Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Priapism


Uppdaterad den: 2024-02-13

Annons

Bakgrund

 • Priapism är en ihållande erektion på >4 timmar. Tillståndet kan uppstå efter sexuell aktivitet där erektionen kvarstår, men behöver inte vara relaterat till sexuell aktivitet.

Epidemiologi

 • Sällsynt tillstånd.
 • Incidensen är cirka 1,5 fall per 100 000 personår.

Etiologi och patogenes

 • Ischemisk typ (även kallad venocklusiv eller lågflödestyp) är den vanligaste typen och står för 95 % av fallen. 
 • Ischemisk priapism är ett akut tillstånd med smärtsam erektion på grund av venös stas och utveckling av kompartmentsyndrom med ischemi.
 • I många fall är orsaken okänd. Bidragande orsaker kan vara droger som kokain, neurologiska sjukdomar och skador, läkemedel till exempel injektion mot erektil dysfunktion, malignitet eller hematologiska sjukdom.
Annons
Annons

ICD-10

 • N48 Andra sjukdomar i penis
 • N48.3 Priapism

Anamnes

 • Varaktighet, tidigare episoder, medicinanvändning, tidigare bäckentrauma, hematologisk sjukdom?
 • Smärtor tydande på ischemi.

Kliniska fynd

 • Erektion – detvå corpora cavernosa är spända men i regel är corpus spongiosum och glans mjuka.

Utredning av priapism

 • Anamnes och kliniska fynd är oftast tillräckligt för diagnos.
 • Icke-ischemisk priapism utan smärtor kräver inte akut behandling- Penil blodgas kan användas för att se om ischemi föreligger.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Tromboembolisk etiologi
 • Nattliga smärtsamma erektioner (sleep-related painful erections, SRPE)

Behandling av priapism

 • Försök med egenbehandling kan provas men det får inte fördröja behov av akut handläggning på sjukhus.
 • Aspiration av blod från corpus cavernosum kan göras för blodgasanalys men också för terapeutisk blodtömning eventuellt med med spolning med koksaltösning.
 • Injektion av vasokonstriktor görs om utebliven förbättring.
 • Kirurgisk behandling kan bli aktuellt i svårbehandlade fall.

Egenbehandling

 • I icke akuta fall kan egenbehandling provas.
 • Fysisk aktivitet–snabb promenad runt huset, springa upp och ner i trappor, joggning eller cykling.
 • Nedkylning–kallbad eller dusch, alternativt ispåse runt penis och mot perineum.

Läkemedelsbehandling

 • Lokal vasokonstriktor, injektion subkutant i corpus cavernosum:
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Kirurgisk intervention kan bli nödvändig.
 • Vid svår ischemi rekommenderas akut kirurgi.
 • Corporoglandulär shuntoperation görs för att förbättra blodflöde

Komplikationer

 • Permanent skada i svällkropparna och erektil dyfunktion kan uppkomma.

Prognos

 • Prognosen beror på symtomduration, underliggande sjukdomar och patientens ålder.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.