Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Tricepstendinopati


Uppdaterad den: 2012-12-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Belastningsskada i tricepssenan på baksidan av armbågen.1

Förekomst

 • Relativt sällsynt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Resultat av upprepade, eventuellt kraftiga, armbågsextensioner.2
 • Tre lokalisationer:
  • Tenoperiost
  • Senkropp
  • Muskel-senövergång
 • Tricepssenan kan glipa, subluxera, över mediala epikondylen mot slutet av extensionen och disponera för inflammation.

ICD-10

 • M77 Andra entesopatier:
  • M77.8 Andra specificerade entesopatier som ej klassificeras annorstädes
  • M77.9 Entesopati, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • M779P Annan entesopati

Diagnos

Differentialdiagnos

 • Se armbågssmärtor.

Anamnes

 • Bakre armbågssmärtor som förvärras vid kraftig extension.
 • Patienten kan märka att senan på medialsidan av armbågen glipar över mediala epikondylen i sista delen av extensionen.
 • Ömhet över tricepsfästet på bakisdan av olekranon.

Kliniska fynd

 • Isometriskt extensionstest är positivt och extensionsförmågan kan vara nedsatt.
 • Ömhet över tricepssenan vid eller precis ovanför fästet på olekranon.

Andra undersökningar

 • Röntgen är ofta normal.
 • MR är mycket sällan indicerat.

Behandling

Behandlingsmål

 • Tillfrisknande.
 • Förebygga recidiv.

Allmänt om behandlingen

 • Ändring av aktivitet, eventuellt NSAID, eventuellt kortisoninjektion, eventuellt fysioterapi.
 • När kan en idrottsutövare bli aktiv igen?
  • Det kan ofta ske när symtomen är tolerabla och han/hon har återfått 90 % av styrkan jämfört med den friska sidan, eventuellt 100 % av styrkan på den icke-dominerande sidan1

Egenbehandling

 • Förändra den aktivitet som utlöser besvären samt träning för att stärka upp den vävnad och muskulatur som är drabbad.
 • Eventuellt nedkylning efter aktiviteter som har gett smärtor.
 • Töjningar och sträckövningar.

Läkemedelsbehandling

 • NSAID kan provas vid akut tillstånd:
 • Eventuellt kortison + lokalbedövning:
  • Kan vid tenoperiostal lesion sättas på framsidan av senan ned mot ulnaspetsen
  • Sätt in spetsen från lateralsidan av senan
  • Sätt inte injektionen i senvävnaden. Vätskan ska sprutas in utan motstånd

Annan behandling

 • Fysioterapi:
  • Instruktion i aktiva övningar som inte förvärrar tillståndet: töjningar, styrketräning, genomgång av patientens eller idrottsutövarens användning av armbågen
  • Ström, ultraljud och laserbehandling är dåligt dokumenterade
Annons
Annons

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons