Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Fimos


Uppdaterad den: 2019-11-17
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Tillstånd där förhuden (preputium) inte kan dras tillbaka över ollonet.
 • Fysiologisk fimos (ej retraktilt preputium):
  • Tillståndet är ett medfött fysiologiskt fenomen som beror på sammanväxningar mellan ollonet och förhuden
 • Patologisk fimos:
  • Sekundär fimos till följd av sjukdomar i förhuden som gör att det inte går att dra tillbaka den över ollonet
 • Parafimos:
  • Retraherad förhud som inte går att reponera

Förekomst

 • Nyfödda:
  • Förhuden går inte att dra tillbaka hos >90–95 %1
  • Hos hälften av alla kan man inte se urinrörsmynningen
 • Treåringar:
  • Hos 10 % kan man inte dra tillbaka förhuden helt
 • Äldre barn:2
  • Minskar från 6 % hos barn som är 10–11 år gamla till 1 % hos barn 16–17 år gamla
  • Balanitis xerotica obliterans (se nedan) förekommer också hos tonåringar och kan ge sekundär fimos

Etiologi och patogenes

Fysiologisk fimos

 • Förhuden är helt eller delvis icke retraktil på grund av medfödda sammanväxningar mellan förhudens insida och ollon (agglutinatio preputii):
  • Efter den femte graviditetsvecka börjar en keratisering eller smegmaproduktion som gör att förhuden skiljs från ollonet. Den processen är vanligen inte avslutad vid födseln
  • Erektioner och regelbundna retraktioner gör att adherenser mellan ollon och förhud försvinner med tiden
  • Smegmaproduktionen ökar risken för balanit
 • Förhudsöppningen är alltid mjuk och flexibel, förhudsomslaget är inte hypertrofiskt och utan ärr.
 • Tillståndet är ett normalt fysiologiskt fenomen och asymptomatiskt, bortsett från ballonering av förhuden under miktion, något som är ett harmlöst och övergående fenomen.

Patologisk fimos 

 • Förträngning av förhuden som orsakas av en sekundär orsak vilket orsakar oförmågan att dra tillbaka den över ollonet.
 • Preputialkanten präglas av fibros/indurerad ärrbildning (hypertrofi) på grund av en långsamt progredierande, inflammationsorsakad skrumpningsprocess som sprider sig över den inre och yttre förhuden.
 • Orsakas vanligen av balanitis xerotica obliterans (balanoposthitis scleroticans), men kan också vara en komplikation efter balanit eller alltför kraftig retraktion av förhuden vid medfödd fysiologisk fimos:
  • Balanitis xerotica obliterans/lichen sclerosus är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom med misstänkt autoimmun orsak

ICD-10

 • N47.9A Fastsittande förhud
 • N47.9B Fimosis

ICD-10 Primärvård

 • N47- Förhudssjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk diagnos:
  • Förhuden kan inte dras tillbaka över ollonet

Anamnes

 • Fimos ger oftast inga symtom eller besvär men kan orsaka balanit.
 • Hos en del barn kan en förträngning uppstå som senare kan ge problem vid vattenkastning och smärtor vid erektion.
 • Hos vuxna kan fimos ge obehag vid sexuell aktivitet och medföra recidiverande balanit.
 • Fimos kan vara särskilt besvärligt hos personer med diabetes på grund av ofta förekommande balanit orsakad av Candida.
 • Vid vissa tillfällen kan förhuden svullna upp under miktion på grund av att urin samlas under förhuden. I sällsynta fall kan det leda till urinretention. 
 • Symtom på balanitis xerotica obliterans/lichen sclerosus:
  • Lokal irritation
  • Klåda
  • Dysuri

Kliniska fynd 

 • Förhuden kan inte dras tillbaka över glans.
 • Fysiologisk fimos:
  • Mjuk hud utan ärrvävnad
  • Den inre förhuden kan ligga kvar medan den yttre förhuden retraheras
 • Patologisk fimos:
  • Ärrvävnad, ofta som en sklerotisk ring
 • Eventuellt balanit:
  • Ofta erytem
  • Ibland ödem och/eller sekretion
 • Eventuellt tecken på balanitis xerotica obliterans/lichen sclerosus:
  • Vitaktiga förändringar på förhud/ollon 
 • Retention av smegma, särskilt hos vuxna/äldre.

Bilder

 

När remittera?

 • Vid svåra besvär, upprepade balaniter, återkommande urinvägsinfektioner, tunn urinstråle och utebliven effekt av behandling.

Checklista vid remittering

Fimos

 • Syftet med remissen:
  • Kirurgi? Annat?
 • Anamnes:
  • Fysiologisk eller patologisk fimos? Eventuellt debut och varaktighet?
  • Eventuella symtom? Tömningsproblem? Infektioner - balanit, urinvägsinfektion - recidiverande?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Konsekvenser?
 • Kliniska fynd:
  • Förhuden kan inte dras tillbaka över glans. Fibrotisering? Balanit?

Behandling

Behandlingsmål

 • Undvika fissurer, balanit och förträngningar.
 • Förbättra sexuell funktion (könsmogna personer).

Behandlingen i korthet

 • Tillståndet rättar till sig spontant hos de flesta.3
 • Det finns ingen grund för annan egenbehandling än god hygien:
  • Steril urin rensar utrymmet under förhuden hos små barn
  • Vanligen behövs inga särskilda hygienrutiner förrän vid pubertetens debut
 • Lokala kortisonpreparat kan övervägas i första hand hos barn med fysiologisk trång förhud:
  • Ska inte göras förrän fyller 5–7 år, om inte besvär såsom miktionsbesvär (uttömningssvårigheter eller ballonering med efterdropp), smärta vid erektion eller upprepade balaniter föreligger4
 • Kirurgi vid ärrbildning eller utebliven effekt av annan behandling.

Egenbehandling

 • Man bör inte uppmana föräldrarna att töja och dra förhuden över glans då det kan orsaka fissurer, ärrbildning och på sikt svårare besvär:
  • Ballonering av förhuden kan minskas genom att dra försiktigt något i förhuden
  • Huden lossnar naturligt med tiden, vilket underlättar tvättning
 • Sittbad/bad kan vara hjälpa vid balanit. 
 • Torr hud kan behandlas med fet salva/olja. 

Läkemedelsbehandling

 • Steroidsalva:
  • Lokal behandling med kortikosteroider av fimos hos pojkar är ett effektivt första linjens behandlingsalternativ5
  • Till exempel mometason eller dermovat en gång dagligen i 6–8 veckor på förhuden
  • Ollonet ska inte smörjas med steroidsalva
  • Efter cirka 2 veckors behandling ska en försiktig töjning utföras:
   • Om behandling är lyckad ska pojken fortsätta dra tillbaka förhuden flera gånger dagligen efter behandlingsslut, i början gärna med hjälp av mjukgörande såsom vaselin4
  • Har effekt på >90 %6-7
  • Risken för biverkningar bedöms som liten2

Annan behandling

Kirurgi

 • Indikationen för kirurgi i förskoleåldern är begränsad för att undvika överbehandling:
  • I regel svårigheter med att hålla god hygien eller ärrbildning, fissurer och recidiverande infektioner
 • Preventiv omskärelse är inte rutin i Norden.
 • Dorsal incision kan göras hos kirurg men är inte alltid kosmetiskt tillfredsställande. Omskärelse blir ofta nödvändigt.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Fysiologiskt tillstånd de första levnadsåren.
 • Tillstånd med ärrbildning är ofta bestående, men symtom vid lichen sclerosus kan variera över tid. 

Komplikationer

 • Fissurer, ärrbildning
 • Balanit
 • Urinvägsinfektion
 • Urinretention
 • I sällsynta fall efter operation:
  • Sammanväxningar
  • Estetiskt vanprydande
  • Meatusstenos
 • Vid dålig hygien (smegmaretention) hos äldre finns en ökad risk för peniscancer.8

Prognos

 • Försvinner hos de flesta före 5 års ålder.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Normalt tillstånd hos barn. 
 • Vikten av normal hygien.
 • Att inte töja ut förhuden aggressivt.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons