Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Penisfraktur


Publicerad den: 2013-01-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Ruptur av svälkropparnas tunica albuginea.
 • Viktigt med snabb diagnos och intervention.

Förekomst

 • Penisfrakturer är sällsynta.

Etiologi och patogenes

 • Uppträder vanligen som följd av trubbigt våld mot en erigerad penis, oftast i förbindelse med samlag eller kraftig manipulation.1
 • I en erigerad penis är tunica albuginea uttänjd och minskar från 2 mm till 0,5 mm i tjocklek. Den kan lätt spricka när en plötslig böjning av penis ger en snabb ökning av det intrakorporeala trycket.2
 • Skadan kan vara alltifrån en enkel ensidig reva i corpus cavernosums tunica albuginea med minimal skada, till en allvarlig skada som även involverar urethra.

ICD-10

 • T14.2 Fraktur i icke specificerad kroppsregion

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen baseras på den typiska anamnesen och kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Ruptur av vena dorsalis penis.

Anamnes

 • Den "typiska" anamnesen med trauma mot en erigerad penis.
 • Patienten hör ett knak och upplever samtidigt akut insättande smärtor.
 • Erektionen försvinner och ersätts snabbt av svullnad (hematom).
 • Om det dessutom föreligger uretraskada (cirka 20 % av fallen) kan det komma blod ur urinrörsmynningen.

Kliniska fynd

 • Vid inspektion av penis ses svullnad och eventuellt även en missfärgning.
 • Skadan kan ibland ge en omedelbart noterbar vinkling av penisskaftet.
 • Eventuellt blod från uretra vid samtidig uretraskada.
 • Klinisk undersökning kan inte fastställa skadans omfattning. Ett större penisbrott involverar vanligen corpora cavernosa och omgivande kapsel, tunica albuginea.
 • Om fascian inte är intakt kommer blod och urin att sippra ner i skrotum, perineum och det suprapubiska rummet.3

Andra undersökningar

 • Ultraljudsundersökning, eventuellt kavernosografi.
 • MR:
  • Är den optimala metoden4
  • Kan Lokalisera skadan och kartlägger dess omfattning, vilket har en avgörande betydelse för det kirurgiska ingreppet5
  • MR kan eventuellt visa en intakt tunica albuginea och intrakavernöst eller extratunikalt hematom som inte kräver operation5
 • Kavernosografi:
  • Kan identifiera rupturer i corpus cavernosus,6 men är ett invasivt ingrepp och kan orsaka priapism efter undersökningen7
 • Ultraljud:
  • Kan lokalisera rupturen i tunica albuginea, är lätt tillgänglig, är icke-invasiv, men användningen kan begränsas av den svåra svullnaden och smärtan
 • Uretrografi:
  • Vid misstanke om uretraskada bör uretrografi genomföras för att kartlägga skadan

När remittera?

 • Omedelbar inläggning vid misstanke om penisfraktur.

Behandling

Behandlingsmål

 • Återupprätta normal funktion.

Allmänt om behandlingen

 • Vid akut skada rekommenderas omedelbar operation.
 • Tidig behandling kan vara avgörande för prognosen och minskar risken för komplikationer.8
 • Operation ger det bästa resultatet.

Annan behandling

Kirurgi

 • Vid operation evakueras hematomet och rupturen sluts.
 • Penis är en mycket kärlrik struktur som blöder kraftigt efter trauma, något som kan göra exploration tekniskt besvärlig och traumatisk speciellt om skadans natur och omfattning inte utvärderats preoperativt. MR bör därför göras före ingreppet.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Uretraskada.
 • Infektion i hematomet, uretrastriktur, fistelbildning.7
 • Kortare penis, bestående kurvatur, och erektionsproblem förekommer vid konservativ behandling.7

Prognos

 • Operativ behandling ger i de flesta fall gott resultat.7

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Patienten bör informeras om att prognosen är god vid operativ behandling.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons