Nyhet | Smärta

Akutpatienter ska skatta sin smärta via en app

I syfte att göra patienterna mer delaktiga i sin vård, och snabbare få smärtlindrande behandling, ska de själva skatta sin smärta via en app. I slutet av oktober startar detta pilotprojekt på Akademiska sjukhusets vuxenakut.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-10-13
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– Smärtbehandling är en utmaning, inte minst inom akutsjukvården, vilket delvis beror på att personalen inte alltid ställer frågan och inte får en komplett bild. Ökad patientdelaktighet, där patienten äger informationen, kan underlätta samtalet med sjuksköterska och läkare och leda till att patienten snabbare får en effektiv smärtlindring, säger Åsa Muntlin Athlin, docent och forskningsansvarig inom akutsjukvård och internmedicin på Akademiska sjukhuset.

Via en app kommer patienter på vuxenakuten att själva skatta smärtgraden. Förhoppningen är att detta även ska leda till att snabbare kunna ställa diagnos, menar Åsa Muntlin Athlin och pekar på de återkommande nationella patientenkäterna inom akutsjukvården som visar att smärtlindring är ett område med stor förbättringspotential. På sikt är tanken att också använda appen vid brännskadecentrum samt smärtcentrum – med fokus på kronisk smärta.

Många smärtpatienter inkluderas

Pilotprojektet beräknas pågå från slutet av oktober till mitten av november och inkludera runt 50 patienter, som själva ska uppskatta hur intensiv smärtan är, var den började, var den sitter etcetera.

Annons
Annons

Tekniken ska passa olika patientgrupper och kunna användas av alla åldersgrupper och på olika språk.

    Källor

  • Akademiska sjukhuset - http://www.akademiska.se/press#/pressreleases/akutpatienter-paa-akademiska-ska-sjaelva-skatta-sin-smaerta-2184267

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons