Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Thoracic outlet syndromes


Uppdaterad den: 2023-01-16

Annons

Definition

 • Thoracic outlet syndrome: TOS, thoraxapertursyndrom.
 • En grupp etiologiska och kliniskt distinkta tillstånd som beror på kompression av en eller fler neurovaskulära element när de går ut ur bröstkorgen.

Bakgrund och epidemiologi

 • Neurogent TOS är vanligast och förekommer hos cirka 95 %.
 • Arteriellt TOS och venöst TOS är ovanligare.

Etiologi och patogenes

 • Bröstkorgens utgång är omgiven av beniga strukturer såsom ryggraden, första revbenet och sternum.
 • Kompression kan förekomma i tre olika områden:
  • Skalenustriangeln
  • Kostoklavikulära rummet
  • Pectoralis minors område
 • Oftast är det plexus brachialis som är påverkad vid neurogent TOS.
Annons
Annons

ICD-10

 • G54 Sjukdomar i nervrötter och nervplexus
  • G54.0 Sjukdomar i brakialplexus

Anamnes och kliniska fynd

 • Diagnosen baserar sig i första hand på anamnesen och på kliniska fynd.
 • De mest framträdande symtom och tecken beror på vilken typ av TOS som föreligger.
 • Neurogent TOS:
  • Smärtor, domningar, parestesier, svaghet och tyngdkänsla i extremiteten
  • Symtom förvärras vid aktiviteter som kräver abduktion eller långvarig användning av armar/händer
 • Venöst TOS:
  • Kan leda till svullen extremitet och i vissa fall djup ventrombos
  • Smärtsam, blåaktig och svullen extremitet vid trombos
 • Arteriellt TOS:
  • Symtom kan uppstå utan relation till arbete eller trauma.
   Kan leda till ischemi i armen/handen med smärtor, blek hud, parestesier och lägre temperatur
 • Kliniska fynd:
  • Bedöm rörligheten i nacken
  • Bedöm kraften i den övre extremiteten
  • Eventuella fynd:
   • Nacksmärtor som förvärras vid användning av armen i höjt läge
   • Parestesier motsvarande segmenten C8-Th1
   • Ömhet supraklavikulärt över plexus brachialis
    Sensoriska och/eller motoriska bortfall, muskelatrofi
   • Tryck över perifera nerver (till exempel n. ulnaris eller n. medianus) kan utlösa symtomen lättare än normalt vid TOS
   • Eventuellt specifika tester
  • Kontrollera pulsen:
   • Kan det föreligga kompression av arteria subclavia?
  • Kontrollera den venösa återströmningen:
   • Vid venöst TOS kan det förekomma ensidig svullnad, dilaterade vener och smärta

Diagnostik och undersökning

 • Röntgen av den cervikala ryggraden och thorax:
  • Rekommenderas i första hand
 • Beroende på vilken typ av TOS misstänks kan olika undersökningar göras, såsom MR, CT, ultraljud och/eller MRT.

Differentialdiagnoser

 • Tendiniter.
 • Fibromyalgi.
 • Prolaps i nacken.
 • Spinalstenos.
 • Karpaltunnelsyndrom.
 • Epikondylalgi.
 • Somatisering.
Annons
Annons

Allmänt

 • Beror på underliggande orsak och är enbart relevant hos symtomatiska patienter.

Egenbehandling

 • Konservativ behandling med träning hos fysioterapeut rekommenderas och ger goda resultat hos 80 %.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt smärtstillande.

Kirurgi

 • Kirurgi kan övervägas i vissa fall men ger ofta dåligt resultat.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Förlopp

 • Kan debutera akut efter en skada, men oftare är utvecklingen mer långsam och smygande.

Prognos

 • Prognosen vid neurogent TOS är variabel.
 • Vid vaskulärt TOS är prognosen efter kirurgi i regel god.

Komplikationer

 • Tromboemboliska händelser vid vaskulärt TOS.
 • Resttillstånd efter kirurgi. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.