Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Smärta

Fibromyalgi kopplas till kronisk inflammation

Hittills har fibromyalgi setts som ett psykosomatiskt tillstånd men nya forskningsrön visar nu att det finns en koppling till kronisk inflammation, både i centrala nervsystemet och i övriga kroppen. Något som banar väg för bättre diagnostik och behandling.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-05-12

Annons

– Resultaten är hoppingivande och kan hjälpa oss till en bättre diagnostik både vid fibromyalgi och andra smärttillstånd. Smärtdiagnostik grundar sig ofta uteslutande på patientens berättelse. Mätbara, objektiva fynd i blod och ryggmärgsvätska fördjupar förståelsen och gör sjukdomen mindre mystisk, säger Torsten Gordh, professor i klinisk smärtforskning vid Uppsala­ universitet och Akademiska sjukhuset, som gjort studien tillsammans med forskare vid Akershus universitetssjukhus i Norge och Linköpings universitet.

Patientfall: Genom NetdoktorPros webbaserad läkarutbildning om svår långvarig smärta får du följa patientfallet om 59-åriga Inger med ryggsmärta sedan flera år tillbaka.

Fibromyalgi kännetecknas främst av långvarig utbredd ­smärta som ofta förflyttas mellan olika kroppsdelar, till exempel nacke, rygg och armar. Vanligt är också en ökad smärtkänslighet,­ många gånger i kombination med sömn­störningar och allt vad det innebär. Flest drabbade är kvinnor och symtomen behandlas oftast med en kombination av ­läkemedel, fysisk aktivitet och avslappningsövningar.

Annons
Annons

Nya effektiva behandlingssätt mot fibromyalgi

I samband med den Internationella fibromyalgidagen, som infaller idag den 12 maj, uppmärksammas en ny studie. Där ingick 40 patienter med fibromyalgi, 46 blodgivare och 10 friska personer samt lika många personer i en kontrollgrupp. Med hjälp av en ny testmetod undersöktes 92 olika så kallade cytokiner i ryggmärgsvätskan, som kan ses som inflammationsmarkörer. Det var tydligt att halterna skilde sig mellan patienter med fibromyalgi och övriga.

– Vid exempelvis ledgångsreumatism är halterna av inflammationsproteinet CRP förhöjt, men hos patienter med fibromyalgi är värdena ofta är helt normala. Med den nya, känsliga mätmetoden, som tagits fram i Uppsala, ser vi nu en pågående ”låggradig” inflammationsprocess. Då vi kunnat upprepa fyndet i flera oberoende patientgrupper tror vi att inflammationen kan bidra till att smärtan sprids till större delen av kroppen, som är fallet just för fibromyalgipatienter, säger Torsten Gordh.

 

Han bedömer att analysmetoden i framtiden kan bli klinisk rutin för utredning av smärtpatienter. Men innan dess krävs fler studier som bekräftar fynden. Förhoppningen är att fynden kan bana väg för nya, effektiva behandlingssätt.

Annons
Annons

– Dessvärre har inga större framsteg skett de senaste åren. En ny behandling skulle kunna bestå av nya läkemedel som minskar inflammationsaktiviteten i kombination med psykoterapi (stresshantering) och sjukgymnastisk,avrundar Torsten Gordh.

    Källor

  • Akademiska sjukhuset - http://www.akademiska.se/press#/pressreleases/koppling-mellan-kronisk-inflammation-och-fibromyalgi-banar-vaeg-foer-baettre-diagnostik-och-behandling-1947206

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.