Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Thoracic outlet syndromes


Uppdaterad den: 2023-01-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Thoracic outlet syndrome: TOS, thoraxapertursyndrom.
 • En grupp etiologiska och kliniskt distinkta tillstånd som beror på kompression av en eller fler neurovaskulära element när de går ut ur bröstkorgen.

Bakgrund och epidemiologi

 • Neurogent TOS är vanligast och förekommer hos cirka 95 %.
 • Arteriellt TOS och venöst TOS är ovanligare.

Etiologi och patogenes

 • Bröstkorgens utgång är omgiven av beniga strukturer såsom ryggraden, första revbenet och sternum.
 • Kompression kan förekomma i tre olika områden:
  • Skalenustriangeln
  • Kostoklavikulära rummet
  • Pectoralis minors område
 • Oftast är det plexus brachialis som är påverkad vid neurogent TOS.

ICD-10

 • G54 Sjukdomar i nervrötter och nervplexus
  • G54.0 Sjukdomar i brakialplexus

Anamnes och kliniska fynd

 • Diagnosen baserar sig i första hand på anamnesen och på kliniska fynd.
 • De mest framträdande symtom och tecken beror på vilken typ av TOS som föreligger.
 • Neurogent TOS:
  • Smärtor, domningar, parestesier, svaghet och tyngdkänsla i extremiteten
  • Symtom förvärras vid aktiviteter som kräver abduktion eller långvarig användning av armar/händer
 • Venöst TOS:
  • Kan leda till svullen extremitet och i vissa fall djup ventrombos
  • Smärtsam, blåaktig och svullen extremitet vid trombos
 • Arteriellt TOS:
  • Symtom kan uppstå utan relation till arbete eller trauma.
   Kan leda till ischemi i armen/handen med smärtor, blek hud, parestesier och lägre temperatur
 • Kliniska fynd:
  • Bedöm rörligheten i nacken
  • Bedöm kraften i den övre extremiteten
  • Eventuella fynd:
   • Nacksmärtor som förvärras vid användning av armen i höjt läge
   • Parestesier motsvarande segmenten C8-Th1
   • Ömhet supraklavikulärt över plexus brachialis
    Sensoriska och/eller motoriska bortfall, muskelatrofi
   • Tryck över perifera nerver (till exempel n. ulnaris eller n. medianus) kan utlösa symtomen lättare än normalt vid TOS
   • Eventuellt specifika tester
  • Kontrollera pulsen:
   • Kan det föreligga kompression av arteria subclavia?
  • Kontrollera den venösa återströmningen:
   • Vid venöst TOS kan det förekomma ensidig svullnad, dilaterade vener och smärta

Diagnostik och undersökning

 • Röntgen av den cervikala ryggraden och thorax:
  • Rekommenderas i första hand
 • Beroende på vilken typ av TOS misstänks kan olika undersökningar göras, såsom MR, CT, ultraljud och/eller MRT.

Differentialdiagnoser

 • Tendiniter.
 • Fibromyalgi.
 • Prolaps i nacken.
 • Spinalstenos.
 • Karpaltunnelsyndrom.
 • Epikondylalgi.
 • Somatisering.

Allmänt

 • Beror på underliggande orsak och är enbart relevant hos symtomatiska patienter.

Egenbehandling

 • Konservativ behandling med träning hos fysioterapeut rekommenderas och ger goda resultat hos 80 %.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt smärtstillande.

Kirurgi

 • Kirurgi kan övervägas i vissa fall men ger ofta dåligt resultat.

Förlopp

 • Kan debutera akut efter en skada, men oftare är utvecklingen mer långsam och smygande.

Prognos

 • Prognosen vid neurogent TOS är variabel.
 • Vid vaskulärt TOS är prognosen efter kirurgi i regel god.

Komplikationer

 • Tromboemboliska händelser vid vaskulärt TOS.
 • Resttillstånd efter kirurgi. 

Annons
Annons
Annons

Annons