektioner kan ge smärtfrihet och även ha en läkande effekt7

Kirurgi

 • Om patienten inte blir bra, kan synovektomi av sinus tarsi eventuellt subtalar artrodes övervägas.7
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • God.

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons