Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Subfertilitet hos man


Uppdaterad den: 2019-07-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Infertilitet definieras som bristande befruktning efter ett år med oskyddade samlag.
 • Lyckad befruktning beror på en rad olika faktorer som tillfredsställande sexuell funktion, ejakulation, optimal timing och en komplicerad uppsättning interaktioner mellan de manliga och de kvinnliga reproduktionsorganen.
 • Azoospermi:
  • Innebär att det inte finns några spermier i ejakulatet i minst två spermaprover1-2

Förekomst

 • Infertilitet:
  • Förekommer hos 15 % av alla par
  • En tredjedel av fallen med infertilitet orsakas av förhållanden hos mannen3
 • Azoospermi:
  • Föreligger hos cirka 1 % av alla män och påvisas hos 10–15 % av alla män med infertilitetsproblem4

Etiologi och patogenes

 • En väsentlig andel av manlig subfertilitet kan inte förklaras.
 • Varikocele:
  • Är en vanlig påvisbar faktor, som möjligen kan ligga bakom manlig infertilitet5
  • Ett tillstånd med utvidgade vener i plexus pampiniformis längs sädesledaren
  • Det har hävdats att små ”subkliniska” varikocelen är av betydelse, men det är bara ett fåtal som bedömer att detta kan vara av klinisk betydelse
 • Obstruktion:
  • Till exempel efter bilaterala operationer i ljumske och skrotum (barnbråck)
 • Andra korrigerbara orsaker:
  • Ejakulatorisk dysfunktion
  • Infektion
  • Läkemedel
  • Hormonsvikt
 • Icke korrigerbara orsaker:
  • Testikelsvikt, testisretention
  • Hypogonadism

Genetiska orsaker till infertilitet

 • Genetiska orsaker till manlig infertilitet förekommer hos cirka 15 % av alla infertila män.
 • De vanligaste orsakerna är Klinefelters syndrom och mikrodeletioner av subtyp AZFc på Y-kromosomen.
 • Behandling av manlig infertilitet med spermieuthämtning har inte någon avgörande betydelse för överföring av infertilitet till nästa generation.

Hypogonadotrop hypogonadism

 • Är en sällsynt orsak till manlig infertilitet.
 • Tillståndet medför testikelsvikt sekundärt till reducerad eller bristande gonadotropinsekretion.
 • Injektionsbehandling med gonadotropiner kan initiera spermieproduktionen.

ICD-10

 • N46 Infertilitet hos man

ICD-10 Primärvård

 • N46- Infertilitet hos man

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Syftet med att utreda den subfertila mannen är att påvisa eventuella korrigerbara orsaker till infertiliteten och hjälpa honom och hans partner till befruktning på det mest naturliga och minst invasiva sättet.6

Anamnes

 • Utred hur länge infertiliteten har varat, tidigare bedömningar och behandling, tidigare graviditet, i förekommande fall tidigare svårigheter att uppnå graviditet.
 • Ta reda på kunskapen om timing av samlag, sexuell dysfunktion, användning av glidmedel:
  • Glidmedel är spermietoxiska
 • Underliggande eller tidigare sjukdomar?
  • Diabetes mellitus
  • Kryptorkism
  • Testikelcancer
  • Funikeltorsion
  • Kirurgi i området
  • Gonadotoxiner
  • Hjärntumör

Möjliga förklaringar

 • Sällan samlag, användning av glidmedel:
  • Koital faktor orsakar infertilitet
 • Erektionsproblem:
  • Erektil dysfunktion
 • Nedsatt libido:
  • Hypogonadism
 • Blod eller smärta vid ejakulation:
  • Prostatit, leukocytspermi
 • Små volymer eller inget ejakulat:
  • Retrograd ejakulation
 • Anabola steroider:
  • Undertryckande av hypofysen med sekundär hypogonadism
 • Kryptorkism:
  • Oligospermi eller testikelsvikt
 • Genomgången funikeltorsion:
  • Oligospermi eller testikelsvikt
 • Tidigare cytostatika:
  • Oligozoospermi
 • Tidigare retroperitoneal kirurgi:
  • Ejakulatorisk dysfunktion
 • Tidigare inguinal- eller skrotalkirurgi:
  • Obstruktion i sädesledaren
 • Huvudvärk, synrubbningar:
  • Hypofystumör
 • Anosmi:
  • Kallmanns syndrom
 • Frekventa luftvägsinfektioner:
  • Youngs eller Kartageners syndrom
 • Tumör i skrotum:
  • Testikeltumör eller varikocele

Kliniska fynd

 • Nedsatt virilisering eller onormal hårväxt, gynekomasti?
  • Hypogonadism, primär eller sekundär
 • Palpabla dilaterade vener längs sädesledaren?
  • Varikocele
  • Vanligast på vänster sida
 • Små testiklar?
  • Testikelsvikt
 • Icke-palpabel vas deferens?
  • Medfödd avsaknad av vas deferens
 • Prostataknutor?
  • Prostatacancer
 • Andra prostataförändringar vid rektal exploration?
  • Ejakulationshinder
 • Hypospadi?

Kompletterande undersökningar

 • Spermaprovet är den centrala undersökningen:
  • Minst två prover bör tas med minst två till tre veckors mellanrum
  • Tas efter två till tre dagar med sexuell abstinens
  • Måste analyseras inom en timme
  • Provet kan tas i hemmet om det förvaras i kroppstemperatur och tas till laboratoriet inom en timme
 • Blodprover:
  • Hb, kreatinin, CRP, FSH, LH, testosteron, prolaktin

Bedömningar

 • Låg spermavolym?
  • Ejakulatorisk dysfunktion eller ofullständig uppsamling för prov
 • Azoospermi?
  • Obstruktion eller testikelsvikt
 • Leukocytospermi?
  • Prostatit
  • Innebär behandling med antibiotika, doxycyklin eller trimetoprim
 • Oligozoospermi, astenozoospermi
  • Möjligt varikocele
 • Sperma i postejakulatorisk urin?
  • Retrograd ejakulation
 • Förhöjt FSH?
  • Testikelsvikt
 • Lågt testosteron, låg FSH-nivå?
  • Hypogonadotrop hypogonadism

Referensvärden för spermaprover7

 • Volym:
  • Minst 2 ml
 • pH:
  • Minst 7,2
 • Spermiekoncentration:
  • Minst 20 x 106 per ml
 • Motilitet:
  • Minst 50 % (grad A eller B) eller 25 % eller mer med progressiv motilitet inom 60 minuter efter ejakulation
 • Morfologi:
  • Mer än 50 % normala
 • Vita blodkroppar:
  • Mindre än 1 x 106 per ml

Andra undersökningar

 • Genetisk utredning?
  • Vid genetisk utredning av manlig infertilitet kan det finnas behov av genetisk vägledning

När remittera?

 • Vid föreliggande infertilitetsproblem.
 • Patienten remitteras till urolog eller fertilitetslaboratorium/-klinik.

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Det antas att ungefär hälften av alla fall av manlig subfertilitet kan behandlas:
  • Korrigerbara orsaker behandlas
  • Om tillståndet inte kan korrigeras övervägs assisterad fertilisering8
 • Hypogonadotrop hypogonadism:
  • Injektionsbehandling med gonadotropiner kan initiera spermieproduktionen

Annan behandling

Intracytoplasmisk spermieinjektion in vitro, ICSI

 • Är det största medicinska framsteget i behandlingen av uttalad manlig infertilitet.9
 • Med den här tekniken kan en enstaka spermie injiceras direkt in i oocyten.
 • Det behövs bara en livsduglig spermie per ägg.
 • En precis diagnos av den manliga subfertiliteten är inte nödvändig.
 • Den här formen av urval av spermier, det vill säga ett icke naturligt urval, har inte medfört någon ökad risk för större missbildningar hos barn födda med ICSI än vad som förekommer i den normala populationen.10

Mikro-TESE2

 • Hos män där spermatogenesen är kraftigt nedsatt är sannolikheten att kirurgiskt hitta spermier för ICSI i olika studier 35–60 %.
 • Med mikro-TESE utförs riktade testikelbiopsier, med hjälp av operationsmikroskop, från områden med störst sannolikhet för påvisande av spermieförekomst.
Annons
Annons

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons