Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Priapism


Uppdaterad den: 2013-01-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Priapism är en ihållande erektion som inte har samband med sexuell stimulering eller sexuell upphetsning. Ofta sätts en tidsgräns på fyra timmars erektion innan diagnosen används.1

Förekomst

 • Sällsynt tillstånd.
 • Incidensen är cirka 1,5 fall per 100 000 personår.2
 • Vid en urologisk mottagning ser man högst ett par fall per år.
 • Förekomsten har ökat något i samband med ökad användning av intrakavernösa injektioner vid impotens.
 • En topp ses hos män i åldern 25–50 år.

Etiologi och patogenes

 • Den underliggande orsaken är i de flesta fall okänd:
  • Sannolikt är en medverkande orsak rubbningar i koldioxidmetabolism och/eller fosfodiesterasaktivitet
  • Priapism utan ischemi är vanligen självbegränsande
 • Ischemisk typ (även kallad venocklusiv eller lågflödestyp) är den vanligaste:
  • Venös stas och med tiden kompartmentsyndrom med utveckling av ischemi och smärtsam erektion
  • Orsakas ofta av intrakavernös självinjektion, eller kan ha okänd orsak
  • Ischemisk priapism är ett akuttillstånd
  • Långvarig hypoxi kan orsaka bestående strukturella förändringar och utveckling av fibros och impotens - irreversibel skada är vanligt efter 24–48 timmars priapism
 • Icke-ischemisk typ (även kallad högflödestyp):
  • Orsakas av skadad blodförsörjning till penis, oftast efter trauma mot perineum:
   • Kan även vara medfödd
  • Det utvecklas en arteriokavernös fistel med priapism utan smärta eller ischemi
 • Ständigt återkommande priapism:
  • Är sällsynt och ses främst hos män med sicklecellanemi
  • Yttrar sig som priapism nattetid, under sömnen, och försvinner hos de flesta av sig själv inom några timmar
  • Hos en del blir perioderna längre och längre och kan sluta med akut, ischemisk priapism

Predisponerande faktorer

 • Användning av potensstimulerande läkemedel.
 • Mycket långvarig sexuell aktivitet, särskilt under påverkan av alkohol eller narkotika (marijuana och kokain).
 • Vanligast vid:
  • Neurologiska sjukdomar
  • Maligna sjukdomar – leukemi och bäckentumörer
  • Infektioner i bäckenet
  • Efter trauma mot penis och perineum
 • Läkemedel som antidepressiva, fenotiaziner, warfarin och heparin.
 • Sicklecellanemi predisponerar för tillståndet – och kan också leda till priapism hos barn.
 • Bäckentrauma (arteriell typ).

ICD-10

 • N48 Andra sjukdomar i penis
  • N48.3 Priapism

ICD-10 Primärvård

 • N483 Priapism

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk klinisk bild med långvarig erektion utan samband med sexuell aktivitet.
 • Vanligt kriterium är en varaktighet på över fyra timmar.

Differentialdiagnoser

 • Tromboembolisk etiologi

Anamnes

 • Smärta i penis och perineum.
 • De flesta söker läkare inom några få timmar.
 • Anamnes med avseende på etiologiska faktorer bör tas upp:
  • Varaktighet, tidigare episoder, medicinanvändning, tidigare bäckentrauma, hematologisk sjukdom, smärtor?
 • Priapism utan smärtor kräver inte akutbehandling.

Kliniska fynd

 • Erigerad penis:
  • De två corpora cavernosa är spända men till skillnad från vid vanlig erektion kan corpus spongiosum och glans vara mjuka
 • Anamnes och kliniska fynd är oftast tillräckligt för att avgöra om det rör sig om den ischemiska eller icke-ischemiska typen.

Andra undersökningar

På sjukhus

 • För att kartlägga om det föreligger ischemi kan man på sjukhuset aspirera blod från corpora cavernosa för blodgasanalys:
  • Vid ischemisk typ är blodet mörkt/svart och har ett lågt paO2 och förhöjt CO2 samt lågt pH
  • Vid den icke-ischemiska typen är blodet klarrött och syrehalt, koldioxid och pH är normala
 • Om man misstänker arteriell (icke-ischemisk) priapism används ultraljuds-färgdoppler för att påvisa kärlskadan:
  • Flödesmätning kan också skilja mellan ischemisk och icke-ischemisk typ
 • Hematologisk utredning är aktuellt med tanke på sicklecellanemi eller annan hematologisk sjukdom.

När remittera?

 • Ischemisk typ som har varat mer än fyra timmar remitteras akut.

Behandling

Behandlingsmål

 • Tillbakagång av erektion.
 • Förhindra komplikationer.

Allmänt om behandlingen

 • Försök med egenbehandling först men patienten remitteras snabbt till sjukhus.
 • Läkemedelsbehandling prövas och kirurgisk behandling blir aktuellt om läkemedel inte har effekt.

Egenbehandling

 • I samband med intrakavernös behandling med prostaglandin vid Erektil dysfunktion ges följande råd vid erektion som varar över tre till fyra timmar:
  • Fysisk aktivitet, till exempel:
   • Joggning
   • Cykling
  • Kall dusch eller ispåse mot perineum

Läkemedelsbehandling

 • Efedrin:
  • Vanligen försöker man först med intrakavernös injektionsbehandling (framför allt vid uppmätt lätt ischemi) med efedrin3
  • Efedrin injektion 50 mg/ml: ½–1 ml (25–50 mg) intrakavernöst efter aspiration
  • Kan upprepas efter ½ timme
 • Beta2-agonist:
  • Upp till en tredjedel av patienterna kommer att uppnå tillbakagång av erektionen inom 30–60 minuter om man ger peroral beta2-agonistbehandling
  • Exempelvis sulbutamol mixtur 0,4 mg/ml: 10 ml (4 mg), upprepas vid behov efter 4 timmar:
   • Endast aktuellt vid kortare sjukhistoria

Annan behandling

 • Kirurgisk intervention kan bli nödvändig:
  • Vid svår ischemi rekommenderas akut kirurgi
  • Vid recidiverande priapism kan kirurgi också vara aktuellt vid den icke-ischemiska typen
 • Vid urinretention görs suprapubiskt dränage.
 • Vid persisterande erektil dysfunktion kan penisimplantat övervägas.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Om behandlingen inte lyckas tar detta flera dagar för erektionen att avta.
 • Och på sikt är risken för bestående erektil dysfunktion mycket stor.

Komplikationer

 • Erektil dysfunktion:
  • I ett material rapporterades att 90 % av patienterna som hade haft priapism i mer än 24 timmar fick en bestående erektil dysfunktion
  • Vid tidig behandling är prognosen god
 • Urinretention, parafimos och lokala infektioner.
 • Nekros och gangrän (sällsynt).

Prognos

 • Behandlingsresultatet är tillfredsställande i över 50 % av fallen om behandlingen har inletts inom 6 timmar efter debuten.
 • Vid framgångsrik behandling kvarstår förmågan till sexuell aktivitet.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons