Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Varikocele


Uppdaterad den: 2020-10-20
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Varikocele:
  • Åderbråck i skrotum på grund av dilatation av plexus pampiniformis längs sädesledaren1
 • Indelning (Dubin/Amelar):2
  • Subkliniska – inte synliga/inte palpabla, kan endast påvisas med ultraljud
  • Små/grad 1 – palpabla endast vid Valsalvas manöver, inte synliga
  • Medelstora/grad 2 – palpabla i stående men inte synliga
  • Stora/grad 3 – synliga när patienten står upp

Förekomst

 • Prevalens:
  • Varikocele förekommer hos cirka 15 % av alla män3
  • Hos män med primär infertilitet förekommer varikocele i upp till cirka 40 % och upp till 80 % hos män med sekundär infertilitet4
  • Hos endast 20 % av män med varikocele förekommer nedsatt fertilitet5
 • Ålder:
  • Varikocele är mycket ovanligt hos pojkar <11 år, men ökar till cirka 14 % hos män 15–19 år:6
   • Det beror sannolikt på det ökade venösa återflödet efter att testiklarna har vuxit5

Etiologi och patogenes

 • Varikocele beror på ett återflöde i v. spermatica interna, vilket leder till en dilatation av plexus pampiniformis:6
  • Detta antas bero på en medfödd svaghet eller frånvaro av venösa klaffar
  • Varikocele finns oftast på vänster sida eftersom v. spermatica interna på vänster sida dränerar i den vänstra njurvenen som har ett relativt högt tryck, dessutom kan den vänstra njurvenen bli ihoptryckt av a. mesenterica superior (nötknäckarsyndrom)
  • Klinisk varikocele förekommer i 80–90 % på vänster sida, men om varikocele har diagnostiserats på vänster sida är risken för samtidig högersidig varikocele 30–90 %7
 • Ovanliga orsaker:
  • Kompression eller obstruktion av v. spermatica8
  • Djup ventrombos, renala arteriovenösa missbildningar eller trombos av plexus pampiniformis7

Effekt på fertilitet

 • Varikocele kan leda till testikelatrofi med minskad testosteronproduktion samt minskad produktion, sämre struktur och sämre funktion av spermatozoa.4,6 
 • Mekanismen bakom dessa negativa effekter på fertiliteten är inte klarlagd. Oxidativ stress och högre temperatur är möjliga förklaringar.6
 • Det är inte heller klarlagt varför inte alla män med varikocele utvecklar negativa effekter på fertiliteten. 

ICD-10

 • I86 Varicer (åderbråck) med annan lokalisation
  • I86.1 Varikocele

ICD-10 Primärvård

 • I86.1 Varikocele

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska kliniska fynd med utvidgade, tydliga eller synliga vener i pungen, precis ovanför testikeln, när patienten står upprätt och i ett varmt rum.
 • Eventuellt fynd på ultraljud som talar för varikocele.

Differentialdiagnoser

 • Hydrocele funiculi:
  • Vätskeansamling utan utvidgade vener längs med sädessträngen
 • Ljumskbråck:
  • Oftast högre och mer medialt beläget. Ökning av bråcket vid tryckhöjande moment. 
 • Spermatocele:
  • Cysta som vanligen utgår från bitestikel
 • Snabbt uppkommet vänstersidigt varikocele hos barn och män >40 år kan bero på en njurtumör:
  • Sekundärt varikocele kan också uppstå på höger sida vid sådana tillstånd
  • Nydebuterat varikocele som inte tömmer sig i liggande ger misstanke om njurcancer9

Anamnes

 • Normalt ger varikocele inga symtom men personen kan ha känt en ökning av volymen eller en resistens som kan beskrivas som "en påsa med maskar".4,7
 • Skav- och tyngdkänsla samt smärta kan förekomma:8
  • En lågintensiv smärta som inte hindrar från andra dagliga aktiviteter kan uppstå efter stående1
 • Eventuellt kosmetiska besvär.
 • Fynd av högersidigt varikocele, eller mycket snabbt uppkommet varikocele, kan vara ett tecken på ett retroperitonealt malignt tillstånd som obstruerar venen. 

Kliniska fynd

 • Klinisk undersökning bör ske så att pungen är varm och avslappnad med patienten i både liggande och upprätt ställning:
  • Om man misstänker varikocele utan tillförlitliga palpationsfynd, bör patienten utföra en Valsalvamanöver i en stående position
  • Varikocele syns som vida, slingrande blodkärl i övre delen av pungen, i regel bara på vänster sida
  • Vid palpation känns mjuka, slingrande kärl som töms i liggande ställning. Ofta beskrivs förändringarna som en "påse med maskar"
  • Varikocele brukar minska i ryggläge/liggande. Om ett nydebuterat varikocele inte gör det ger det misstanke om njurcancer 9
 • Varikocele är inte genomlysliga. 

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Vid misstanke om manlig hypogonadism kan olika prover bli aktuella.
 • Eventuellt analys av sperma vid barnönskan. 

Andra undersökningar

 • Ultraljudsundersökning med dopplerteknik kan bekräfta diagnosen.8
 • DT med/utan kontrast vid misstanke om bakomliggande orsak, såsom djup ventrombos eller njurtumörer.7,9   

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Hos asymtomatiska män utan barnönskan behövs ingen behandling:
  • Hos vissa män med tecken på hypogonadism kan behandling av varikocele ha positiv effekt på testosteronproduktionen7,10
 • Hos asymtomatiska män med barnönskan kan behandling behövas, vid nedsatt fertilitet och varikocele grad 1–3.
 • Hos symtomatiska män kan behandling övervägas. 

Egenbehandling

 • Underkläder som ger tillräckligt med stöd kan ha lindrande effekt vid symtom.7

Läkemedelsbehandling

Kirurgisk behandling

 • Kirurgi kan övervägas hos personer med symtom och/eller grad 1–3 varikocele med nedsatt fertilitet:4,6-7
  • Behandling av subkliniska varikocele har ingen effekt
  • Endast efter noggrann fertilitetsutredning med påverkade spermaparametrar bör kirurgisk åtgärd övervägas
  • Hos män med grad 1–3 varikocele uppnås symtomlindring uppnås i 42–94 % av alla fall4,11-12
 • Det saknas tydlig evidens av effekten av behandling av varikocele hos ungdomar på testikelstorlek och fertilitet:6,13
  • Avvikande spermaparatmetrar och en betydlig sidoskillnad i testikelstorlek kan vara en möjlig indikation för behandling4
 • Olika kirurgiska tekniker kan användas, såsom mikrokirurgi samt laparoskopisk och öppen teknik. Embolisering kan också användas:6
  • Risken för recidiv och komplikationer (främst sekundär hydrocele) skiljer sig åt mellan de olika procedurerna 
  • Bilateral åtgärd rekommenderas främst om varikocelen är palpabel på den andra sidan
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Det naturliga förloppet av varikocele är oklart.14
 • Hos vissa leder varikocele till nedsatt spermakvalitet och minskad testikelstorlek.3,10 

Komplikationer

 • Nedsatt fertilitet.
 • Hypogonadism.
 • Behandlingsrelaterade komplikationer.

Prognos

 • Behandling medför bättre chanser för att uppnå en graviditet.4,6-7
 • 3–6 månader efter behandling har cirka 70 % förbättrade spermaparametrar.7 

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Information om varikocele

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons